Nükleer enerjide mevzuata aykırı fiillere 2023’te verilecek para cezaları, yüzde 122,93 oranında artırıldı.

ASTİN Yatak'tan deprem bölgesi için maliyetine üretim ASTİN Yatak'tan deprem bölgesi için maliyetine üretim

Nükleer enerjide mevzuata aykırı fiillere 2023’te verilecek para cezaları, yüzde 122,93 oranında artırıldı.

Nükleer Düzenleme Kurumu’nun (NDK) '7381 Sayılı Nükleer Düzenleme Kanunu'nun 25'inci Maddesi Uyarınca 2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre; nükleer, radyoaktif atık ve radyasyon tesislerinde, mevzuata aykırı fiillere ilişkin 2023'te uygulanacak idari para cezaları yüzde 122,93 oranında artırıldı.

CEZALAR YENİDEN DEĞERLEME ORANI ÇERÇEVESİNDE BELİRLENDİ

Tebliğde zammın 2022 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı üzerinden yapıldığı belirtildi. Bu konu, “7381 sayılı Kanunun 25 inci maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları, 24 Kasım 2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde 2022 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 122,93 oranında artırılarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir” şeklinde açıklandı.

1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek idari para cezaları şöyle:

- Bir nükleer tesisin geçerli bir lisansa sahip olmaksızın işletilmesi: 6 milyon 92 bin 676 lira- 304 milyon 573 bin 653 lira

- Radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerinin geçerli bir lisansa sahip olmaksızın işletilmesi: 3 milyon 47 bin 453 lira- 30 milyon 458 bin 925 lira

- Radyasyon uygulamalarının geçerli bir lisansa sahip olmaksızın yürütülmesi: 62 bin 420 lira -610 bin 828 lira

- İzin veya onay alınması gereken faaliyetlerden tesislere ilişkin olanların izin veya onay alınmaksızın yürütülmesi: 305 bin 414 lira- 1 milyon 422 bin 293 lira

- İzin veya onay alınması gereken faaliyetlerden diğerlerinin izin alınmaksızın yürütülmesi durumunda: 22 bin 293 lira- 100 bin 318 lira

- Yetki belgesi alınması gereken faaliyetlerin yetki belgesi alınmaksızın yürütülmesi: 11 bin 146 lira- 445 bin 860 lira

- Nükleer tesislere ilişkin ikincil mevzuat veya yetki koşullarına, NDK kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması veya sınırlarının aşılması: 610 bin 828 lira- 6 milyon 92 bin 676 lira

- Radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerine ilişkin ikincil mevzuat veya yetki koşullarına, NDK kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması veya sınırlarının aşılması: 305 bin 414 lira- 1 milyon 422 bin 293 lira

- Diğer faaliyetlere ilişkin ikincil mevzuat veya yetki koşullarına, NDK kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması veya sınırlarının aşılması: 8 bin 917 lira- 62 bin 420 lira

- Nükleer tesisler için yetkilendirilen kişinin NDK'ye gerçeğe aykırı belge sunması veya yanıltıcı bilgi vermesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirmemesi halinde, ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla: 6 milyon 92 bin 676 lira- 304 milyon 573 bin 653 lira

- Radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesisleri için yetkilendirilen kişinin NDK'ye gerçeğe aykırı belge sunması veya yanıltıcı bilgi vermesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişiklikleri bildirmemesi halinde, eza hükümleri saklı kalmak kaydıyla: 3 milyon 47 bin 453 lira- 30 milyon 458 bin 925

- Diğer faaliyetler için yetkilendirilen kişinin, NDK'ye gerçeğe aykırı belge sunması veya yanıltıcı bilgi vermesi veya yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi halinde, eza hükümleri saklı kalmak kaydıyla: 62 bin 420 lira- 610 bin 828 lira.