İYİ Parti’nin eğitimde fırsat eşitsizliğinin önlenmesi amacıyla verdiği araştırma önergesi TBMM Genel Kurulu’nda reddedildi. İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, taşımalı eğitim sistemini eleştirerek, “Cumhuriyet, eğitim seferberliğini köy okullarıyla başlattı. Son 20 yılda 20 binden fazla köy okulunu kapattınız, köyleri boşalttınız. Tabii böylelikle tarımı da bitirdiniz. ‘Taşımalı eğitim sistemi’ denilen garabet bir uygulamaya geçtiniz ve 1 milyonu aşkın çocuğumuz, öğrenciler, başka köylere veya şehir merkezlerine taşınıyor. En iyi sanatçılar, öğretmenler, bilim adamları bu köy okullarından yetişmişti sayın milletvekilleri. Çocuklarımızın elinden fırsatlarını aldınız; yükselme, başarma hayallerine kavuşma umutlarını aldınız” dedi.

İYİ Parti’nin eğitimde fırsat eşitsizliğinin önlenmesi amacıyla verdiği araştırma önergesi TBMM Genel Kurulu’nda reddedildi. İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, taşımalı eğitim sistemini eleştirerek, “Cumhuriyet, eğitim seferberliğini köy okullarıyla başlattı. Son 20 yılda 20 binden fazla köy okulunu kapattınız, köyleri boşalttınız. Tabii böylelikle tarımı da bitirdiniz. ‘Taşımalı eğitim sistemi’ denilen garabet bir uygulamaya geçtiniz ve 1 milyonu aşkın çocuğumuz, öğrenciler, başka köylere veya şehir merkezlerine taşınıyor. En iyi sanatçılar, öğretmenler, bilim adamları bu köy okullarından yetişmişti sayın milletvekilleri. Çocuklarımızın elinden fırsatlarını aldınız; yükselme, başarma hayallerine kavuşma umutlarını aldınız” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda bugün ‘Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri yapılıyor. İYİ Parti, eğitimde fırsat eşitsizliğinin önlenmesi ve sebeplerinin araştırılması amacıyla TBMM Genel Kurulu’nda araştırma önergesi verdi.

SUNAT: ÇOCUKLARIMIZIN ELİNDEN FIRSAT EŞİTLİĞİNİ, HAYALLERİNE KAVUŞMA UMUTLARINI ALDINIZ

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, önergenin gerekçesini şöyle açıkladı:

“Yirmi yıldır ülkeyi yöneten AK Parti iktidarı olarak yanlış, sorumsuz ve liyakatsiz yönetiminizle hem eğitimi mahvettiniz hem de ekonomiyi yerle bir ederek derin yoksulluğu ortaya çıkardınız. Her konuda olduğu gibi eğitimde fırsat eşitsizliğiyle çocuklarımızın geleceğini kararttınız. Fırsat eşitliğini bize Cumhuriyet sağlamıştır. Bugün bu koltuklarda oturuyorsak fırsat eşitliğinden yararlandığımız içindir sayın milletvekilleri. Çocuklarımızın elinden Cumhuriyet’in imkânlarını almaya hakkınız yok. Cumhuriyet için eğitim; köylü şehirli, zengin, fakir ayırt etmeden her tüten ocağın geleceğe dair güveniydi.

Cumhuriyet, eğitim seferberliğini köy okullarıyla başlattı. Son 20 yılda 20 binden fazla köy okulunu kapattınız, köyleri boşalttınız. Tabii böylelikle tarımı da bitirdiniz. ‘Taşımalı eğitim sistemi’ denilen garabet bir uygulamaya geçtiniz ve 1 milyonu aşkın çocuğumuz, öğrenciler başka köylere veya şehir merkezlerine taşınıyor. En iyi sanatçılar, öğretmenler, bilim adamları bu köy okullarından yetişmişti sayın milletvekilleri. Çocuklarımızın elinden fırsatlarını aldınız; yükselme, başarma, hayallerine kavuşma umutlarını aldınız.”

BÜLBÜL: BU EĞİTİM PROGRAMI TÜMDEN ORTADAN KALDIRILMALI, YENİDEN DEMOKRATİK BİR EĞİTİM PROGRAMI TASARLANMALIDIR

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül de şöyle konuştu:

“Taşımalı eğitim, özel eğitim derken öğretmenin içinde bulunduğu durum, öğretmenin sözleşmeliliği, öğretmenin maaş alamaması, öğretmenin kademelendirilmesi ve benzeri gibi antidemokratik süreçlerin tamamı birleştirildiğinde, zorunlu din dersi gibi bir zulüm olduğunda asıl olması gereken şey şudur: Bu eğitim programı tümden ortadan kaldırılmalı ve tıpkı Anayasa sürecinde olduğu gibi, bir toplumsal sözleşme özelliği arz eden eğitim için toplumsal katılımla yeniden demokratik bir eğitim programı tasarlanmalıdır. Bu programa bir; eğitim iş kolunda örgütlü sendikalar, iki; eğitim ve bilim insanları, üç; sivil toplum örgütleri, dört; öğrenci velileri, beş; öğretmenler, altı; öğrencilerin kendileri dâhil olmalı ve demokratik tartışmayla çoğulcu, katılımcı, ana dilde inançları savsaklamayan, kabul eden ve herkesin kimliğini, kültürünü, cinsiyetini kabul eden, erkek egemenliğe karşı demokratik, eşitlikçi bir eğitim programı olmalıdır. Bunun dışındaki her türlü eğitim programı bir hak ihlalidir.”

ÖZCAN: MİLLİ EĞİTİM AĞLAMA DUVARI HÂLİNE GELMİŞTİR

KASKİ'den bayram öncesi uyarı KASKİ'den bayram öncesi uyarı

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan da şu eleştirileri yaptı:

“Milli eğitim, ağlama duvarı hâline gelmiştir. Öğrenciler, öğretmenler, okullar, yıllardır sorunlarının çözülmesini bekliyorlar. Sınav sistemi de eşitsizliği daha çok artırıyor. Velileri kamu-özel ayrımına sürükleyen eğitimin içeriği ve donanımı da sorunlu. Bakanlar değişiyor, sorunlar çözülmüyor. Bu sorunlar eşitsizliğe zemin hazırlıyor hem de eşitsizliği büyütüyor.

Taşımalı sistem, öğrencilerimize sorunlar üstüne sorun da yaşatıyor. Öğrenciler, bu zor koşullarda eğitim süreçlerini sürdürürken sınav merkezli eğitim sisteminin eleğinden geçiyorlar ve çaresizleşiyorlar.”

İYİ Parti’nin önergesi reddedildi.