ODTÜ öğrencileri, “ihalesi yapılan Bilkent-İncek Bulvarı Yolu projesinin ODTÜ ormanlarını talan ettiği gerekçesiyle” Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde protesto gösterisi yaptı.

ODTÜ öğrencileri, “ihalesi yapılan Bilkent-İncek Bulvarı Yolu projesinin ODTÜ ormanlarını talan ettiği gerekçesiyle” Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde protesto gösterisi yaptı.

ODTÜ öğrencileri, “ODTÜ ormanlarını talan ettiği” gerekçesiyle Bilkent-İncek Bulvarı Yolu projesini Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde protesto etti. Protestonun ardından basın açıklaması yapan öğrenciler şunları söyledi:

“Ankara’nın, ülkemizin başkentinin bir ana ulaşım planı mevcut değildir. Ankara’da ODTÜ’den geçirilen iki yol, AOÇ Bulvarı projeleri gibi projeler ulaşım için değil, yeşil alanları ve konut mahallelerini yüksek katlı yapılaşmaya açan rant projelerinin ilk adımı olarak ortaya çıkmaktadır. Ankara’nın ana ulaşım planı mevcut değilken, Bilkent-İncek yolunun yapılmasında herhangi bir kamu yararı bulunmamaktadır.

Hatırlatmak isteriz ki ODTÜ Ormanı, beton yığınına çevrilen Ankara’nın kalan son yekpare doğal yaşam alanı ve son büyük yeşil alanı durumundadır. Kampüste iki göl, mevsimsel akarsular, kayalıklar, bozkırlar, ormanlar, çayırlıklar gibi birçok değerli yaşam alanı bulunmaktadır ve bunların neticesinde de kampüste çok önemli bir canlı çeşitliliği söz konusudur. Yapılacak bu yol tüm bu doğal yaşam ortamını tehlikeye sokacaktır. Atatürk Orman Çiftliği’nin ranta kurban edilmesinin ardından Ankara’nın tek ekolojik ve doğal orman alanı olarak kalan ODTÜ’de tüm ülkede görülen kuş türlerinin yarısından fazlası tespit edilmiştir. Üzerine dökülecek beton, bu olanağı yok edecek, onlarca canlı türüne ev sahipliği yapan ekosistemi parçalayarak doğal dengeyi bozacaktır.”