(WASHINGTON) - NATO, Ürdün’ün başkentinde ilk kez bir irtibat ofisi açacağını duyurdu. Liderler Zirvesi’nden çıkan karar, “derin stratejik ortaklıkta önemli bir kilometre taşı” olarak nitelendi. 

ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nden Ürdün’de irtibat ofisi açılması kararı çıktı. NATO, değişen bölgesel ve küresel güvenlik ortamına vurgu yaparak Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki ortaklarıyla angajman ve iş birliğini güçlendirme amacıyla “daha stratejik ve sonuç odaklı bir yaklaşım” için bir eylem planı kabul etti. NATO, plan kapsamında Ürdün’ün başkenti Amman’da ilk kez irtibat ofisi açacağını duyurdu.

NATO ve Ürdün’den yapılan ortak açıklamada, irtibat ofisi açılması kararı “Ürdün ile İttifak arasındaki derin stratejik ortaklıkta önemli bir kilometre taşı” olarak tanımlandı. Açıklamada, “Ürdün'ün hem bölgesel hem de küresel bağlamda bir istikrar feneri olarak oynadığı önemli rolün ve terörizm ve şiddete varan aşırıcılık da dahil olmak üzere uluslar ötesi tehditlerle mücadelede uzun zamandır oynadığı şampiyon rolünün altını çizmektedir” ifadeleri yer aldı.

“İlişkilerin doğal bir ilerlemesi”

NATO ve Ürdün arasındaki ikili ilişkilere dikkat çekilen açıklamada, “Özellikle Akdeniz Diyaloğu aracılığıyla otuz yıla yakın bir süredir devam eden köklü ikili ilişkilere dayanarak, Amman'da bir NATO İrtibat Bürosunun açılması, NATO ile Ürdün arasında uzun süredir devam eden ve daha da gelişecek olan ilişkilerin doğal bir ilerlemesidir.“ denildi.

İrtibat bürosu ne yapacak?

Bir temsilcilik olarak faaliyet gösterecek olan irtibat ofisinin, NATO ve Ürdün arasındaki “ortak çıkar alanlarında siyasi diyaloğu ve pratik iş birliğini” geliştirmesi hedefleniyor. Ofisin görevleri arasında NATO ve Ürdün makamları arasında düzenli temaslar kurulmasını sağlamak, stratejik analiz, sivil acil durum planlaması ve hazırlığı, kriz yönetimi, kamu diplomasisi, siber güvenlik ve iklim değişikliği gibi alanlarda konferanslar, kurslar ve eğitim programları da dahil olmak üzere ortaklık programlarının ve faaliyetlerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına katkı vermek yer alıyor.

Sonuç bildirgesinde Ortadoğu vurgusu

Zirve’nin sonuç bildirgesinde de Ortadoğu’da “güvenlik ve istikrar” vurgusu yer aldı. İran’ın “istikrarı bozan eylemlerinin” güvenlik tehdidi olarak tanımlandığı sonuç bildirgesinde şu ifadeler yer aldı:

“NATO'nun güney komşu bölgesi karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda iş birliği için fırsatlar sunmaktadır.  Ortaklıklarımız aracılığıyla Orta Doğu ve Afrika'da daha fazla güvenlik ve istikrarı teşvik ederek bölgede barış ve refaha katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.”  

Bildirgede NATO Irak Misyonu’nun Iraklı güvenlik kurumlarına desteğinin kapsamının genişletildiği de vurgulandı.

Kaynak: anka