Doğum ve Analık İzinlerinde Neler Değişiyor?

26 Ocak 2015 tarihinde "Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Tasarısı TBMM'ne görüşülmek üzere sunuldu.

Doğum ve Analık İzinlerinde Neler Değişiyor?

Tasarı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda değişikliğe gidilmesi öngörülen hususlar şöyledir;

Aylıksız İzinde Kademe ve Derece İlerleyecek
657 sayılı yasaya eklenecek ibareler ve maddeler ile; devlet memurları için yapılacak değişikliklere bakıldığında; memurların doğum sonrası aylıksız izinde geçirdikleri sürelerin kademe ve derece intibakında değerlendirilmesi öngörülmektedir. Düzenleme ile memura aylıksız izinde geçirdiği izin sürelerinin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle intibakı sağlanacaktır. Söz konusu düzenlemeden maddenin yürürlüğe girdiği tarihte doğum sebebiyle aylıksız izin kullanmakta olan memurların da yalnızca kalan izin süreleri bakımından yararlanabilmeleri sağlanırken geçmişte aylıksız izin kullananlar bu haktan yararlanamayacaklardır

Analık İzni
Bir başka düzenleme ile, kadın memurlara doğum yapmaları halinde kullanacakları analık izni sonrasında; istekleri halinde tam maaş alarak yarı zamanlı olarak birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise, altı ay süreyle , çoğul durumlarda ise söz konusu sürelere birer ay ilave edilerek çalışabileceklerdir.

Doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olan analık izninde herhangi bir artış söz konusu değildir.

Ayrıca bebeğin engelli doğması halinde ise kadın memura on iki ay süreyle yarı zamanlı çalışma imkanı getirdiği gibi, doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda , doğumdan analık izninin başladığı tarihe kadarki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilecektir.

Bahsi geçen söz konusu haklardan evlat edinenlerde yararlanacak ve bu sürelerde mali ve sosyal haklarda herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.
Yine memurların , doğum sonrası analık izni bitiminde kullanabilecekleri aylıksız izin de istekleri halinde 2,4 ve 6 aylık yarı zamanlı çalışma süresinin sonunda başlayacaktır.

Çocuğun Okul Çağına Kadar Yarı Zamanlı Çalışma
Bir başka düzenleme de ise, çocuğu olan memur anne ve / veya babaya , çocuk mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışma imkanı getirilmektedir yine söz konusu düzenleme evlat edinenleri de kapsayacaktır. Ancak söz konusu düzenlemeden yararlanamayacak memurların kimler olduğu ; hizmet sınıfı, kadro unvanı kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar kurulunun yetkili olduğunun düzenlendiği taslak ile bazı memurların ayrık tutularak haktan yararlanamayacaklarının da sinyalleri verilmektedir. Bir başka olumsuz düzenleme ise; Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere yapılacak doğum yardımı ödeneğinin kaldırılmasıdır. Söz konusu düzenleme ile kendisi veya eşi doğum yapan memura doğum yardımı ödeneği verilmeyecektir.

Doğum Yardımı Artacak
Tasarının 663 sayılı KHK'ya eklenecek geçici maddesi ile yeni doğan birinci çocuğa 300 TL, ikinci çocuğa 400 TL ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu yardımın hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödeneceği belirtilmiştir.
Analık izni sonrasında, kadın memurlar için getirilen ücretli yarı zamanlı çalışma haklarına ilişkin hükmün ; kanun yürürlüğe girdikten sonra gerçekleşen doğum , erken doğum ve evlat edinme hakkında uygulanması öngörülmektedir.

TÜRK SAĞLIK-SEN

UMKE AJANSI

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2015, 19:13
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER