Edirne Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri son Paşpehlivanı Cengizhan Şimşek’in kazandığı tüm ödüller elinden alındı. 2022 yılı Başpehlivanlığı Cengizhan Şimşek’den alınarak, Mustafa Taş’a verildi. Tahkim Kurulu tarafından Şimşek'e, dopingle mücadele kapsamında yapması zorunlu adres bildirimlerini yapmadığı için, bir yıl hak mahrumiyeti cezası verildiği açıklandı. Şimşek, “Bu kemeri aldım kimseye de vermeye niyetli değilim her türlü yasal haklarımı avukatlarımla birlikte savunucam, CAS’a kadar başvuracağım. Masa başı kurbanı olmak istemiyorum, şu an bunu yapmaya çalışıyorlar. Tüm güreş ve spor camiasının desteğini bekliyorum” dedi.

Edirne Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri son Paşpehlivanı Cengizhan Şimşek’in kazandığı tüm ödüller elinden alındı. 2022 yılı Başpehlivanlığı Cengizhan Şimşek’den alınarak, Mustafa Taş’a verildi. Tahkim Kurulu tarafından Şimşek'e, dopingle mücadele kapsamında yapması zorunlu adres bildirimlerini yapmadığı için, bir yıl hak mahrumiyeti cezası verildiği açıklandı. Şimşek, “Bu kemeri aldım kimseye de vermeye niyetli değilim her türlü yasal haklarımı avukatlarımla birlikte savunucam, CAS’a kadar başvuracağım. Masa başı kurbanı olmak istemiyorum, şu an bunu yapmaya çalışıyorlar. Tüm güreş ve spor camiasının desteğini bekliyorum” dedi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) dün akşam yaptığı yazılı açıklamada; Cengizhan Şimşek’in 9 Mart 2022’den bugüne kadar hak mahrumiyeti süresi içerisinde yapmış olduğu müsabakalar sonucu elde ettiği tüm derecelerin iptaline ve kazandığı ödül, kemer ve madalyaların iadesine karar verdi.  

 “TELEFON İLE ARANILMIŞ VE BİLGİLENDİRİLMİŞTİR”

Federasyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“2022 Yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu tarafından taraflarına yapılan düzeltme talebi ile ilgili olarak verilen karar hakkında, Güreş Federasyonu Başkanlığı tarafından 21.12.2022 tarihi, Çarşamba günü akşam saatlerinde telefon ile aranılmış ve bilgilendirilmiştir. Bu telefon görüşmesi ile federasyonumuz söz konusu Tahkim Kurulu kararıyla ilgili ilk kez bilgi sahibi olmuştur. Bu bilgilendirme üzerine 22.12.2022 tarihinde Güreş Federasyonu Hukuk Müşavirliğinden Tahkim Kurulu kararının örneği ve detayı istenmiştir. Tahkim Kurulu kararının hukuk müşavirliği vasıtasıyla elimize ulaşması üzerine ön değerlendirmeler yapılmış ve düzeltme talebinin yapılmasına neden olan bu karar öncesi yine, Tahkim Kurulu tarafından alınan ana karara ulaşılmış, gerekli inceleme ve değerlendirmelerin yapılması için ilgili kararların TGGF Hukuk Kurulu’na sevki yapılmıştır. Bahse konu Tahkim Kurulu kararı federasyonumuza resmi olarak elektronik bilgilendirme ile 28.12.2022 tarihinde saat 12:40 itibariyle yapılmıştır.

“CEZASI KESİNLEŞMİŞ OLUP İNFAZ EDİLMESİ ZORUNLU HALE GELMİŞTİR”

09.03.2022 tarih ve 2022/43 sayılı Tahkim Kurulu kararı ile 2022 yılı Kırkpınar başpehlivanı Cengizhan Şimşek’in dopingle mücadele kapsamında yapması zorunlu adres bildirimlerini 2019 son çeyrek, 2020 birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekte yapmaması gerekçesi ile; Sporcunun disiplin soruşturması sonucu ceza tayinine yer vermeyen Türkiye Güreş Federasyonu Disiplin Kurulu kararının iptaline, Sporcunun bildirim zorunluluğuna kasten uymaması gerekçesiyle Türkiye Dopingle Mücadele Talimatının 2.4 ve 10.3.2 maddeleri uyarınca bir (1) yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, cezanın 09.03.2022 tarihinden itibaren infazının başlanmasına ve infazın 09.03.2023 tarihinde tamamlanmasına, 01.10.2020 tarihinden itibaren katılmış olduğu yarışmalardan elde ettiği derece ve ödüllerin iptal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Bu karar ile sporcu hakkında verilen disiplin cezası kesinleşmiş olup infaz edilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bahse konu Tahkim Kurulu kararı aleyhine, sporcu Cengizhan Şimşek ve Türkiye Güreş Federasyonu avukatları tarafından düzeltme talebinde bulunulmuş, bu başvuru Tahkim Kurulu’nun 12.12.2022 tarih ve 2022/219 sayılı kararı ile reddolunmuştur.  Tahkim Kurulu’na yapılan bu düzeltme taleplerinde yürütmeyi durdurma talebinin olmadığı anlaşılmış olup böyle bir talepte de bulunulmadığı ve bu yönde de bir karar verilmediği için sporcu ile ilgili verilen cezanın infaz kararını durduran herhangi bir hukuki durumun olmadığı da anlaşılmıştır.

“AYNI İHLAL 1 AĞUSTOS 2022 SONRASINDA DA DEVAM ETMİŞTİR”

Açıkça görüldüğü üzere federasyonumuzun kuruluşundan önce soruşturması başlayan ve Tahkim Kurulu kararı ile ceza uygulaması kesinleşen bir hukuki durum bulunmaktadır. Maalesef sporcu Cengizhan Şimşek’in Türkiye Güreş Federasyonu’nun yetkili olduğu dönem içerisinde hak mahrumiyeti süresi içerisinde olan 9 Mart 2022 – 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında pek çok müsabakaya katılma hakkı bulunmamasına rağmen katıldığı ve bir kısmında da derece ve ödül aldığı belirlenmiştir. Üzülerek ifade ediyoruz ki, federasyonumuzun hukuken yağlı güreşte yetki kullanmaya başladığı 1 Ağustos 2022 tarihi itibariyle Türkiye Güreş Federasyonu’ndan alınan cezalı sporcu listesinde Cengizhan Şimşek’in isminin bulunmaması, ayrıca soruşturmadan ve Tahkim Kurulu kararından da federasyonumuzun bilgilendirilmemesi nedeniyle aynı ihlal 1 Ağustos 2022 sonrasında da devam etmiştir. Tüm bu tespit ve değerlendirmeler sonucunda Tahkim Kurulu kararının uygulanmasıyla ilgili olarak; Sporcu Cengizhan Şimşek’in 9 Mart 2022’den bugüne kadar hak mahrumiyeti süresi içerisinde yapmış olduğu müsabakalar sonucu elde ettiği tüm derecelerin iptaline ve kazandığı ödül, kemer ve madalyaların iadesine. Söz konusu hak mahrumiyeti cezasının Dopingle Mücadele Komisyonu’nun Tahkim Kurulu’nun hak mahrumiyeti kararına uyulmaması nedeniyle ilave olarak açtığı soruşturmanın sonuçları saklı kalmak şartıyla 9 Mart 2023’e kadar devamına, bu çerçevede 2022 Tarihi Kırkpınar Başpehlivanlığı unvanının Cengizhan Şimşek’ten alınarak diğer finalist Mustafa Taş’a verilmesine, Tarihi Kırkpınar Başpehlivan ikincisinin İsmail Balaban, üçüncülerinin ise Ertuğrul Dağdeviren ve Tanju Gemici olarak belirlenmesine, yine Tarihi Kırkpınar son çeyrek finalistinin Orhan Okulu olarak belirlenmesine, Sporcunun 2022 yılı Kumluca, Manavgat, Çankırı Yapraklı, Kırklareli Kavaklı, Antalya Gökbel, Bolu Gerede ve Çanakkale Çardak Güreşlerinde elde ettiği derecelerin iptaline, yeni sıralamaların talimat hükümlerine göre belirlenmesine, karar verilmiştir.

