Sayıştay, AKP'li Adıyaman Belediyesi’nde; sözleşmeli personellerin Ulaştırma Müdürlüğü ve Su-Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü birim amirliği görevlerine vekaleten atandığını tespit etti.

Sayıştay, AKP'li Adıyaman Belediyesi’nde; sözleşmeli personellerin Ulaştırma Müdürlüğü ve Su-Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü birim amirliği görevlerine vekaleten atandığını tespit etti.

Sayıştay, Adıyaman Belediyesi’nin, belediye Ulaştırma Müdürlüğü ve Su-Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü birim amirliğine "vekaleten" sözleşmeli personel atadığını belirledi.

HACI BEKTAŞ-I VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ… HACIBEKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI ALTIOK: “HACI BEKTAŞ-I VELİ DÜŞÜNESİNDE HERKES BİRDİR; KADIN, ERKEK TÜM İNSANLAR EŞİTTİR” HACI BEKTAŞ-I VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ… HACIBEKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI ALTIOK: “HACI BEKTAŞ-I VELİ DÜŞÜNESİNDE HERKES BİRDİR; KADIN, ERKEK TÜM İNSANLAR EŞİTTİR”

Sayıştay denetçileri; AKP'li Adıyaman Belediyesi'ne, belediyelerin sözleşmeleri personel çalıştırabilmesinin dayanak noktasının 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "Norm kadro ve personel istihdamı" başlıklı 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrasına atıf yaparak, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Belediyelerde sadece uzman ve teknik personel kadro unvanlarına ilişkin görevlerde sözleşmeli personel çalıştırılmasına imkân tanınmıştır. Buna göre, 5393 sayılı Kanun çerçevesinde yönetim kademeleri arasında yer alan 'Müdür' kadro unvanı gibi birim yetkilisi kadro unvanları esas alınarak sözleşmeli personel çalıştırılması mümkün bulunmamaktadır.”

Denetçiler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Vekalet görevi" başlıklı 86’ncı maddesini anımsatırken, açıktan atamaya ilişkin istisnalar dışında, vekalet görevinin memurlar tarafından ifa edilebilecek bir görev olduğunu belirtti. Raporda, şu açıklama yapıldı:

“Kaldı ki 657 sayılı Kanun’un ‘Kapsam’ başlıklı 1’inci maddesinde, sözleşmeli personel hakkında bu Kanun’da belirtilen özel hükümlerin uygulanacağı açıklanmış ve vekalet görevini düzenleyen 86’ncı maddenin sözleşmeli personel hakkında uygulanacağına ilişkin herhangi bir düzenlemeye Kanun’da yer verilmemiştir."

Belediyelerin genel idare esaslarına göre yürüttükleri asli ve sürekli kamu hizmetlerinin yerine getirilmesiyle görevli birim yetkililerinin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi devlet memuru olmaları gerektiğini belirten Sayıştay denetçileri, birim yetkilisi kadro unvanları esas alınarak sözleşmeleri personel çalıştırılamayacağını; mühendis, mimar ve tekniker gibi kadro unvanlarına ilişkin görevlerde tam zamanlı sözleşmeleri personel olarak istihdam edilen kişilerin ayrıca birim müdürü ve üstü yönetici kadroları tarafından yürütülmesi gereken işlerde vekaleten görevlendirilmeyeceğini vurguladı.