Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, koronavirüs nedeniyle yurttaşların sağlık hizmetine erişiminde aksamaları engellemek amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın bütün raporların sürelerini yıl sonuna kadar uzattığını, ancak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 15 hastalık grubunu uygulama dışı bıraktığını açıkladı. Saydan, dışarda bırakılan 15 grubun içinde göz hastalıkları, hepatit, MS ve kanser gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların bulunduğunu belirtti.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, koronavirüs nedeniyle yurttaşların sağlık hizmetine erişiminde aksamaları engellemek amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın bütün raporların sürelerini yıl sonuna kadar uzattığını, ancak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 15 hastalık grubunu uygulama dışı bıraktığını açıkladı. Saydan, dışarda bırakılan 15 grubun içinde göz hastalıkları, hepatit, MS ve kanser gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların bulunduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı, kronik hastalığı olan yurttaşların rapor sürelerini geçen yıl aldığı kararla bu yıl sonuna kadar uzatma kararı aldı. SGK ise, Bakanlığın bütün raporların süresini uzatmasına rağmen 15 hastalık grubuna ait teşhisi dışarıda bıraktı.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, bütün raporların sürelerinin uzatılması gerekirken SGK’nın 15 hastalık grubunu dışarda bıraktığını açıklayarak yurttaşların ve eczacıların mağdur olduğunu vurguladı. Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, SGK’nın dışarda bıraktığı bu 15 grubun içinde göz hastalıkları, hepatit, kanser gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların da bulunduğuna dikkat çekti.

Saydan, “Kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın son günlerde eczanelerimize girerek en çok sordukları soru raporum uzadı mı? İlaçlarımı verebilecek misin?” dedi. Saydan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

“İLAÇLARIN ECZANELERDEN REÇETESİZ TEMİN EDİLEBİLECEĞİ DUYURULDU: 18 Mart 2020 tarihli duyuru ile Covid-19 nedeniyle vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişiminde aksamaya neden olmaması, bulaş riskinin azaltılması amacıyla önce Sağlık Bakanlığı sonra SGK tarafından raporlarının süresi uzatılmış ve bu raporlara istinaden ilaçların eczanelerden reçetesiz temin edilebileceği duyurulmuştu.

BÜTÜN RAPORLARI 31 ARALIK 2022 TARİHİNE UZATARAK SORUNA ÇÖZÜM BULDU: Bu sene mart ayının sonunda hastane randevularında yaşanan yoğunluk sebebi ile 1-1,5 ay sonraya verilen randevular hastalarımızı mağdur ettiği için Sağlık Bakanlığı geçerlilik süresi 1 Ocak 2020 tarihinden sonra dolan ve yenilenmeyen bütün raporları 31 Aralık 2022 tarihine uzatarak soruna çözüm buldu.

SGK REÇETESİZ İLAÇ VERİLMESİNİ 1 HAZİRAN 2022 TARİHİNDE BİTİRECEĞİNİ BİLDİRDİ: Bu çözüm için SGK 8 Nisan 2022 tarihinde duyuru yayınlayarak bütün sağlık raporlarının süresini uzatmadığını, 15 hastalık grubunu dışarda bıraktığını ve eczanelerimizden reçetesiz ilaç verilmesini 1 Haziran 2022 tarihinde bitireceğini bildirdi, ancak Medula provizyon sisteminde gerekli güncelleme bile halen yapılmadı.

BU TARİHTEN SONRA REÇETESİZ İLAÇ ALIMI OLAMAYACAK: Aşağıdaki hastalıklar ve ilaç grupları dışında kalan bütün kronik hastalar 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılmış raporlarıyla, 1 Haziran 2022 tarihine kadar ilaçlarını direkt eczaneden reçetesiz temin edebilecek olup, bu tarihten sonra reçetesiz ilaç alımı olamayacak.

BİZİM HİÇBİR MÜDAHALEMİZİN OLMADIĞINI SÖYLEMEK İSTİYORUZ: Eczanelerimize gelerek bizlere bu uygulamadaki karışıklığın sebebini soran vatandaşlarımıza bu durumun bizlerden kaynaklanmadığını, söz konusu uygulamanın SGK’nın tasarrufu olduğunu, bizim hiçbir müdahalemizin olmadığını söylemek istiyoruz. Aşağıdaki listede hastalığı ve ilaçları olan vatandaşlarımızın acilen raporlarını yeniletmeleri ve reçetelerini yazdırmaları gerektiğini bu vesileyle bir kez daha hatırlatır, uygulamadaki karışıklığın ve karmaşıklığın sorumlusunun eczacılar olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.”

RAPORU UZATILMAYAN HASTALIK VE TEŞHİSLERİN LİSTESİ

Saydan, rapor süresi uzatılmayan teşhisler ve ilaç gruplarını şöyle sıraladı:

"1) 4.2.6 - Büyüme bozuklukları

2) 4.2.9 - Eritropoietin, darbepoetin, sevelamer, parikalsitol, oral esansiyel aminoasit preperatları ve keto analogları kullanım ilkeleri

3) 4.2.10 - Lizozomal hastalıklar için tedavi ilkeleri

4) 4.2.33 - Göz hastalıklarında ilaç kullanım ilkeleri

5) 4.2.1 - Leflunomid, altın preparatları, Anti-TNF ilaçlar, rituksimab (romatoid artritte), abatasept, ustekinumab, tofacitinib, kanakinumab, tosilizumab ve vedolizumab kullanım ilkeleri

6) 4.2.12 - İmmünglobulinlerin kullanım ilkeleri

7) 4.2.13 - Hepatit tedavisi

8) 4.2.14 - Kanser tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri

SİVAS KATLİAMINDA HAYATINI KAYBEDENLER ANKARA'DA DA ANILDI SİVAS KATLİAMINDA HAYATINI KAYBEDENLER ANKARA'DA DA ANILDI

9) 4.2.15 - Klopidogrel, silostazol, ivabradin, prasugrel, dabigatran, rivaroksaban, apiksaban, tikagrelor ve ranolazin kullanım ilkeleri

10) 4.2.18 - Orlistat kullanım ilkeleri

11) 4.2.27 - Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçete edilme ilkeleri

12) 4.2.30 - Pulmoner hipertansiyon ile kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonda ilaç kullanım ilkeleri

13) 4.2.33.D - Göz hastalıkları tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar

14) 4.2.34 – Multipl Skleroz Hastalığında fampiridin, beta interferon, glatiramer asetat, teriflunomid, dimetil fumarat, fingolimod, okrelizumab, kladribin, natalizumab ve alemtuzumab kullanım ilkeleri

15) Sağlık Bakanlığı Renkli Reçete Sistemi’ne dahil ilaçlar"