Rekabet Kurulu tarafından 2022 yılında 245 adet birleşme, devralma ve özelleştirme işlemi incelendi. Türkiye kökenli şirketler için yapılan 89 incelemenin 7’si özelleştirmelerle ilgili oldu. İncelemesi yapılan toplam özelleştirme bedeli 13 milyar 978 milyon TL olarak açıklandı.

Rekabet Kurulu tarafından 2022 yılında 245 adet birleşme, devralma ve özelleştirme işlemi incelendi. Türkiye kökenli şirketler için yapılan 89 incelemenin 7’si özelleştirmelerle ilgili oldu. İncelemesi yapılan toplam özelleştirme bedeli 13 milyar 978 milyon TL olarak açıklandı.

Rekabet Kurumu, 2022 yılına ilişkin Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu'nu bugün yayınladı. Buna göre; 2022 yılında Rekabet Kurulu tarafından toplam 245 adet birleşme, devralma ve özelleştirme işlemi incelenirken bu işlemlerden 89’unu Türkiye kökenli şirketlerin işlemleri oluşturdu. Türkiye kökenli şirketler için 89 işlemde öngörülen toplam işlem bedeli yaklaşık 86,2 milyar TL düzeyinde hesaplandı. Aynı dönemde toplam işlem bedeli 13 milyar 978 milyon TL olan 7 özelleştirme işlemi incelendi.

Rekabet Kurumu’ndan Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu'na ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“EN ÇOK İŞLEM ELEKTRİK ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI ALANINDA: 2022 yılında hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu birleşme ve devralmalar içinde en çok işlem, 8 işlem adediyle 'elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı' alanında, en yüksek işlem değeri ise yaklaşık 8,35 milyar TL ile yine aynı alanda bildirildi.

EN YÜKSEK BEDELLİ ÖZELLEŞTİRME HAVALİMANI İŞLETMİCİLİĞİNDE: Aynı dönemde incelenen 7 özelleştirme işlemi 'elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı', 'havalimanı işletmeciliği', 'doğal gaz ithalatı ve dağıtımı' ile 'imalat' sektörünün muhtelif alt kollarına ilişkin iken en yüksek bedelli özelleştirme işlemi yaklaşık 9,75 milyar TL ile 'havalimanı işletmeciliği' alanındadır.

EN ÇOK İŞLEM YAPAN YABANCI YATIRIMCILAR HOLLANDA VE BAE’DEN: 2022 yılında yabancı yatırımcılar tarafından 36 ayrı birleşme ve devralma işleminde Türkiye kökenli şirketlere yatırım yapılması öngörülmüştür. Yabancı yatırımcılar arasında işlem bazında yapılan sıralamaya göre ilk sırada beşer işlem ile Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kökenli yatırımcılar bulunmaktadır. Hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu bu işlemlerde yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirileceği bildirilen yatırım tutarı yaklaşık 43 milyar TL’dir.

TOFAŞ yeniden halkla buluşuyor TOFAŞ yeniden halkla buluşuyor

YABANCILARIN YURT DIŞINDA YAPTIKLARI İŞLEM TUTARI 5,5 MİLYAR TL: 2022 yılında ayrıca, yabancıların yurt dışında gerçekleştirdikleri 145 birleşme ve devralma işlemi incelendi. Türkiye kökenli şirketlere doğrudan yatırım öngörülmeyen bu işlemlerde, bildirilen toplam işlem bedeli 5 trilyon 570 milyar TL’dir.

YABANCI YATIRIMCILARIN YATIRIM YAPMAYI PLANLADIKLARI SEKTÖRLER: 36’sı Türkiye’de ve 145’i yurt dışında olmak üzere, yabancı yatırımcıların 2022 yılında küresel düzeyde gerçekleştirmeyi planladıkları toplam 181 işlem ekonomik faaliyet alanlarına göre sıralandığında, dünya genelinde yatırım yapılan sektörlerden öne çıkanlar şu şekildedir:

- Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı

- Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri

- Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı

- Temel eczacılık ürünleri imalatı

- Finansal hizmetler

KURUMUN ORTALAMA KARAR SÜRESİ 15 GÜN OLDU: 2022 yılında Rekabet Kurulu, birleşme ve devralma işlemlerini son bildirim tarihinden ortalama 15 gün sonra karara bağlandı. 2022 yılı içerisinde 3 işlem nihai incelemeye alındı. Söz konusu işlemlerden bir adedinde işleme izin verilmiş olup diğerleri için inceleme süreçleri devam etmektedir.”