KERİM UĞUR

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir il Örgütü, Hatay’dan milletvekili seçilen Gezi Parkı davası tutuklusu Can Atalay’ın serbest bırakılması için İzmir’de Türkan Saylan Sanat Merkezi önünde eylem yaptı. Avukat Sena Yazıbağlı, “Yaşanan durum her anlamda Anayasa'ya aykırıdır ve Yargıtay, Anayasa'nın emrettiği hükmü uygulamamakta ısrar etmektedir” dedi.

İzmir’de parti binası önünde toplanan TİP üyeleri, sloganlarla basın açıklamasının yapılacağı Türkan Saylan Sanat Merkezi’nin önüne yürüdü. “Can Çıkacak Halkını Savunacak” yazılı pankart açan partililer, "Karanlığa teslim olmayacağız", "Halkın iradesi gasp edilemez", "Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet", "Saraylar yıkılır sanatlar çöker", "Can Atalay halktır yargılanamaz", "Gezi tutsakları onurumuzdur", "Can çıkacak Meclis'te Saray'dan hesap soracak" sloganları attı.

Grup adına açıklamayı 14 Mayıs’tan TİP’ten İzmir milletvekili adayı olan Avukat Sena Yazıbağlı okudu. Yazıbağlı, şunları söyledi:

“Yargıtay'da dava süreci devam ederken hukuksuzca cezaevinde tutulan Avukat Can Atalay, 14 Mayıs milletvekilli seçimlerinde TİP Hatay milletvekili seçildi. Seçim sonuçlarının kesinleşmesini takiben Can Atalay, avukatları aracılığıyla milletvekili mazbatasını aldı ve geçen cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak kaydı yapıldı. Ancak seçilmiş vekilimiz, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde esir tutulduğu için henüz milletvekili yeminini edemedi ve görevine başlayamadı. Can Atalay'ın tahliye edilmesi için avukatlarının Yargıtay'a yaptığı başvuru günlerdir yanıtsız bırakıldı ve yoldaşımız hala cezaevinde tutuluyor. Yaşanan durum her anlamda Anayasa'ya aykırıdır ve Yargıtay, Anayasa'nın emrettiği hükmü uygulamamakta ısrar etmektedir. Seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tutukluluk hâlinin devamı, hukuka aykırı bir şekilde, kişi hürriyeti ve güvenliğinin engellenmesi ve aynı zamanda seçmenlerin temsil edilme haklarının ihlali anlamına gelmektedir.

“HUKUKA, ADALETE SAYGI İSTİYORUZ!”

Anayasa'nın 83. Maddesinde aynen şöyle yazmaktadır: ‘Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclis’in kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz.’ Anayasal kurumları Anayasa'ya uymaya bir kez daha davet ediyoruz. Artık bu hukuksuzluğa bir son verin! Yetkinizi aldığınız yasaları uygulayın! Can Atalay'ın seçilmiş bir milletvekili olarak yasama faaliyetlerine katılmasının önündeki engellerin kaldırılmasını, T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altında olan seçme ve seçilme hakkının derhal yerine getirilmesini bekliyoruz. Saray'dan talimat beklediğiniz her gün, Anayasa'yı çiğnemeye devam ettiğiniz bir gün olarak kaydediliyor halkın defterine. Bunu unutmayın çünkü biz sizin kanun dışı, keyfi uygulamalarınızı asla unutmayacağız. Haksız, hukuksuz bir şekilde tutuklanarak özgürlüğü elinden alınan tüm arkadaşlarımız için mücadeleye devam edecek, adaleti mutlaka bu topraklara getireceğiz. Halkın iradesine saygı istiyoruz! Hukuka, adalete saygı istiyoruz! Hatay halkının iradesine saygı istiyoruz! Can Atalay'a özgürlük istiyoruz!”