Memurlara yeni kanun teklifi

Memurlara, 16 yaşın altında,en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun hastalanması durumunda, 10 güne kadar mazeret izni verilebilecek.

Memurlara yeni kanun teklifi
 Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy ve milletvekili arkadaşlarının "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'' TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
İşte o kanun teklifi; 
Teklife göre, memurlara, 16 yaşın altında, en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar mazeret izni verilebilecek. Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle, geçiş üstünlüğüne sahip araçlar arasına, afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar da ekleniyor. Teklifle, Büyükşehir Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte, bazı kanunlarda doğacak hukuksal boşlukların giderilmesi amacıyla bazı düzenlemeler yapılıyor. İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, tüm acil çağrıları karşılamak, sevk ve koordinasyonunu sağlamak üzere büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde 112 acil çağrı merkezleri kurulacak. Acil çağrı hizmeti veren kurumların çağrı hizmetini yürütmekle görevli personeli buralarda görevlendirilecek. Yeterli personel bulunmaması halinde valilik kadro, yer ve unvanlarına bakmaksızın uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu merkezlerde görevlendirebilecek.

ASILSIZ İHBAR YAPANA PARA CEZASI 

112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere, Kabahatler Kanunu'nda belirlenen usule göre il valileri tarafından 250 TL idari para cezası verilecek. Tekrarı halinde bu ceza iki katı olarak uygulanacak. Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine kaynak aktarılmış olan işlerden, özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak olanlara ilişkin iş ve kaynaklar, Yatırım İzleme ve Koordinasyon başkanlıklarına devredilecek.

VALİYE BAĞLI YAPILANMA 

Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nda öngörülen değişiklikle, üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan ulusal düzeydeki birliğin başkanı İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olacak. Teklifle, il özel idaresi bünyesinde valiye bağlı kurulmuş olan il afet ve acil durum müdürlükleri, büyükşehirlerde il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin sona ermesi sonucunda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın taşra teşkilatı olarak valiye bağlı olarak yeniden yapılandırılıyor.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2014, 18:51
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER