Samsun’daki Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) öğretim görevlisi olan Pelin Akyol, aynı üniversitenin Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi’nde açılan öğretim üyesi kadrosu için 2019 yılında yaptığı başvuru reddedilince hukuk mücadelesi başlattı. Akyol, aradan geçen üç yılda üniversite aleyhine 14 dava açtı ve bu davaların sekizini kazandı. “Lehime sonuçlanan davalarımın gereği, üniversite tarafından hiçbir şekilde yapılmadı” diyen Akyol, OMÜ Rektörü Yavuz Ünal ve diğer yöneticiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

OMÜ’de 1996 yılından bu yana öğretim görevlisi olarak çalışan Pelin Akyol, 2019 yılında aynı üniversitenin Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi’nde açılan öğretim üyesi kadrosu için başvurdu. Akyol’un başvurusu reddedildi.

Akyol, başvurusunun reddedilmesi üzerine Samsun 3. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, işlemin yürütmesinin durdurulmasına ve dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

YAPILAN İKİ ATAMA DA MAHKEME TARAFINDAN İPTAL EDİLMESİNE RAĞMEN KARARA UYULMADI

OMÜ yönetimi ise mahkeme kararı doğrultusunda işlem yapmak yerine, Gül Çavuşoğlu ve Ali Kerim Yılmaz isimli öğretim görevlilerinin atamasını yaptı. Akyol, bu yeni iki atama işlemine karşı da Samsun 2. İdare Mahkemesi’ne dava açtı ve mahkeme, her iki işlemin de yürütmesinin durdurulmasına hükmetti. Fakat bu kararlar da üniversite yönetimi tarafından uygulanmadı.

REKTÖR VE DİĞER İLGİLİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Akyol’un davaları kazanmasının ardından üniversite yönetimi, Akyol’a ‘kınama’ cezası verdi. Akyol bu cezayı da yargıya taşıdı ve mahkeme, kınama cezasının da iptaline karar verdi. Akyol, atama işlemleri ve disiplin cezasına karşı açtığı davalarda lehine verilen kararların uygulanmaması üzerine, rektör ve diğer yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

ETİK KURULU’NUN “ETİK İHLAL YOK” DEDİĞİ KARARA KARŞI DA DAVA AÇTI

Akyol’un doktora eğitimi sırasında 2014 yılında hazırlamış olduğu ve dersin hocası Doç. Dr. Menderes Kabadayı’ya teslim ettiği ödevi, daha sonra Doç. Dr. Özgür Bostancı tarafından kendi ad ve imzasıyla uluslararası bir dergide yayınlandı. Akyol, bu durumu öğrenmesinin ardından kişiler hakkında, etik ihlal yaptıkları iddiasıyla OMÜ Etik Kurulu’na başvurdu. Etik Kurulu ise tüm bu kişilerin etik ihlal yapmadığına karar verdi. Akyol bu karara karşı da iptal davası açtı ve Samsun 3. İdare Mahkemesi, davasının kabulüne karar verdi.

DOÇENTLİK BAŞVURULARI DA REDDEDİLDİ, MAHKEME BU İŞLEMİ DE DURDURDU

Akyol, 2019 tarihinden itibaren Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na doçentlik için başvuruda bulundu. Fakat üniversitede iken karşılaştığı davranışlar, doçentlik başvurularında da peşini bırakmadı. Akyol’un 2019 Ocak dönemindeki doçentlik başvurusu, hakkındaki bilirkişi raporlarına karşın reddedildi. Akyol, bu karara karşı da iptal davası açtı ve Ankara 6. İdare Mahkemesi, dava konusu işlemin iptaline karar verdi. Akyol, 2021 Ocak döneminde de doçentlik başvurusunda bulundu. Bu doçentlik başvurusu ise etik ihlal yaptığı gerekçesiyle reddedildi. Akyol, bu karara karşı da iptal davası açtı ve Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin konu hakkında aldırdığı bilirkişi raporunda, Akyol’un hiçbir eserinde etik ihlal bulunmadığı belirtildi. Mahkeme, daha sonra dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar hükmetti.

“KADROLARA ÖNCEDEN KİMLERİN ALINACAĞININ BELLİ OLDUĞU, HATTA BU KİŞİLERİN SOY İSİMLERİNİN BAŞ HARFLERİ KULLANILARAK HABER YAPILDI”

Mahkemenin verdiği hiçbir karara uyulmadığını belirten Pelin Akyol, yaşadıklarını ANKA Haber Ajansı’na anlattı. Akyol, şunları söyledi:

“2019 Aralık ayında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi’nde bir doktora öğretim üyesi kadrosu ilan edildi. Ben de bu kadroya başvuruda bulundum. Üniversitemle hukuksal savaşım bu başvuruyla başladı. Çünkü bu kadro ilan edilmeden yaklaşık bir hafta 10 gün önce yerel basında bir haber çıktı, ‘OMÜ’de torpil’ diye. İlan edilen kadrolara önceden kimlerin alınacağının belli olduğu, hatta bu kişilerin soy isimlerinin baş harfleri kullanılarak haber yapıldı ama ben yine de başvuruda bulundum. İlk önce başvurumu kabul etmediler, reddettiler. Çünkü almak istedikleri kişiler belliydi. Dolayısıyla bu retle birlikte ben de hukuksal olarak bir mücadeleye başladım.

