Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomide atılan yeni adımların ardından, “Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecektir” açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomide atılan yeni adımların ardından, “Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecektir” açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, makro ekonomik politikada enflasyonla mücadelenin hala birinci öncelik olduğu vurgulandı. "Eşgüdüm ve Makro İhtiyati Tedbirler" konulu açıklamada şunlar kaydedildi. 

"MALİ DİSİPLİNDEN ASLA TAVİZ VERİLMEYECEKTİR: Son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan küresel enflasyonist süreçten ülkemiz de etkilenmektedir. Bununla birlikte makro ekonomi politikamızda enflasyonla mücadele birincil önceliğini korumaktadır. Bu mücadelede kurumlar arası eşgüdümün önemi açık olup tüm kurumlarımız attığı adımlarda ortak mücadele anlayışıyla hareket etmektedir. Bu çerçevede; önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edilecek ve mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir. Maliye politikasında program hedeflerinden sapmadan büyüme, istihdam ve özellikle gelir dağılımını önceleyen uygulamalar devam edecektir. Kamu harcamalarında etkinliği artırarak tasarruf sağlanacaktır.

Irak'tan Türk firmalarına iş birliği çağrısı Irak'tan Türk firmalarına iş birliği çağrısı

TÜRK LİRASI KULLANIMINI VE CAZİBESİNİ ARTIRACAK UYGULAMALARA DEVAM EDİLECEKTİR: Zorunlu kamu giderleri dışındaki tüm alanlarda kontrol süreçleri etkinleştirilecek, böylece kamu harcamalarında etkinlik artırılarak tasarruf sağlanacaktır. Makro ihtiyati tedbirler güncel ekonomik koşullar gözetilerek etkin ve dinamik bir şekilde alınmaya devam edilecektir. Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecektir. Beklentilerin yönetimi kapsamında ekonomide atılan adımlar, ekonominin tüm paydaşlarıyla şeffaf ve eş zamanlı bir şekilde paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”