Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin görevden alınması için açılan davanın duruşması Ankara 31’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut, duruşma öncesi “TTB Merkez Konseyi tüm baskılara rağmen mesleğin etik ilkelerinden, meslektaşlarının emeği için mücadele etmekten ve toplumun sağlık hakkından taviz vermeksizin bilimsel doğruları savunmaya devam edecektir” açıklamasını yaptı. Birçok meslek örgütleri ve sendikalar TTB’ye destek için Ankara Dışkapı Adliyesi önünde bir araya geldi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin görevden alınması için açılan davanın duruşması Ankara 31’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut, duruşma öncesi “TTB Merkez Konseyi tüm baskılara rağmen mesleğin etik ilkelerinden, meslektaşlarının emeği için mücadele etmekten ve toplumun sağlık hakkından taviz vermeksizin bilimsel doğruları savunmaya devam edecektir” açıklamasını yaptı. Birçok meslek örgütleri ve sendikalar TTB’ye destek için Ankara Dışkapı Adliyesi önünde bir araya geldi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Merkez Konseyi’nin görevden alınması için açılan dava Ankara 31’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma öncesi birçok demokratik kitle örgütleri, sendikalar, meslek odaları Ankara Dışkapı Adliyesi önünde bir araya geldi ve basın açıklaması yapıldı.

Dünya Tabipler Birliği temsilcisi ve CHP milletvekilleri Ali Şeker, İbrahim Kaboğlu, Sezgin Tanrıkulu ve Orhan Sarıbal ile HDP Grup Başkanvekili Beştaş’ın da katıldığı basın açıklamasında, sendika ve demokratik kitle örgütleri temsilcileri söz alarak TTB’ye destek verdi.

“TTB, SON GÜNLERDE YAŞADIĞIMIZ ADALETSİZLİĞE KARŞI MÜCADELE EDEN DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTÜDÜR”

TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Türk Tabipleri Birliği (TTB) bu topraklarda 70 yıldır hekimlerin örgütlü sesi, kolektif iradeyle sağlık hakkı için mücadele yürüten, anayasal korunma altında kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür. 6023 sayılı yasamızda birliğin hizmetleri olarak ilk sırada ‘halk sağlığına ve hastalara fedakârlık ve feragatle hizmeti ideal bilen meslek geleneklerini muhafaza ve geliştirmeye çalışmak’ ve daha sonrasında da ‘azalarının maddi ve manevi hak ve menfaatlerini korumak’ şeklinde belirtilmektedir. TTB, tüm hekimlerin haklarını koruma ve toplumun nitelikli sağlık hizmeti alması için çalışan bir meslek örgütü olmasının yanı sıra, özellikle son günlerde yaşadığımız adaletsizliğe karşı mücadele eden demokratik kitle örgütüdür.

“İKTİDARIN SORUNU SEÇİLMİŞLERLE, DEMOKRATİK AYGITLARLADIR”

TTB şimdi yine hedeftedir. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı haksız ve hukuksuz bir şekilde hâlâ tutuklu olarak cezaevindedir. Bununla kalınmamış, seçimle göreve gelen Merkez Konseyi’nin amaç dışı faaliyet göstermesi iddiasıyla görevden alınması için dava açılmıştır. Yetmemiş anayasal koruma altında olmasına rağmen TTB için yasa değişikliği gündeme getirilmiştir. Bunlar da az gelmiş olacak ki bir de Merkez Konseyi’nin tüm üyeleri hakkında asılsız iddialarla soruşturma başlatıldığı bilgisi alınmıştır. Bunun yalnızca TTB ile de sınırlı olmadığı açıktır. İktidarın sorunu seçilmişlerle, demokratik aygıtlarladır. İktidarların, istedikleri gibi hareket etmediğinde seçilmişler yerine atanmışları koyması, demokrasilerin değil otoriter yönetimlerin uygulamalarıdır. 