“GELENEKSEL GÜREŞİMİZİN HAK ETTİĞİ NOKTAYA GELMESİ İÇİN HER TÜRLÜ GAYRET VE ÖZVERİ GÖSTERİLECEKTİR”

Federasyonumuz dopingle mücadele konusunda sıfır tolerans ilkesine göre hareket etmekte olup, temiz spor ve temiz mücadele anlayışını büyük bir titizlikle yürütmektedir ve yürütmeye de devam edecektir. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde dopingle mücadele konusunda ciddi bir eğitim ve bilgilendirme süreci gerek sporcularımız ve antrenörleri gerek kulüplerimiz ve tüm paydaşlarımız nezdinde başlatılacak olup istenmeyen sonuçların önleyici çalışma ile en az düzeye indirilmesi sağlanacak ve geleneksel güreşimizin hak ettiği noktaya gelmesi için her türlü gayret ve özveri gösterilecektir. Yaşanan bu olumsuz olayda esas itibariyle dopingli madde kullanımı değil, eğitim ve bilgi eksikliği nedeniyle olduğuna inandığımız çok büyük bir ihmal ve usuli hata ile bilgilendirme mecburiyetine uyulmamasına bağlı hiç istenmeyen bir sonucun doğması, planlaması içinde olduğumuz eğitim sürecinin ne kadar önem taşıdığını ortaya koymaktadır.”

ŞİMŞEK: “MASA BAŞI KURBANI OLMAK İSTEMİYORUM”

Cengizhan Şimşek ise sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“2021 ve 2022 yıllarında aralıksız her güreşe girdim, elimden geldiğince sevenlerimi mutlu etmeye çalıştım, 2016 yılından beri de bir çok güreşte doping numunesi verdim hiç bir şekilde de vermiş olduğum testlerde yasaklı madde çıkmamıştır. 2022 yılında  Kırkpınar Güreşleri'nde  Altın Kemeri Allah’ın izni ile kazandım. Antalya'ma getirdim. Allah nasip etti aldım ve yine 2022 Kırkpınar’da doping numunesi verdim yine yasaklı madde ve doping maddesine rastlanmadı. Her zamanki gibi tertemiz çıktım. Şu an yine veririm sonuna kadar vermeye hazırım hiçbir zaman numuneden kaçmadım, kaçmam da. Ben Türkiye Güreş Federasyonu Başkanını arayarak her zaman sordum. ‘Güreşmemde sakınca var mı?’ diye ama hep ‘sıkıntı yok’ dediler, Antalya Büyükşehir Belediyesi Güreş sorumlusu, Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı ve Güreş As Başkanı Hasan Aydın hocama her zaman danıştım.  ‘abi varsa bir cezam çekeyim’  dedim. Kendileri bana her zaman ‘hayır hiç bir sıkıntı yok, biz şeref başkanla hallettik’ dediler. Şimdi ben TGF’den sorumlu bizlerin başkanı Şeref Eroğlu’na ve kulübümüzün antrenörü Hasan Aydın’a inanmasa mıydım. Sonunda birisi antrenörüm ve yetkili hocam diğeri Türkiye Güreş Federasyonu Başkanım. Ben onlar ne derse, bana ne tebliğ ederlerse onu yapmak ile mükellefim ve onu yapmaya mecburum. Bilenler bilir. Ben alnımın akı ile Edirne Er Meydanında tek başıma savaştım herkese ve her şeye rağmen dik durdum, emek verdim, 15 yılımı verdim. Bu kemeri aldım kimseye de vermeye niyetli değilim, her türlü yasal haklarımı avukatlarımla birlikte savunacağım, Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)’a kadar başvuracağım. Masa başı kurbanı olmak istemiyorum, şu an bunu yapmaya çalışıyorlar. Tüm güreş ve spor camiasının desteğini bekliyorum.”