CHP'Lİ TORUN, PARTİSİNİN "MUHTARLIK TEMEL KANUNU" TEKLİFİNİ ANLATTI: "BÜTÇE HAKKI GETİRİYORUZ, ÖDENEK DEĞİL AYLIK ALMASINI SAĞLIYORUZ"

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'nin hazırladığı "Muhtarlık Temel Kanunu Teklifi"nin ayrıntılarını açıkladı. Torun, "CHP olarak, şu anda muhalefette olsak dahi muhtarlarımızın sorunlarına kayıtsız kalmıyoruz. Köy İhtiyar Meclisi ve Mahalle İhtiyar Heyetleri’ni, ‘Köy Meclisi’ ve ‘Mahalle Meclisi’ adları altında yeniden düzenliyoruz. Köy Meclisi ve Mahalle Meclislerine, bütçe hakkı getiriyoruz. Muhtarlarımızın artık ödenek değil aylık almasını sağlıyoruz. Aylıkların 2021 yılının ikinci yarısına ilişkin hesaplamaya göre; 2 bin 653 TL’den, 3 bin 955 TL’ye yükseltilmesini öneriyoruz” dedi.

Gündem 02.12.2021, 12:11
CHP'Lİ TORUN, PARTİSİNİN "MUHTARLIK TEMEL KANUNU" TEKLİFİNİ ANLATTI: "BÜTÇE HAKKI GETİRİYORUZ, ÖDENEK DEĞİL AYLIK ALMASINI SAĞLIYORUZ"

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'nin hazırladığı "Muhtarlık Temel Kanunu Teklifi"nin ayrıntılarını açıkladı. Torun, "CHP olarak, şu anda muhalefette olsak dahi muhtarlarımızın sorunlarına kayıtsız kalmıyoruz. Köy İhtiyar Meclisi ve Mahalle İhtiyar Heyetleri’ni, ‘Köy Meclisi’ ve ‘Mahalle Meclisi’ adları altında yeniden düzenliyoruz. Köy Meclisi ve Mahalle Meclislerine, bütçe hakkı getiriyoruz. Muhtarlarımızın artık ödenek değil aylık almasını sağlıyoruz. Aylıkların 2021 yılının ikinci yarısına ilişkin hesaplamaya göre; 2 bin 653 TL’den, 3 bin 955 TL’ye yükseltilmesini öneriyoruz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin muhtarların görüşünü alarak hazırladığı, "Muhtarlık Temel Kanunu Teklifi’nin" ayrıntılarını aktardı. Toplantıya CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de katıldı.

Meclis'teki tüm vekillere seslenen Torun, muhtarlık kurumunun siyasi tartışmaların üzerinde tutulması gerektiğini vurguladı. Torun, "CHP olarak, muhtarlarımızın sorunlarının çözülmesi için elimizi taşın altına koyuyoruz. Bizim derdimiz bağcı dövmek değil üzüm yemektir. Eğer siz de muhtarlarımızın hakkını teslim etmek istiyorsanız, gelin bu kanun teklifini tartışalım ve oybirliği ile yasalaştıralım" dedi. 

Torun’un konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

“İKTİDAR MUHTARLARIMIZIN SORUNLARINA DA KULAKLARINI KAPATMIŞ DURUMDA: CHP olarak, yerel demokrasinin ana unsuru olan Muhtarlık kurumunun ayağa kaldırılması için yapıcı politikalarımızı her fırsatta kamuoyu ile paylaşıyoruz. Muhtarlarımızın sorunlarını en fazla gündeme getiren lider olan sayın Genel Başkanımız da ülkemizin dört bir yanında muhtarlarımızla bir araya gelerek, hem sorunları tespit ediyor hem de çözüm önerilerini dile getiriyor. Ancak siyasi iktidar, maalesef, ülkemizin pek çok sorununa olduğu gibi muhtarlarımızın sorunlarına da kulaklarını kapatmış durumda.

BULUNDUKLARI BÖLGENİN SORUNLARINI EN İYİ BİLEN KANAAT ÖNDERLERİDİR: Muhtar, köy veya mahalleyi temsil etmek üzere doğrudan halk tarafından seçilen kişidir. Demokrasi tarihimizde çok önemli bir yeri olan muhtarlar aynı zamanda, bulundukları bölgenin sorunlarını en iyi bilen kanaat önderleridir. Muhtarlarımız, seçilmiş olmalarına rağmen, siyasi partilerin dışında kalma özelliklerini her dönemde korumuştur. Siyaset kurumuna düşen görev ise, muhtarlıklarımızın bu vasıflarını güçlendirmek ve hizmet kapasitelerini artırmaktır.

