Demokrasi ve Atılım (DEVA) İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kendisi hakkında yaptığı yazılı açıklamayı Meclis gündemine taşıdı. Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Bir milletvekilini hedef gösteren Emniyet Genel Müdürü hakkında disiplin soruşturması başlatılmış mıdır” diye sordu.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kendisi hakkında yaptığı yazılı açıklamayı Meclis gündemine taşıdı. Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Bir milletvekilini hedef gösteren Emniyet Genel Müdürü hakkında disiplin soruşturması başlatılmış mıdır” diye sordu.

Ankara Kızılay’da Somalililer tarafından işletilen ve daha önce polis baskısıyla tabelasını defalarca değiştirmek zorunda kalan Saab Cafe’nin kendi adıyla yaptırdığı yeni tabelasının açılış töreninde, bir emniyet amiriyle DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu arasında tartışma çıkmıştı.

Yeneroğlu, açılış sonrası tabelanın kaldırılmasını isteyen emniyet amirine, "Kızılay’ın göbeğinde ırkçılık yapıyorsunuz, hukuksuz talimatları uygulamayacaksınız, haddinizi bileceksiniz, saygısızlık, terbiyesizlik yapmayacaksınız" demişti. Emniyet amiri ise Yeneroğlu’na, "Susar mısın? Sen haddini bileceksin, parmağını sallamayacaksın bana. Senin gibi tiplerin ne olduğu belli. Ahlaksız sensin lan, adam gibi konuş" diye karşılık vermişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada, “teşkilatımıza yönelik düşmanlığı herkesçe bilinen milletvekili” diye bahsettiği Mustafa Yeneroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurmuştu.

Mustafa Yeneroğlu, Emniyet’in bu açıklamasıyla ilgili Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Yeneroğlu, önergesinde şunları kaydetti:

“19 Haziran 2022 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarında bir basın açıklaması yayınlanmıştır. Açıklamanın ilk cümlesinde, ‘Uzun zamandır sistematik bir şekilde Türk Polis Teşkilatı’na yapılan saldırıları milletimiz görüyor ve yakından takip ediyor’ denilmiş ve devamında farklı siyasi partilerdeki milletvekilleriyle ilgili örnekler verildikten sonra şahsım hakkında da ‘teşkilatımıza yönelik düşmanlığı herkesçe bilinen milletvekili’ iftirası atılmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, somut bir olay ile alakalı olarak vatandaşlarımızı tarafsız bir şekilde bilgilendirmek yerine, birbiriyle bağlantısız olayları tek bir metinde harmanlaması ve sanki polis teşkilatına yönelik organize bir komplo ve saldırı faaliyeti varmışçasına bir anlatı oluşturması, görev ve yetkileri dışındadır. Ayrıca bu basın açıklamasında, bir milletvekili olarak şahsımın da ‘teşkilat düşmanı’ olarak tanımlanması ve teşkilat nezdinde hedef gösterilmem, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün vatandaşların can ve mal emniyetini güvence altına alma ve kamu düzeninin bir unsuru olan huzur sağlama vazifesine bir tezat teşkil etmiştir.”

“BİR MİLLETVEKİLİNİ HEDEF GÖSTEREN EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILMIŞ MIDIR”

MUSTAFA ADIGÜZEL: BU, ERDOĞAN’IN AÇIKLADIĞI SON FINDIK FİYATI OLACAK MUSTAFA ADIGÜZEL: BU, ERDOĞAN’IN AÇIKLADIĞI SON FINDIK FİYATI OLACAK

Yeneroğlu,  Bakan Soylu’ya şu soruları yöneltti:

“Emniyet Genel Müdürlüğü’nün taraf tutarak siyasi bir anlatı niteliğinde basın açıklaması yapma ve bir milletvekilini hedef gösterme yetkisi var mıdır?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün milletvekilleri hakkında basın açıklaması yapmasının yasal dayanağı var mıdır? Varsa basın açıklamasında memurların siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda bulunma yasağına neden uyulmamıştır?

Devlet Memurları Kanunu’nun ‘Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık’ başlıklı 7. maddesi uyarınca, ‘Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar’. Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nün 8. maddesi uyarınca da ‘Yetkisini veya nüfuzunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla veya kin veya dostluk nedeniyle kötüye kullanmak’, meslekten çıkarılmayı gerektirecek bir disiplin suçudur. Bu kapsamda, bir milletvekilini hedef gösteren Emniyet Genel Müdürü hakkında disiplin soruşturması başlatılmış mıdır?”