İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

İstanbul Finans Merkezi’nin yönetilmesi ve işletilmesine dair hükümler ile burada yürütülecek faaliyetler ve bu faaliyetlere ilişkin teşvik, indirim, istisna ve muafiyetleri düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda bugün kabul edildi.

İstanbul Finans Merkezi Kanunu’na göre; bankacılık, sermaye piyasaları, sigortacılık, finansal kiralama, faktoring ve benzeri piyasalar altında yer alan menkul kıymetler, türev araçlar, ödeme sistemleri, elektronik para ve benzeri faaliyet, hizmet ve işlemler, İstanbul Finans Merkezi’nde ‘finansal faaliyet’ olarak yürütülecek. Merkez’de yer alacak şirketlere Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından katılımcı belgesi verilecek. Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında kat malikleri kurulu, ada temsilciler kurulu ve toplu yapı temsilciler kuruluna ait yetkiler, İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan taşınmazlar açısından 20 yıl süreyle yönetici şirket tarafından kullanılacak.

Bursa Gökdere'de 'yeşil' dönüşüm Bursa Gökdere'de 'yeşil' dönüşüm

Genel Kurul’daki görüşmeler sırasında muhalefet milletvekilleri, vergi afları, vergi istisnaları ve vergi teşvikleriyle İstanbul Finans Merkezi’nin iddia edildiği gibi uluslararası bir finans merkezi hâline gelemeyeceğini savundu. Muhalefet milletvekilleri, uluslararası finans merkezlerinin hukuk devleti ilkelerine riayet etme, öngörülebilir yasal çerçevelerin hukuk ve ekonomi kurumlarına olan güveni sağlama, demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerinin güvence altında olması gibi kriterlere sahip olduğunu belirtti. Milletvekilleri, teklifin yasalaşması durumunda İstanbul Finans Merkezi’nin bir inşaat projesi olarak kalacağını söyledi.