Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) sürekli veya geçici bir görevle gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile geçici görevlendirme süreleri için verilecek gündelik tutarları yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına bu yıl için ödenecek gündelik tutarı 669 lira oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) sürekli veya geçici bir görevle gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile geçici görevlendirme süreleri için verilecek gündelik tutarları yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına bu yıl için ödenecek gündelik tutarı 669 lira oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı. 1 Ocak 2023’ten geçerli olmak üzere yürürlüğe giren karara göre; kurumlar, hizmetin özellikleri, mevcut ödenek tutarı, resmi veya özel kurum ve kuruluşlarca ödeme yapılması, görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilmesi, yemek ihtiyaçlarının kısmen veya tamamen karşılanması gibi hususları dikkate alarak gündelik ödeyebilecek. Ancak, gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce idarelerine yazılı olarak bildirilmesi gerekecek.

ASTİN Yatak'tan deprem bölgesi için maliyetine üretim ASTİN Yatak'tan deprem bölgesi için maliyetine üretim

10 GÜN İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE ÖDEME YAPILACAK

KKTC'ye geçici görevle gönderilen ve karar hükümlerine göre gündelik ödenenlerden, yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında 10 gün ile sınırlı olmak üzere, gündeliklerinin yüzde 75’ine kadar olan kısmı yatacak yer ücreti olarak ödenecek.

Karar kapsamına girenlere, Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yer değiştirme giderinin hesabında, belirlenen gündelik tutarlarının yüzde 50 fazlası esas alınacak. Kıbrıs'a Gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanun kapsamındakilere bu karara göre ayrıca ikamet gündeliği ve KKTC'ye yapacakları geçici görev yolculukları için gündelik verilmeyecek. Karar kapsamına girenlere, "Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar" hükümleri uygulanmayacak.

EN YÜKSEK GÜNDELİK TUTAR 669 LİRA OLDU

Karara göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcılarına bu yıl için ödenecek gündelik tutarı 669 lira olacak. Bu tutar 2022 yılında 300 liraydı. 

Bu tutar, Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, bakan yardımcıları, kamu başdenetçisi için 557 lira olarak uygulanacak. 2022 yılında ödenen tutar 250 liraydı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, korgeneral ve koramiraller, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşların başkanları, merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki büyükelçiler için uygulanacak gündelik tutarı ise 490 lira olacak. Bu tutar, 2022 yılında 220 lira düzeyindeydi.

Memur ve hizmetlilere ise kadro derecesine göre, 424 lira, 357 lira ve 290 lira tutarlarında gündelik ödenecek. Bir önceki yıl kadro derecesi 1 olanlara 190, kadro derecesi 2 olanlara 160, kadro derecesi 3 olanlara da 130 lira ödeniyordu.