Devlet memurları hangi süreleri borçlanarak erken emekli olabilir?

Devlet memurları erken emekli olabilmek için kimi süreleri borçlanma hakkına sahiptir. Memurların aylıksız izin süreleri kanunda belirtilmiştir. Devlet memurları işte bu ücretsiz izin sürelerini borçlanarak prim gün sayılarını artırabilir ve daha erken emekli olma yolunda adım atabilirler.

Devlet memurları hangi süreleri borçlanarak erken emekli olabilir?

Devlet memurlarının ücretsiz izin kullanabilecekleri haller ve süreler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilmiştir. Bu sürelere prim ödemek suretiyle borçlanılarak emekliliğin erkene çekilmesi mümkün olabilir.

Doğum Borçlanması ve Çalışan anne hakları 2019

MEMURLARIN ÜCRETSİZ İZİN KULLANABİLECEKLERİ DURUMLAR NELERDİR?

-Memurların bakmakla yükümlü oldukları ya da bakması gereken ana, baba, kardeş, eş ve çocuklarından birinin ağır bir kaza veya tedavisi uzun süren bir hastalık geçirmesi ve bunun sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi sonucu 3 aya kadar izin verilmesi sonrasında istekleri doğrultusunda 18 aya kadar,

-Doğum yapan memura analık izni süresi bitiminden, eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren 24 aya kadar,

-3 yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte ya da münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun anne ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten ya da vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri doğrultusunda 24 aya kadar,

-Yurtdışında burs alan, yurtdışında uluslararası bir kurulda görev alan, sürekli veya geçici olarak Türkiye’deki bir kamu kurumdan yurtdışına gönderilen memurların memur olan eşlerine görev süreleri boyunca,

En az 5 yıl hizmet süresini tamamlayan en fazla 2 defa kullanılmak şartıyla 12 aya kadar,

- Askerlik sebebiyleaskerlik süresi kadar,

Aylıksız izin kullanılabilir ve memurlar bu süreleri borçlanabilir.

MEMURLARIN BORÇLANMASINDA TUTAR NE KADARDIR?

Bu konuda devlet memurları, memuriyete başlama tarihine göre ikiye ayrılır. 15.10.2008 tarihi öncesinde başlayanlar ve aylıksız izin sürelerini borçlanma yapmak isteyen memurların başvuru tarihindeki öğrenim durumları itibariyle göreve giriş derecesi dikkate alınmak suretiyle borçlanma işleminin yapılacağı tarihteki memur maaş katsayısına göre borç tutarı tespit edilir.

15.10.2008 tarihi ve sonrasında memur olanların borçlanacakları tutar ise prime esas asgari ve azamigünlük kazanç arasında seçilecek günlük kazancın % 32'sidir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER