AİLE HEKİMİ SAYISI 30 BİN OLACAK!

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, koruyucu sağlık hizmetlerinin artması yönünde yürütülen çalışmalar sonrasında Aile hekimleri sayısının 30 bine çıkacağı müjdesini verdi

SAĞLIK BAKANLIĞI 24.04.2016, 10:19 26.04.2016, 10:27 Alparslan Can
AİLE HEKİMİ SAYISI 30 BİN OLACAK!

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye'nin hastane veya tedavi edici sağlık hizmetleri sunumundaki güçlü yapısını, koruyucu sağlık hizmetlerinde ve halk sağlığında da çok daha güçlü hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Bakan Müezzinoğlu, "Diyabetle Kaliteli Yaşam" projesinin tanıtım toplantısının ardından gazatecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Müezzinoğlu, gelecek süreçte anlamlı bir sıkıntılarının olmayacağını belirterek, "İyi planlama, süreci iyi yönetme, diğer bir açığımızı da hızla kapatma. Yaklaşık 22 bin aile hekimiyle bu hizmetleri veriyoruz ama ideal arzu ettiğimiz aile hekimine düşen birey sayısının 2 bin 500'lere inmesi. Bunun için 2017 sonuna kadar da aile hekimi sayımızı da 30 bine çıkarmayı hedefliyoruz. 30 bin rakamını yakaladığımızda ve 2 binin üzerinde güçlendirilmiş aile sağlığı merkezlerini fiziki mekanları oluşturduğmuzda o zaman Türkiye'nin sağlık yönetimini daha güçlü bir planmaya tabi tutabileceğiz" diye konuştu.
Aile sağlığı merkezileri sürecine ilişkin soru üzerine Müezzinoğlu, sevk zinciri konusunun 2018'den sonra gündemlerine gerebileceğini, bugün için bunun gündemlerinde olmadığını söyledi.
8 bin aile hekimi alınacak 
GÜÇLENDİRİLMİŞ AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ
Öncelikle aile sağlı merkezlerini, güçlendirilmiş aile sağılığı merkezleri, eğitim aile sağılğı merkezleriyle daha güçlü bir hale getirmeyi planladıklarını ifade eden Müezzinoğlu," 2016 sonu itibarıyla bin adet, 2017 sonu itabarıyla bir bin adet daha olmak üzere Türkiye genelinde yaklaşık 2 bin, 2 bin 100 civarında güçlenrdirilmiş aile sağlığı merkezlerini fiziki mekanları oluşturacağız" diye konuştu.
PSİKOLOG, DİYETİSYEN, DİŞ HEKİMİ DESTEĞİ...
Müezzinoğlu, bu fikizi mekanlarda aile hekiminin yanında, psikoloğu, diyetisyeni, diş hekimi, sosyal destek uzmanın olacağını, radyolojik tetkiklerin yapılabildiği bir güçlü merkezler haline geleceğini anlattı.
Bakan Müezzinoğlu, şöyle konuştu:
"Bu güçlü merkezlerde hafta sonları da belirli hastalık gruplarında veya sağlıkla ilgili belirli başlıklarda eğitimler, seminerler verilecek. Sağlıklı beslenme, hareketli yaşamla ilgili, psikolojik alanda belirli konu başlıklarında veya diyabetle sağlıklı yaşam nasıl olur. Bir hipertansiyonla hastanın yaşımını daha kaliteli yapabilmesi için hangi bilgilere sahip olmaları...Buraları bir taraftan toplumuzun sağlık bilinci, kültürü anlamında desteklerken diğer taraftan eğitecek, diğer taraftan da aile hekimliği anlamında hizmetlerini verecek merkezler olacak. O nedenle aile hekimlerimizin cumartesi, pazar günleri, gündüzlerine itiraz etmeleri büyük oranda söz konusu değil. Ama süreç içinde karşı çıkışların esasında bu güçlendirilmiş aile sağlığı merkezlerinin fiziksel altyapılarının olmaması ve sanki bütün aile sağlığı merkezerinde her aile hekimi kendi merkezinde nöbet tutacakmış gibi bunun planlamasındaki sorunlar nedeniyle bir karşı çıkış oldu ama şu anda gerek aile hekimleri dernekleriyle gerekse halk sağlığı dernekleriyle görüşmelerimizde 'Zaten bizim de talep ve arzu ettiğimiz yol haritası bu' diyorlar. Bunu birlikte sahiplendiğimiz şu anda Meclise'de önümüzdeki haftalarda aktaracağımız sağlıkla ilgili yasa tasarımızda bütün bunlarla ilgili düzenlemeler de olacak. Türkiye'nin hastane veya tedavi edici sağlık hizmetleri sumumundaki güçlü yapısını koruyucu sağlım hezmetlerinde ve halk sağlığında da çok daha güçlü hale getirmeyi hedefliyoruz."
ŞEHİR HASTANELERİNİN TESLİM TARİHİ ÖTELENİYOR MU?
Şehir hastanelerinin teslim tarihlerinin ötelendiğine yönelik soru üzerine Müezzinoğlu, "Erkene alma anlamında" dedi.
Ağustos ayında Mersin Şehir Hastanesinin kendilerine bize taahhüd edilenden bir yıl önce açacaklarını kaydeden Müezzinoğlu, "Ankara Bilkent'i yine yüklenici firmanın tahaddünden bir yıl önce inallah seneye bu vakitte açmış olacağız. Isparta'da şehir hastanemizi bize taahhüd edilenden yaklaşık 10 ay önce erken teslim alacağız ve hizmete sunacağız. Yozgat Şehir Hastanemizi de bize taahhüd edilenden önce yüklenici firmalara teşekkür ediyorum hizmete alacağız" diye konuştu.
Hastaneleri daha erken hizmete alabilmek için çok emek sarf ettiklerini anlatan Müezzinoğlu, şöyle konuştu:
"Ancak özellikle muhalefetin engellemeleri, Türk Tabipler Birliği'nin yürütmeyi durdurma kararları, Meclis'ten çıkardığımız kanunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne götürmesi gibi ciddi düzeyde zaman kayıplarımız oldu. Ama şu anda şehir hastanelerimizde az önce saydığım 4 tane hasteneyi seneye bu vakkitte hizmete sunmuş olacağız. Mersin muhtemelen ağustos, eylül gibi fiilen hasta kübuluei başlamış olacak. Bunun dışında diğerleri beklediğimizden daha dinamik ve hızlı süreçlerle gidiyor. Bu ülkenin sağlık hizmeti sunumunda çok önemli bir vizyon sağlayacak şehir hastaneleri. Özellikle Torba Yasa Tasarımızda olan Uluslararası Sağlık Hizmetleri Başkanlığı. Yani sağlık turizmi içinde Türkiye'nin çok önemli, güçlü alt yapısını bu şehir hastaneleri oluşturacak."
Yarın kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Müezzinoğlu, ilköğretim çağındaki çocuklara verilmek üzere 60-65 bin adet bisikleti illere dağıttıklarını söyledi.
Orta okul ve lise çağındaki gençlere de 19 Mayıs vesilesiyle bir o kadar bisiklet dağıtacaklarını dile getiren Müezzinoğlu, "Üniversiteler açıldığında ekim ayında 50 bin adet kampüslerimize bisiklet dağıtacağız. Haziran ayında ise bisiklet yolu yapan belediyelerimiz dedik. 5 kilometre yaptıysa 5, 10 kilometre yaptıysa 10 bin adet bisikleti o yapan belediyelerimize haziran ayında dağıtacağız. Yaklaşık 250- 300 bin adet bu yıl, önümüzdeki üç yıl içinde de 1 milyon bisikleti insanımıza dağıtmış olacağız. Bu sağlıklı yaşam kültürünü teşvik anlamında bir yol haritamız" değerlendirmesinde bulundu.
Sigara yasaklarının sınırının genişletilmesine yönelik bir soru üzerime Müezzinoğlu, "Yasakları genişletmiyoruz. İçmeyen insanımızı daha güçlü koruyacak tedbirler alıyoruz. Çünkü pasif içiçileri korumamız lazım. Dolayısıyla sağlıklı yaşam kültürü felsefesini benimsemiş olan insanları, yanlış yapan veya yanlış bir alışkanlığın sahibi olan vatandaşlarımızdan koruyabilmek için açık alan restoranlarda veya kahve, çay bahçelerinde, duman altı olmamaları için o açık alanların yüzde 25 ile 50'lik orandaki bölümü sigara içilebilen bölüm olacak. Diğer yüzde 50 ile 75'lik alan ise sigara içmeyen vatandaşlarımızı koruyabilmek için böyle düzenlemeler meclise aktarıyoruz" şeklinde konuştu.

