Artan inşaat maliyetleri nedeniyle birçok proje tamamlanamıyor. Elazığ’daki Fırat Üniversitesi Diş Hastanesi inşaatı da maliyet artışları yüzünden durdu. Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, “İlimiz siyasilerinin, Elazığ stadyumu için gösterdikleri gayreti aynı şekilde diş hastanesi için de göstermesini bekliyoruz” dedi.

SERRA TAYLAN

Artan inşaat maliyetleri nedeniyle birçok proje tamamlanamıyor. Elazığ’daki Fırat Üniversitesi Diş Hastanesi inşaatı da maliyet artışları yüzünden durdu. Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, “İlimiz siyasilerinin, Elazığ stadyumu için gösterdikleri gayreti aynı şekilde diş hastanesi için de göstermesini bekliyoruz” dedi.

Temeli geçen yıl atılan ve 12 Nisan 2023 tarihinde teslim edilmesi planlanan Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi inşaatı, artan maliyetler nedeniyle yüklenici firmanın işi bırakması sonucunda durdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Kamu Sağlık-Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, Elazığ stadyumunda da inşaat çalışmalarının durma aşamasına geldiğini, ama ek bütçe ile inşaata devam edildiğini belirterek şunları söyledi:

“BÜYÜK BİR SAĞLIK YATIRIMININ YAPILMASINDAN DOLAYI BÜYÜK BİR SEVİNÇ VE GURUR YAŞAMIŞTIK”

QUA Granite konsept bayisi ile Azerbaycan’da QUA Granite konsept bayisi ile Azerbaycan’da

“13 Aralık 2021 yılında, Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi temel atma töreni gerçekleşti. Elazığ İlköğretim Okulu’nun bulunduğu yerleşkeye Fırat Üniversitesi’ne devredildiğinden dolayı, bu araziye Fırat Üniversitesi’ne bağlı Diş Hastanesi’nin temeli atılması sonucunda, ilimize ve bölgemize hizmet verecek büyük bir sağlık yatırımının yapılmasından dolayı büyük bir sevinç ve gururu yaşamış bulunmaktaydık Ama 2022 yılına geldiğimiz bugünlerde, maalesef temel atımından sonra herhangi bir ilerleme kaydedilemediğinden dolayı inşaat durmuş ve yüklenici firma, özellikle ekonomik kriz ve inşaat maliyet girdilerinin artması sonucunda maalesef inşaatı bırakmış, vinç ve ekipmanıyla birlikte inşaatı terk etmek zorunda kalmıştır. Yeterli bütçe oluşturulamadığından dolayı, bütçe hazırlamadığından dolayı ve maalesef ilimiz siyasilerinin de herhangi bir adım atmamasından dolayı böyle bir sıkıntı yaşanmış bulunmakta.

Elazığ stadyumunun inşaatında da aynı sıkıntı olmasına rağmen inşaat hızlı bir şekilde devam etmiş, geçen hafta inşaatın ek bütçe ve sıkıntılarından dolayı durma noktasına gelmesi, tamamıyla ilimiz siyasileri tarafından olaya el konularak görüşmeler sonunda halledilmiş, ek bütçe oluşturulmuş ve stadyumun tekrar inşaatını devam etmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Bu çifte standart noktasında büyük bir üzüntü içerisindeyiz.

“İLİMİZ SİYASİLERİNİN, ELAZIĞ STADYUMU İÇİN GÖSTERDİKLERİ GAYRETİ DİŞ HASTANESİ İÇİN DE GÖSTERMESİNİ BEKLİYORUZ”

İlimizde ve bölgemizde sağlık hizmeti verebilecek böyle büyük bir sağlık yatırımı görmezden gelinerek, ek bütçe ayrılması noktasında herhangi bir çalışma yapılmadan bu şekilde âtıl bırakılarak ve Elazığ Stadyumu’na hızlı bir şekilde ek bütçe çıkartılarak, gerekli görüşmeler yapılarak inşaatın devam etmesi noktasında yapılan görüşme ve çalışmaları gördükçe üzüntümüz daha çok artmıştır. Bölgeye ve özellikle Elazığ halkına hizmet verebilecek çok önemli bir sağlık hizmetinin bu şekilde çifte standarda uğraması, ilimiz milletvekilleri tarafından özellikle görmezden gelinmesi, çok büyük bir şekilde üzüntü verici bir duruma gelmiştir. İlimiz siyasilerinin, Elazığ stadyumu için gösterdikleri gayreti aynı şekilde diş hastanesi için de göstermesini beklemekteyiz.”