ESMA TURAN 

(MUĞLA) - Muğla’da Kemerköy Termik Santrali’nin çevre izin ve lisans iptali için açılan dava, Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme kararında, çevre izin ve lisansı verilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgelerin dosyaya sunulmuş olduğu belirtildi. Kararda, “Çevre İzin ve Lisans Belgesinde hukuka aykırılık olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” denildi.

Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği (KARDOK) tarafından Kemerköy Termik Santrali’nin çevre izin ve lisans iptali için açılan davanın duruşması, geçtiğimiz 3 Haziran’da Muğla 2. İdare Mahkemesi’nde yapılmıştı. Mahkeme davayı reddetti.

Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda şu ifadeler kullanıldı:

"Tesis işletmecisi davalı idare yanında müdahil şirketçe Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği çerçevesinde yapılan başvuru ile tesise dair hava emisyon, gürültü kontrolü, atık su deşarjı, 2. sınıf düzenli depolama konularında çevre izin ve lisansı verilmesi talebinde bulunuldu, başvuru ekinde söz konusu katık depolama tesisine dair akademik raporun, il müdürlüğü uygunluk yazısının da aralarında bulunduğu zorunlu tüm bilgi ve belgelerle akredite kuruluşlarca hazırlanan teknik inceleme ve değerlendirme raporlarının davalı idareye sunulduğu, anılan bilgi ve belgeler çerçevesinde, tesiste yürütülecek faaliyet bakımından eşik değerlerin sağlandığının ve zorunlu tesislerin, halihazırda kurulduğunun veya yasal düzenlemelerle belirlenen süreler içerisinde faaliyete geçirileceğinin belirlendiği, yine işletmede mevcut ünitelerin faaliyetleri neticesinde oluşan toz, kükürtdioksit, azotoksit, karbon monoksit, sıcaklık ve debi değerlerinin çevrimiçi sistemlerle sürekli biçimde denetlendiği, dolayısıyla uyuşmazlık konusu tesise dair çevre izin ve lisans belgesi düzenlenebilmesi için Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde öngörülen koşulların mevcut olduğu anlaşıldığından; Muğla ili, Milas ilçesi, Bağdamları Mahallesi’nde bulunan Kemerköy Termik Santraline dair Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünce düzenlenen 02/08/2023 tarih ve 223894862.0.1 belge numaralı Çevre İzin ve Lisans Belgesinde hukuka aykırılık olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır."

"Mahkeme bilirkişi incelemesi yapılmasına dahi gerek duymamıştır"

Dernek avukatı Pınar Gayretli ise karara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Dava kararı tümüyle hukuka, bilimsel ve teknik gerekliliklere aykırı olup hukuk, Kemerköy Termik Santrali için bir kez daha göz ardı edilmiştir. Her ne kadar karar gerekçesi çevre izin ve lisansı için gerekli bilgi ve belgelerin dosya içeriğinde mevcut olduğuna dayandırılmış olsa da dosyaya Davalı Bakanlık ve müdahil şirketçe sunulan belgeler hem eksik hem de hatalı ve çelişkili verilerle dolu olmasına ve tüm bu hususlar duruşma sırasında da müdahil şirketçe kabul edilmiş olmasına rağmen hatalı ve eksik veriler içeren belgeler incelenmeksizin gerekli belgeler dosyada bulunuyor denilerek dava reddedilmiştir. Mahkeme teknik hususların incelenmesi için bilirkişi incelemesi yapılmasına dahi gerek duymamıştır. Zira bilirkişi incelemesi yapılsaydı, zaten dosya içeriği ile çevre izin ve lisansının hatalı ve eksik bilgiler içeren belgelere dayandığı, mevzuatsal gereklilikleri karşılamadığı açık olan santralin çevre izin ve lisans belgesinin hukuka aykırı olduğu uzman bilirkişilerce de tespit edilecekti. Mahkeme bu incelemeyi dahi yaptırmaktan kaçınmıştır.”

Avukat Gayretli, istinaf başvurusunun yapıldığını, kararın İzmir Bölge İdare Mahkemesi tarafından düzeltilmesini beklediklerini söyledi.

Kaynak: anka