Aile hekimleri, iç hastalıkları, kadın hastalıkları – doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji branşlarında belirli sürelerde rotasyon yaparak temel hastalıkların önlenmesi ve tedavisindeki bilgileri edinirken aile hekimliğine özgün yaklaşımları da öğrenerek ve içselleştirerek mezuniyet sonrası eğitimlerini tamamlarlar ve uzman hekimler olarak sağlık bakım ekipleri içinde yerlerini alırlar.
Aile hekimliği, hastalarında yaş, cinsiyet, organ ya da sistem ayrımı yapmaz, eğitimi dahilindeki tüm hastalara hizmet verir.
Aile hekimleri hastalarını sadece tedavi etmez, onları hastalanmadan önce korumaya çalışır. Bu amaçla kişiye yönelik koruyucu hizmetler içinde aşılama, yaşam tarzı değişiklikleri için danışmanlık yapma, bebek ve çocuk izlemi, gebe izlemi, aile planlaması hizmetlerini sunar. Salgın ve bulaşıcı hastalıklar varlığında aile bireylerini bilgilendirir ve koruyucu önlemlerin alınmasını sağlarken çevre sağlığı için gerekli önlemlerin alınması için yerel yönetimlerle işbirliği yapar, diğer tıp branşlarıyla ortak olarak toplumun sağlığını koruma çalışmalarına aktif olarak katılır. Koruyucu hekimlik aile hekimliğinde önemli bir yer tutar.
Toplumsal ve bireysel sağlığı geliştirme çalışmaları içinde yaşlı sağlığı ve bakımı, seyahat tıbbı ve sporcu sağlığı ile ilgili sorunlar da aile hekimlerinin ilgilendiği konular arasındadır. Kişileri bu konularda bilgilendirerek olası sorunları önlemeye veya en aza indirmeye çalışırlar. Aile hekimleri sağlığın korunması ve artırılması bağlamında hizmet sunduğu birey ve toplumun sağlık eğitiminden de kendini sorumlu tutar. Birey olarak hastasına hastalığı ile ilgili eğitimin yanı sıra sık görülen hastalıklar, bu hastalıkların önlenmesi ve yönetilmesinde bireyin ve toplumun sorumluluğu paylaşmaları için onları bilgilendirir. Sonuç olarak ile hekimlerinin amacı her bireyin sağlık düzeyini yükseltmek ve daha sağlıklı bir topluma ulaşmaktır. Kişilerin talep ettikleri tüm sağlık konularında onları bilgilendirerek kişilerin kendi sağlıkları konusunda daha fazla söz sahibi olmalarını ve kendi kararlarını oluşturabilmelerini amaçlar
Aile hekimi hastalarının farketmedikleri, şikayet etmedikleri sağlık sorunlarından da sorumludur. Hastalarını bilgilendirir, gerekli sağlık kontrollerini yaparak hastalıkları erken dönemde yakalamaya çalışır, hastalıklara karşı alınabilecek önlemleri uygular. Koruyucu hekimlik aile hekimliğinde önemli bir yer tutar.
 

Kaynak: UMKE AJANSI
banner257
Yorumlar (1)
sağlıksız sağlıkcı 5 yıl önce
Sayın bakan hep sağlık personelinin yapması gerekenleri bir çırpıda anlatıyor ve bununla ilgili yasal mevzuatı da hemen oluşturuyor. Ama sıra kendi verdikleri söze yani yıpranma payına gelince ağzından kelam çıkmıyor. 82 yıl fiilen nöbet usulü çalışana 2,5 yıl erken emeklilik diye de ortaya bir laf atarak da çalışanlarla resmen alay ediliyor...
30
açık
Günün Anketi Tümü
Oturduğunuz binanın 6.5 ve üstü büyüklüğünde bir depreme dayanacağını düşünüyor musunuz?
Namaz Vakti 20 Eylül 2021
İmsak 05:17
Güneş 06:42
Öğle 13:03
İkindi 16:29
Akşam 19:13
Yatsı 20:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Adanaspor 6 6
13. Denizlispor 6 6
14. Menemenspor 5 6
15. Bursaspor 6 5
16. Gençlerbirliği 6 5
17. İstanbulspor 5 4
18. Ankara Keçiörengücü 5 4
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Osasuna 5 8
8. Mallorca 5 8
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Barcelona 3 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@