“HEKİMLİK MESLEĞİNİN TOPLUMSAL SORUMLULUĞUNU OMUZLARINDA HİSSEDEN TTB’NİN ÖRGÜTSEL BÜTÜNLÜĞÜ, DÜN SUSMADI BUGÜN DE SUSMAYACAKTIR”

Anlaşılan o ki iktidar, yıllardır uyguladığı neoliberal sağlık politikalarına, Sağlıkta Dönüşüm Programı’na, sağlığı özelleştirmeye karşı mücadele eden bir örgütü ortadan kaldırmak ve/ya işlevsiz hale getirmek için elinden geleni yapmaktadır. Başkanını algı operasyonları ile özgürlüğünden mahrum bırakmakta; merkez konseyini asılsız iddialarla suçlamakta; görevden almaya çalışmaktadır.

Her şeye rağmen TTB Merkez Konseyi tüm baskılara rağmen mesleğin etik ilkelerinden, meslektaşlarının emeği için mücadele etmekten ve toplumun sağlık hakkından taviz vermeksizin bilimsel doğruları savunmaya devam edecektir. Hekimlik mesleğinin toplumsal sorumluluğunu omuzlarında hisseden TTB’nin örgütsel bütünlüğü, dün susmadı bugün de susmayacaktır.

 “TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ İLE DAYANIŞMA İÇERİSİNDE OLDUĞUMUZU İFADE ETMEK, ONLARA DESTEĞİMİZİ SUNMAK İÇİN BURADAYIZ”

Türk Tabipler Birliği’ne destek veren Dünya Tabipler Birliği Temsilcisi Jacques de Haller şunları kaydetti:

“İki yıl önce Dünya Tabipler Birliği olarak kabul ettiğimiz ulusal düzeydeki hekimler birliğinin bağımsızlığıyla ilgili karar önergemizde hükümetlerin ulusal düzeydeki tıp örgütlerinin çalışmalarına bağımsız bir biçimde çalışmalarına herhangi bir müdahale olmamasını talep ettik. Aynı zamanda bu karar önergemizde hükümetlerin tıp örgütlerinin ulusal düzeydeki çalışmalarının ardındaki mantığı anlaması gerektiğini talep ettik. Bunu da hekimlerin çalışma koşullarını aynı zamanda hizmet sundukları toplumun daha iyi olma halini sağlamak için gereken tıbbi kanıtlar için olduğunu ifade ettik. Dünya Tabipleri Birliği olarak bugün burada Türkiye’deki hekim arkadaşlarımız, Türk Tabipleri Birliği ile dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade etmek, onlara desteğimizi sunmak için buradayız. Dünya Tabipleri Birliği milyonlarca üyesi olan hekimler adına buradayım ve bu da milyonlarca hekimin sizleri desteklediği anlamına geliyor.”

“O UMUTLARI BUGÜN DE YEŞERTECEĞİZ KARAR SONUCU NE OLURSA OLSUN”

Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Gürkan Altun’un da destek açıklaması şöyle:

“Keşke buraya pandemiden bu tarafa kesintisiz bir şekilde görünür olan ve gerek birey olarak gerek toplumun sağlığı için mücadele eden sağlık çalışanlarının temsilcileri tabiplerimize teşekkür etmek için bulunsaydık. Keşke onların üzerindeki bu kara bulutları dağıtmak için dayanışma adına değil de onları övgülere boğan, onlara özlük haklarını veren, onlara daha iyi hekimlik yapmalarını sağlayan uygulamaları burada kutlamak için bulunsaydık. Yarın TTB Merkez Konseyi Başkanı’nın duruşması var ve propaganda suçuyla yargılanıyor. Oradan umutla, hukuka uygun karar bekliyoruz ama o umudu yeşertmek için bugün burada TTB Merkez Konseyi üyelerinin tamamı görevden alınmasına yönelik bir davanın öncesinde yine birlikteyiz, yine dayanışıyoruz. O umutları bugün de yeşerteceğiz karar sonucu ne olursa olsun.”

