İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank), Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından ihraç edilen emtia sertifikalarını işlem teminatı olarak kabul edebilecek.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank), Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından ihraç edilen emtia sertifikalarını işlem teminatı olarak kabul edebilecek.

Ücretli çalışan yıllık yüzde 6,3 arttı Ücretli çalışan yıllık yüzde 6,3 arttı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), Takasbank Merkezi Takas Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikler bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre; Takasbank tarafından işlem teminatı olarak uygun görülen değerlere, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından ihraç edilen emtia sertifikaları da eklendi.

Takasbank tarafından işlem teminatı olarak kabul edilen diğer değerler şöyle:

"Nakit (Türk lirası/konvertibl döviz), vadeli mevduat, devlet iç borçlanma senedi, pay senedi, teminat mektubu, yatırım fonu katılma belgesi, Hazine tarafından ihraç edilen avro tahvil, Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, borsalarda işlem gören kıymetli madenler, elektronik ürün senedi, ipotek teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler ve varlığa dayalı menkul kıymetler, G7 ülkeleri tarafından ihraç edilen iç borçlanma senetleri ile avro tahviller."