Odunpazarı Belediyesi, hizmet içi eğitimler kapsamında personeline, meydana gelebilecek iş kazalarında erken ve bilinçli müdahale edilmesi amacıyla, ‘İlk Yardım Eğitimi’ düzenledi. 

Odunpazarı Belediyesi, hizmet içi eğitimler kapsamında personeline, meydana gelebilecek iş kazalarında erken ve bilinçli müdahale edilmesi amacıyla, ‘İlk Yardım Eğitimi’ düzenledi. 

Odunpazarı A.Ş. tarafından Gökmeydan Ek Hizmet Binası’nda verilen eğitimde personele; maketler üzerinde kalp masajı, suni solunum, yaralı veya hastayı taşıma teknikleri gibi konularda uygulama yaptırıldı. 

Belediye personeline; hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ilk yardım teknikleri, yaralanmalarda ilk yardım teknikleri, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım teknikleri, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım teknikleri, bilinç bozukluklarında ve zehirlenmelerde ilk yardım teknikleri, hayvan ısırmalarında ilk yardım teknikleri, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçması durumunda ilk yardım teknikleri, boğulmalarda ilk yardım teknikleri ve hasta, yaralı taşıma teknikleri başlıklarında bilgi verildi.