Sağlık Bakanlığı sağlığın güçlendirilmesi projesi kapsamında danışman alacak

Sağlık Bakanlığı sağlığın güçlendirilmesi projesi kapsamında danışman alacak

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA FAALİYET VE RAPORLAMA DANIŞMANI İSTİHDAMI DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi

Proje Süresi: 30/09/2015 - 31/05/2020

Başvuru Numarası: SGB/2018/CS/J.1.1/IC/1- Faaliyet Raporlama Danışmanı

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 09.04.2018

Son Başvuru Tarih ve Saati: 24.04.2018 tarihinde saat 18:00

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. İkraz hasılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere Mali Analiz Danışmanı alınacaktır. Danışman Proje süresince 01.05.2018 - 30.04.2020 arasında tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin süresi yaklaşık 24 ay olup, 01.05.2018 tarihinde işe başlatılması planlanmaktadır.

Beklenen Hizmetler:

1. Stratejik plan izleme ve değerlendirme faaliyetleri kapsamında yürütülen faaliyetler ile ilgili birimler ile takibinin sağlanması ve üst yönetime yönelik raporların hazırlanması,

2. İdare tarafından yürütülecek olan anket, analiz, odak grup görüşmeleri ve çalıştayların gerekli raporlama işlemlerinin yürütülmesi,

3. İdarede gerçekleştirilen çalışmaların istenilen formatta raporlarının hazırlanması,

4. Raporların ulusal veya uluslararası platformlarda sunulacak formata dönüştürülmesi,

5. Kurum faaliyetlerinin aylık ve yıllık ilerleme raporlarının hazırlanması,

6. Stratejik plan ve Yıllık eylem Planlarındaki gerçekleşmelerin ve varsa sapmaların ilgili idareye rapor edilmesine katkıda bulunmak,

7. Paydaşlarla iletişim halinde olarak veri toplama sürecinde görev almak,

8. İdarenin işbu iş tanımıyla ilgili talep edeceği diğer iş ve işlemlerin yapılması,

9. Görev ve sorumlulukları ile ilgili İdare'nin vereceği diğer işleri yapmak,

10. Danışman tarafından ay içinde yapılan işlerin ve varsa vermiş olduğu raporların özetini içeren bir faaliyet raporunu, tamamlanan ayı takip eden ilk iş günü içinde İdareye sunacaktır. Gerek ay içinde vereceği gerekse ay sonunda vereceği raporlar 1 kopya çıktı halinde portale yükleyecek ve satın alma birimine onaylı formatını teslim edilecektir.

Aranılan Nitelikler:

Danışmanın aşağıda belirtilen özelliklere sahip olması beklenmektedir:

1. Üniversitelerin örgün eğitim veren bölümlerinin birinden Lisans düzeyinde mezunu olmak,,

2. Tercihen yüksek lisans mezunu olmak,

3. Iyi derece MS Office uygulamalarına hakim olmak, (Uygulamalı Mülakat yapılacaktır.)

4. Sunum ve rapor hazırlama konularında en az 2 yıl deneyime sahip olmak

5. Tercihen, faaliyet raporlama alanında en az 1 yıl deneyim sahibi olmak,

6. İstatistiksel paket programlarından birini ileri düzeyde kullanıyor ve en az 1 yıl deneyim sahibi olmak(örn. STATA, STATview, SPSS, SAS, Minitab, WinQSb, R vb.) (Uygulamalı Mülakat yapılacaktır.)

7. Tercihen, ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Tespit Sınavı KPDS/YDS/ÜDS'den İngilizce alanında son 5 yıl içinde en az 55 puan almış olmak veya ÖSYM denklik tablosuna göre KPDS/YDS/ÜDS sınavında 55 puana denk gelen puanı almış olmak veya eğitim dili İngilizce olan bir üniversiteden (lisans/yükseklisans/doktora) mezun olmak,

Strateji Geliştirme Başkanlığı uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda "aranılan nitelikler" başlığı altındaki sıralamaya uygun olarakgösteren, Ek'te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını: SGB/2018/CS/J.1.1/IC/1-Faaliyet Raporlama Danışmanı içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu, vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 24.04.2018 tarihinde saat 18:00'e kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir.

Danışman seçimi Dünya Bankası'nın Temmuz 2014'te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda

belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının Başvuruların Kabul edileceği iletişim bilgileri,

Telefon: 0312 573 71 86

Elektronik Posta: sgb.satinalma@saglik.gov.tr

Başvuru Mektubu Örneği

CV FORMATI

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER