AKP milletvekilleri, TBMM Başkanlığı’na “Yeni Konut Finansman Programının” ayrıntıları ile ilgili kanun teklifi sundu. Vatandaşın konut taksitini ödeyebilmesi için; Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek kamu bankasına, vatandaşa krediyi veren bankaya aktarması için ödenek gönderilecek. Vatandaş “taksit katkısını” geri ödeyecek. “Katkı”nın kamu bankası tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılmasından, vatandaşa krediyi veren banka sorumlu olacak.

AKP milletvekilleri, TBMM Başkanlığı’na “Yeni Konut Finansman Programının” ayrıntıları ile ilgili kanun teklifi sundu. Vatandaşın konut taksitini ödeyebilmesi için; Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek kamu bankasına, vatandaşa krediyi veren bankaya aktarması için ödenek gönderilecek. Vatandaş “taksit katkısını” geri ödeyecek. “Katkı”nın kamu bankası tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılmasından, vatandaşa krediyi veren banka sorumlu olacak.

AKP milletvekilleri, TBMM Başkanlığı’na; Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda değişiklik teklifi sundu. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna geçici bir madde eklenerek, “Yeni Konut Finansman Programı”nın ayrıntıları belirlendi.

Kanun teklifinin gerekçesine göre; “Vatandaşların konut finansmanlarındaki ilk 3 yıl boyunca gelirlerinin belirli bir düzeyinde taksit ödemesi yapabilmelerini sağlamak amacıyla geri ödenmesi koşulu ile Hazine tarafından katkı sunulması ve yüklenici tarafından da geri ödemesiz katkı sunulması” öngörüldü.

İNŞAATINA YENİ BAŞLANMIŞ VEYA İNŞAATI DEVAM EDEN KONUTLAR

Kanun teklifine göre; vatandaşların konut sahibi olmak için kredi çekmesi için Cumhurbaşkanı tarafından bir kamu bankası belirlenecek. Bu kamu bankası, diğer bankalara nakit kaynak aktaracak. Bu krediden faydalanabilmek için vatandaşların alacakları konutların daha önce satılmamış olması, inşaatına yeni başlanmış veya inşaatı devam eden konutlar olması gerekecek.

Bir vatandaşın alacağı kredinin ilk üç yıl taksit tutarının, o vatandaşın hane gelirinin yüzde 30’unu aşan kısmı için Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine aktarılacak ödenekten, belirlenen kamu bankasına katkı aktarılacak. Üç yıllık süreyi bir yıla indirmeye, yüzde 30’luk oranı ise yüzde 30 ile yüzde 50 arasında bir oran ile değiştirmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

KATKININ BAKANLIĞA ÖDENMESİNDEN, KREDİYİ VEREN BANKA SORUMLU OLACAK

Vatandaşa sağlanan katkının geri ödemesi olacak. Geri ödeme tutarı, krediyi veren banka tarafından belirlenecek kamu bankasına aktarılacak. Kamu bankası da tutarı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktaracak. Geri ödemenin, tam ve zamanında Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılmasından, sistemdeki bankalar yani kredinin çekildiği banka sorumlu olacak. Geri ödemenin, krediyi veren banka tarafından tam ve zamanında yapılmaması durumunda; gecikme zammı işleyecek.

TAŞINMAZLAR BEŞ YIL BOYUNCA DEVİR VE TEMLİK EDİLEMEYECEK

Bu finansman modelinden yararlanarak elde edilen taşınmazlar beş yıl boyunca devir ve temlik edilemeyecek; satış vaadine konu olamayacak.

KÜRŞAD ZORLU: KATİLLER VE ONUN ARKASINDAKİ GÜÇLER ORTAYA ÇIKARILANA KADAR İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER, BU DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAKTIR KÜRŞAD ZORLU: KATİLLER VE ONUN ARKASINDAKİ GÜÇLER ORTAYA ÇIKARILANA KADAR İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER, BU DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAKTIR

Bu düzenleme ile vatandaşa sağlanacak konut finansmanı, 2023 yılı sonuna kadar kullandırılabilecek. Cumhurbaşkanı bu süreyi 2024 yılı sonuna kadar uzatmaya yetkili olacak.