“TTB’DE YILLARDIR HALKIN SAĞLIK HAKKINA SAHİP ÇIKMAK İÇİN FEDAKÂRCA MÜCADELE ETMEKTEDİR”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ise şunları kaydetti:

“TTB üzerine oynanan algı operasyonlarını, hedef göstermelerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak kınadığımızı bir kez daha belirtmek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi TTB, tıpkı TMMOB gibi özerk, demokratik, anayasal bir meslek kuruluşudur, kamu kurumu niteliğindedir. Anayasa’ya göre bu kuruluşların iki görevi vardır; bunlardan birincisi, üyelerinin hak ve çıkarlarının korunması, mesleğin, kamu yararına verilmesini sağlanması, mesleki dayanışmanın tesis edilmesidir. Ama Anayasa’ya göre ve kuruluş yasamıza göre bizlerin çok daha önemli bir görevi vardır. Meslek alanlarımıza ilişkin uygulanan politikaların ve hayata geçirilenlerin, meslek süzgecinden geçirilip halk yararına ve kamu yararına verilmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesidir. TTB’de yıllardır halkın sağlık hakkına sahip çıkmak için sağlıklı bir ülke yaratmak için tümüyle sağlık sisteminin iyileştirilmesi için fedakârca mücadele etmektedir.”

“BU DAVA İLK DURUŞMADA DÜŞECEK”

KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan’ın destek mesajı da şöyle:

HİNDİSTAN BÜYÜKELÇİSİ VİRANDER PAUL: HİNDİSTAN VE TÜRKİYE, DERİN TARİHSEL VE KÜLTÜREL BAĞLARA SAHİP. MEVCUT ULUSLARARASI ORTAMDA ZENGİN ÇEŞİTLİLİĞE SAHİP İKİ DEMOKRASİYİZ HİNDİSTAN BÜYÜKELÇİSİ VİRANDER PAUL: HİNDİSTAN VE TÜRKİYE, DERİN TARİHSEL VE KÜLTÜREL BAĞLARA SAHİP. MEVCUT ULUSLARARASI ORTAMDA ZENGİN ÇEŞİTLİLİĞE SAHİP İKİ DEMOKRASİYİZ

“Onlarca hukuksuzluğa, Anayasa’nın, uluslararası sözleşmelerin yok sayıldığı karara imza atan yargı bu siyasi iktidarın vesayeti altında onlarca karara imza attı. Bugün umuyor ve bekliyoruz ki bu dava ilk duruşmada düşecek.”

“TTB’NİN HER ZAMAN YANINDAYIZ, YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

DİSK Bölge Temsilcisi Tayfun Görgülü’nün TTB davasına ilişkin konuşması da şöyle:

“Ülkemizde bugüne kadar yapılan sağlık alanında hangi gelişme varsa hepsinin altına emeği olan, alın teri olan hekimlerimize yapılan saldırıların devam ettiğini ne yazık ki görüyoruz. İnsanlık tarihinin ve bilimin dünyada yarattığı değerlere, tıp etiğine saldırı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu çabaların, çağ dışı yaklaşımların ve bundan dolayı da büyük üzüntü duyuyoruz. Bunları kabul etmiyoruz, kabul etmeyeceğiz. Hekimlerimizin ve TTB’nin her zaman yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz.”

“BU MESLEK ODALARI BİZİM ONURUMUZ, GURURUMUZ”

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise şunları söyledi:

“TTB’ye yapılan bu saldırı, uzun yıllardır hedef gösterilmesi iktidarın hedefe konması boşuna değil. Çünkü onlar halkın eşit ulaşabilir ücretsiz sağlık hizmeti alması gerektiğini yıllardır savunuyorlar ve iktidar bunun için bir şey yapmıyor. Bu meslek odaları ülkenin geleceğini savunuyor, şehirlerin geleceğini savunuyor. Halkın sağlığını savunuyor ve bu konuda da hiçbir taviz vermiyorlar. Bu meslek odaları bizim onurumuz, gururumuz…”