"Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve I. Aşama Eylem Planı (2023-2025)" ile ilgili genelge yayınladı.

"Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve I. Aşama Eylem Planı (2023-2025)" ile ilgili genelge yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan genelgede, "Toplumun ayrılmaz bir parçası olan Roman yurttaşların kamu hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesi için eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmet ve sosyal yardım gibi alanlarda yürütülen çalışmalarla sosyoekonomik refah seviyelerinin yükseltilmesi ve sosyal uyumlarının güçlendirilmesi yolunda önemli politikaların hayata geçirilmektedir" denildi.

Genelgede, daha sonra şunlar kaydedildi:

"8 NİSAN’IN ‘ROMANLAR GÜNÜ’ OLARAK KUTLANMASI KARARLAŞTIRILMIŞTIR: Bu kapsamda Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) ile I. Aşama Eylem Planı (2016-2018) ve 2019’da ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca II. Aşama Eylem Planı (2019-2021) yayımlanmış, 2021’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 8 Nisan’ın ülke genelinde ‘Romanlar Günü’ olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

EYLEM PLANI TÜM PAYDAŞLAR TARAFINDAN UYGULAMAYA KONULACAK: Anılan Strateji Belgesi ve Eylem Planları uygulamasının tamamlanmasıyla birlikte Roman vatandaşlara yönelik çalışmaların devam etmesini temin etmek üzere hazırlanan ‘Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve I. Aşama Eylem Planı (2023-2025)’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi internet adresinde (www.aile.gov.tr) yayımlanacak ve ilgili tüm paydaşlar tarafından uygulamaya konulacaktır.

BAŞKAN SOYER’DEN İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER’E ZİYARET BAŞKAN SOYER’DEN İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER’E ZİYARET

UYGULAMADA İHTİYAÇ DUYULACAK HER TÜRLÜ DESTEK VE YARDIM SAĞLANACAK: Mezkur Strateji Belgesi ve Eylem Planının uygulanmasında merkezde ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlarca, yerelde valilikler himayesinde ilgili birimlerce azami gayret gösterilecek, ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım sağlanacaktır. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.”