“LEHİME SONUÇLANAN DAVALARIMIN GEREĞİ, ÜNİVERSİTE TARAFINDAN HİÇBİR ŞEKİLDE YAPILMADI”

Çalışmalarımda etik ihlal olduğu gerekçesiyle hakkımda üniversitede disiplin soruşturmaları yapıldı, cezalar verildi ve bu süreçte çok fazla yıpratılmaya başlandım. Ancak ben, yargıya giderek, bana üniversite tarafından yapılan, atılan her suçlamada yargıya başvurarak yaklaşık 14 tane dava açtım. Bu davaların 8 tanesi lehime sonuçlandı. Ancak lehime sonuçlanan davalarımın gereği, üniversite tarafından hiçbir şekilde yapılmadı. Hatta ve hatta iznim olmadan bir makalem, doçent olmak için bir doktora öğretim üyesi hoca tarafından kullanıldı. Bu kişi hakkında üniversite ve YÖK, hiçbir şekilde cezai işlem, araştırma, sonuna kadar giderek yapmadı. Hatta suçları olmadığını söyledi. Bunların hepsini yargıya taşımış durumdayım. Sonuçlanmasını bekliyorum. Devam eden davalarım bilirkişi sürecinde.

“HUKUKSAL SAVAŞTAN HİÇBİR ŞEKİLDE VAZGEÇMEYECEĞİM”

Ben, bu hukuksal savaştan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğim. Haklarımı sonuna kadar yargı yoluyla aramaya devam edeceğim. Çünkü üniversitelerdeki bu klik yapıların, kişiye özel çıkartılan kadroların… Tabii ki Ondokuz Mayıs Üniversitesi tek bir örnek değildir. Birçok üniversitede bu tarz uygulamalar mutlaka vardır. Ancak ben, hâlâ bir Ondokuz Mayıs Üniversitesi çalışanı olarak tarafıma yöneltilen, yapılan haksızlıkların sonuna kadar savaşçısı olacağım.

“AKYOL’UN 1.186 PUANI, YERİNE ATANAN KİŞİNİN 400 PUANI VARDI”

Akyol’un avukatı Ahmet Çavuş ise sürece ilişkin ANKA’ya şunları anlattı:

“Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü’yle hukuki mücadelemiz, müvekkil Pelin Akyol’un 2019 yılında doktora öğrenim kadrosu için başvurusunun reddedilip yerine haksız ve hukuksuz bir şekilde Gül Çavuşoğlu’nun atanmasıyla birlikte başladı. Müvekkil Pelin Akyol’un 1.186 puanı, yerine atanan Gül Çavuşoğlu’nun 400 puanı olduğu için Samsun 3. İdare Mahkemesi’nde yürütmeyi durdurma istemli dava açtık. Bu davada mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yürütmeyi durdurma kararının akabinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi, yeniden değerlendirme yaparak tekrar Gül Çavuşoğlu’nu atadı. Müvekkilimle ilgili hiçbir surette yeni bir değerlendirme yapmadı. Müvekkilimi, hiçbir şekilde değerlendirmek için davet etmedi. Bu atama işleminden sonra da Samsun 2. İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma ve idari işlemin, Gül Çavuşoğlu’nun atamasına ilişkin yapılan işlemin iptali için dava açtık. İlgili mahkeme, idari işlemi, yürütmeyi durdurma kararı vererek iptal etti. Ancak bu işlemden sonra da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü, hiçbir surette müvekkil Pelin Akyol’un başvurusuna ilişkin bir değerlendirme yapmadı. 2. İdare Mahkemesi’nin Gül Çavuşoğlu’nun atamasına ilişkin iptal kararının gerekçesinde, jüri olarak seçilen Prof. Dr. Soner Çankaya’nın jüri olamayacağına ve Gül Çavuşoğlu’nun etik ihlalleri yaptığına dair gerekçesini hiçe sayarak Gül Çavuşoğlu hakkında, bu karardan sonra kendi etik kurullarında, ‘etik ihlaller yapmamıştır’ diye yeniden karar aldılar. Müvekkile de etik ihlal yapmış gerekçesiyle disiplin kurullarında ceza verdiler. Bu vermiş oldukları cezaları ve kararları Samsun idare mahkemelerinden kaldırdık, fakat bu kaldırmalarımıza ilişkin de bize herhangi bir şekilde dönüş sağlamadılar.

“SAMSUN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA REKTÖR YAVUZ ÜNAL VE YETKİLİLERLE ALAKALI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAK ZORUNDA KALDIK”

Anayasa’nın 132. maddesi gereğince yasama, yürütme organları dahil olmak üzere yargı kararlarına uyma zorunluluğu Anayasal bir ilke ve hukuk devletinin temel, sarsılmaz ilkesi haline getirilmesine rağmen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Yavuz Ünal’ın ve yetkili kişilerin bu mahkeme kararlarına neden uymadıkları, kendini yasama, yürütme organından dahi güçlü gördükleri kanaatini taşıdığımızdan, bu gücü de nereden aldığını tahmin edemediğimizden, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na Rektör Yavuz Ünal ve yetkililerle alakalı suç duyurusunda bulunmak zorunda kaldık.”