MUHTARLARIMIZIN TEMEL SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK BİR ADIM ATILMAMIŞTIR: Ancak üzülerek söylüyorum ki AKP iktidarlarında muhtarların bu demokratik rollerine büyük zararlar verilmiştir. Bir dönem mahalle muhtarlıklarının kapatılması dahi ortaya atılmıştır. Hatta ve hatta, son dönemde, muhtarlık seçimlerinin, yerel seçimlerden ayrı bir tarihte yapılması tartışması dahi gündeme getirilmiştir. Bu sorunlu fikirler tartışılsa da ne yazık ki muhtarlarımızın temel sorunlarının çözümüne yönelik bir adım atılmamıştır.

MUHALEFETTE OLSAK DAHİ MUHTARLARIMIZIN SORUNLARINA KAYITSIZ KALMIYORUZ: CHP olarak, şu anda muhalefette olsak dahi muhtarlarımızın sorunlarına kayıtsız kalmıyoruz. Bu kapsamda, muhtarlarımızın en önemli talebi olan Muhtarlık Temel Kanunu ile ilgili hazırlıklarımızı, muhtarlarımızın da görüşlerini alarak tamamladık. Yürürlükteki mevzuatta, 82 farklı kanun, tüzük ve yönetmeliğin 354 maddesinde, doğrudan köy ve mahalle muhtarlarına vurgu yapılmaktadır. Biz, bu dağınıklığı ortadan kaldırmak ve düzenlemeleri tek çatı altında toplamak amacıyla 84 maddeden oluşan Muhtarlık Temel Kanunu Teklifi’mizi Meclis Başkanlığı’na sunuyoruz. Teklifimizde yer alan düzenlemeleri özetle kamuoyunun bilgisine sunmak isterim.

KÖY MECLİSİ VE MAHALLE MECLİSLERİNE, BÜTÇE HAKKI GETİRİYORUZ: İlk olarak; Köy İhtiyar Meclisi ve Mahalle İhtiyar Heyetleri’ni, ‘Köy Meclisi’ ve ‘Mahalle Meclisi’ adları altında yeniden düzenliyoruz. Köy Meclisi ve Mahalle Meclislerine, bütçe hakkı getiriyoruz. Genel bütçe vergi gelirlerinden, il özel iradelerine aktarılan payın, yüzde 1.5’inin o ildeki köy bütçelerine aktarılmasını temin ediyoruz. Ayrıca, belediye sınırları içerisinde toplanan emlak vergisi gelirlerinin yüzde 1’inin ise mahalle muhtarlıkları bütçesine ayrılmasını sağlıyoruz.

POSTA EVRAKI BAŞINA ÜCRET ALMALARINI TEMİN EDİYORUZ: Muhtarlıklarımıza bütçe hakkı tanırken, bu bütçeden yapılacak harcamaları da yasal denetime tabi tutuyoruz. Bilindiği gibi muhtarlarımız, kendilerine tebliğ edilen posta evraklarını dağıtıyor ancak karşılığında hiçbir ücret almıyor. Biz muhtarlarımızı PTT’nin angarya memuru olmaktan çıkarıyor, dağıtacakları posta evrakı başına ücret almalarını temin ediyoruz.

GÖRÜŞÜLECEĞİ TOPLANTILARDA, SÖZ VE OY HAKKI VERİYORUZ: Demokrasinin bir gereği olarak, muhtarlarımızın karar alma süreçlerine katılımını sağlıyoruz. Köy muhtarına İl Genel Meclisinde, mahalle muhtarına ise Belediye Meclisinde, kendi sorumluluk alanlarını ilgilendiren konuların görüşüleceği toplantılarda, söz ve oy hakkı veriyoruz. Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesinde değişiklik yaparak, mahalle muhtarlarının belediyelerle ortak proje gerçekleştirmesine imkân tanıyoruz.

SEÇİMLERİNDE BİRLEŞİK OY PUSULASI: Muhtarlık seçimlerini yeniden düzenliyor, muhtarlığa adaylık usulü getiriyoruz. Buna göre; muhtar adayı olmak isteyenlerin, iyi hal kâğıdı ile ilçe seçim kurullarına başvurması ve muhtarlık seçimlerinde fotoğraflı birleşik oy pusulası kullanımına geçilmesini sağlıyoruz.

ÖDENEK DEĞİL AYLIK ALMASINI SAĞLIYORUZ: Muhtarlarımızın en büyük sorunlarından biri de özlük haklarıdır. Kanun teklifimizle; muhtarlarımızın artık ödenek değil aylık almasını sağlıyoruz. Muhtarlarımıza ödenecek aylıkların ise 2021 yılının ikinci yarısına ilişkin hesaplamalara göre; 2 bin 653 TL’den, 3 bin 955 TL’ye yükseltilmesini, yani ücretlerin 1.302 TL tutarında artırılmasını öneriyoruz. Ve bu tutarın hiçbir koşulda asgari ücretin altına düşmemesini açık bir hükme bağlıyoruz. Belediyelere ve il özel idarelerine, her muhtarlık için ‘Muhtar Evi ve Köy Konağı’ inşa ederek, temel kullanım giderlerini karşılama sorumluluğu getiriyoruz. Ayrıca, belli bir nüfusu aşan yerlerdeki muhtarlıklara, büro personeli görevlendirme hakkı veriyoruz. Bilindiği üzere, sosyal yardımların dağıtılmasında muhtarların devre dışı bırakılması tartışma konusu olmuştur. Biz bu tartışmaya bir son veriyor, sosyal yardımların, bölgesini en iyi tanıyan seçilmiş kişiler olan muhtarlarımız aracılığı ile dağıtılmasını düzenliyoruz.

TÜRKİYE MUHTARLAR BİRLİĞİ: Kanun teklifimizde, muhtarların siyasi partiler alanı dışında kalma özelliğini yeni kurallarla güçlendiriyor, muhtarlarımızın bölgesel ve ulusal birlikler kurmaları için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Böylece Türkiye Muhtarlar Birliği’nin kurulmasının da alt yapısını oluşturuyoruz. Muhtarlarımızın en temel sorunlarından biri de izin hakları. Kanun teklifimizde muhtarlarımıza yıllık 30 gün izin hakkı tanıyoruz. Bununla birlikte; görevli izinli ve hastalık hallerinde muhtar aylığının kesilmeyeceğini hükme bağlıyoruz.

KADIN MUHTARLARIMIZA ANALIK İZNİ VERİLMESİNİ SAĞLIYORUZ: Kadın muhtarlarımıza, doğumdan 8 hafta önce ve 8 hafta sonra olmak üzere toplam 16 hafta süreyle aylıkları kesilmeksizin analık izni verilmesini sağlıyoruz. Son olarak, muhtarlarımızın şehir içi ulaşım hizmetlerinden ücretsiz faydalanmalarına ilişkin düzenleme yapıyor ve mevcut durumda köy muhtarlarında bulunan evlendirme yetkisini mahalle muhtarlarımıza da tanıyoruz. Bir dönem görev yapan muhtarlarımıza hususi pasaport alma hakkını da kanun teklifimizde öneriyoruz.

MUHTARLARIMIZI ‘YETKİSİZ SEÇİLMİŞ’ KİŞİLER OLMAKTAN TAMAMEN ÇIKARIYORUZ: CHP olarak tüm bu düzenlemelerle birlikte, muhtarlarımızı, ‘yetkisiz seçilmiş’ kişiler olmaktan tamamen çıkarıyoruz. Muhtarlıklarımızı, yetki, sorumluluk, özlük hakları ve hizmet kapasiteleri açısından güçlendiriyoruz. Köy ve mahallelerimizin yönetimlerinde, demokratik standartlara dayalı yeni bir anlayışı inşa ediyoruz. Kanun teklifimizin bu bakımdan, yerel demokrasi açısından bir devrim niteliğinde olduğunun altını çizmek isterim. Biz muhtarlara bir ayrıcalık tanımıyor, bir lütuf sunmuyoruz. Tam aksine, muhtarlarımızın hakkını, muhtarlarımıza teslim ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, köy ve mahallelerimizde, etkin hizmete dayalı demokratik bir yaşam, muhtarlarımızın ellerinde filizlenecektir.

