TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, muhalefetin TBMM’nin yasama yetkisinin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ardından elinden alındığı eleştirisine “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile beraber, hazırlama ve teklif etmek erki, bütçe dışında tamamen parlamentoya geçtiği için, buna destek vermek amacıyla da münhasıran milletvekillerine de hizmet vermek üzere, teşkilat bünyesinde Teklif Destek Bürosu oluşturulmuştur” karşılığını verdi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, muhalefetin TBMM’nin yasama yetkisinin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ardından elinden alındığı eleştirisine “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile beraber, hazırlama ve teklif etmek erki, bütçe dışında tamamen parlamentoya geçtiği için, buna destek vermek amacıyla da münhasıran milletvekillerine de hizmet vermek üzere, teşkilat bünyesinde Teklif Destek Bürosu oluşturulmuştur” karşılığını verdi.

TBMM Genel Kurulu’nda TBMM, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Danıştay ve Yargıtay 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifleri ve 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifleri görüşülüyor.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, TBMM’deki yasama dönemi ile ilgili verileri şöyle paylaştı:

“83 teklif kanunlaşmış, çeşitli konularda da 31 TBMM kararı alınmıştır. 2 Aralık 2022 tarihi itibariyle 27’nci yasama döneminin tamamına baktığımızda kabul edilen kanun sayısı 282’dir. Yine bu dönem içerisinde alınan TBMM kararlarının sayısı 162’ye ulaşmıştır. Çok sık eleştiriye konu olan yazılı soru önergelerinin cevaplanma ve iadesine ilişkin de bazı hususları da sizlerle paylaşmak istiyorum. 25’inci yasama dönemini hariç tutarak, yasama dönemlerinin cevaplanma oranlarına bakacak olursak parlamenter sistemde geçirilen son iki dönem olan 24 ve 26’ıncı yasama dönemlerinde soru önergelerinin cevaplandırılma oranı yüzde 60,3 ve yüzde 43,4’ken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin geçerli olduğu 27’nici dönemde bu oranın gelmiş olduğu bugün itibariyle yüzde 64, 35’e ulaştığını ifade etmek istiyorum.”

Bilgiç, Meclis’in yasama yetkileri ile ilgili gelen eleştirilere “TBMM Başkanlığı’nda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile beraber hazırlama ve teklif etmek erki bütçe dışında tamamen parlamentoya geçtiği için, buna destek vermek amacıyla da münhasıran milletvekillerine de hizmet vermek üzere, teşkilat bünyesinde Teklif Destek Bürosu oluşturulmuştur. Teklif destek bürosu tarafından da geçtiğimiz yasama yılında teklif destek hizmetleri de sunulmaya başlanmıştır. Teklif Destek Bürosu’nca 5’nci yasama yılında milletvekillerimizin talepleri doğrultusunda 40’u uluslararası anlaşmalara yönelik olmak üzere  354 kanun teklifi taslağı hazırlanmıştır. Meclis Başkanlığına sunulan 720 kanun teklifi içinde 30 inceleme raporu ve 690 bilgi formu hazırlanarak, kanun yapım tekniğine uygunluk açısından bunlarda da inceleme yapılmıştır” dedi.

 

ÖZKAN YALIM: "ÖLÜMLÜ KAZAYA KARIŞMAMIŞ OLAN YAKLAŞIK 1 MİLYON VATANDAŞIMIZIN TAM KAPSAMLI EHLİYET AFFINI İSTİYORUZ" ÖZKAN YALIM: "ÖLÜMLÜ KAZAYA KARIŞMAMIŞ OLAN YAKLAŞIK 1 MİLYON VATANDAŞIMIZIN TAM KAPSAMLI EHLİYET AFFINI İSTİYORUZ"