MUHTARLIK KURUMU, SİYASİ TARTIŞMALARIN ÜZERİNDE TUTULMALIDIR: Buradan da tüm siyasi partilerden milletvekillerine çağrıda bulunuyoruz. Muhtarlık kurumu, siyasi tartışmaların üzerinde tutulmalıdır. CHP olarak, muhtarlarımızın sorunlarının çözülmesi için elimizi taşın altına koyuyoruz. Bizim derdimiz bağcı dövmek değil üzüm yemektir. Eğer siz de muhtarlarımızın hakkını teslim etmek istiyorsanız, gelin bu kanun teklifini tartışalım ve oy birliği ile yasalaştıralım. Hep birlikte bu demokrasi ayıbına son verelim.

İLK YAPACAĞIMIZ İŞLERDEN BİRİ MUHTARLIK KANUNU TEKLİFİ’Nİ YASALAŞTIRMAK OLACAKTIR: AKP Genel Başkanı’na da seslenmek isteriz. Muhtarlarımızı sarayda toplayıp siyasi parti propagandası yaparak sorunlar çözülmüyor. Eğer samimiyseniz, bizim kanun teklifimiz hazır. Bu teklif Genel Kurul’a geldiğinde, tüm siyasi partiler için aynı zamanda bir samimiyet testi olacaktır. Kimler muhtarlarımızın sorunlarını çözmek istiyor, kimler çözümsüzlüğü savunuyor, tüm kamuoyu, muhtarlarımız görecektir. Biz tüm muhtarlarımıza söz veriyoruz. Eğer iktidar bu düzenlemeyi hayata geçirmezse, iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden biri Muhtarlık Kanunu Teklifi’ni yasalaştırmak olacaktır.”

“FETÖ’YE NASIL DESTEK VERDİĞİ, BİRLİKTE HAREKET ETTİĞİ BELLİYDİ”

Torun, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in “FETÖ’cülerle çalışmadım demiyorum ki” açıklamalarının sorulması üzerine Torun, şunları söyledi:

“Demek ki Gökçek, bir itirafta bulunuyor. Zaten bildiğimiz bir şeydi. Kendisinin geçmişte FETÖ ile ilgili çok övgülerini, methiyelerini duymuştuk. Şimdi de kendi içinde bulunduğu durumu bir şekilde itiraf ediyor. Zaten, geçmişte FETÖ’ye nasıl destek verdiği, birlikte hareket ettiği belliydi. Şu anda bunu kendisi de açıklamış oldu. Memnun olduk. Ankara’yı geçmişte nasıl parsel parsel sattığını, onlara nasıl menfaat sağladığını da açıklarsa memnun oluruz. Sadece FETÖ ile bir iş birliği yaparak, itirafta bulunarak kurtulmak yetmiyor. Onlara hangi imkanları, avantajları sağladı, nereleri peşkeş çekti, bunları da açıklamasını bekliyoruz.”

“ÇÖZÜM, BAKANLARI DEĞİL, BAŞTAKİNİ DEĞİŞTİRMEKTE”

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın istifası ile ilgili soruya ise Torun, şu yanıtı verdi:  

“Kaçıncı Maliye Bakanı, biz de artık sayısını bilmiyoruz, elektrik sayacı gibi dönmeye başladı. Biz de artık takip edemiyoruz. Tabii mesele Maliye Bakanı’nın, Merkez Bankası Başkanı’nın değişmesi değil, mesele bu kararı veren tek adamın değişmesinde. Mesele Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte bu sistemi başımıza getiren, ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı’nın gitmesinde. Sorunun kaynağı o. Onun aldığı kararları Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı ve diğer bakanlar uyguluyor. Uygulamadığında zaten görevden alıyor. Sonuçta sorunun kaynağını çözmek lazım. Hazine ve Maliye Bakanı’nı almakla yetmiyor. Damadını da aldı, Lütfü Elvan’ı getirdi. Şimdi onu aldı, başka birini getiriyor. Çözüm, bakanları değil, baştakini değiştirmekte.”

“YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİ BASTIRIR MİSALİ”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili açıklamaları için de Torun, şöyle konuştu:  

“Bahçeli’nin açıklaması tam bir acizlik göstergesi. Bir genel başkana yakışacak ifadeler değil. Kaldı ki Mansur Yavaş’ın arkasında Ankara halkı, Türk milleti var. Sonuçta eğer bir güçse, o halkın gücünü, yetkisini kullanıyor. Bahçeli, maalesef yaptığı açıklama, yavuz hırsız ev sahibi bastırır misali, yaşanan olumsuzluğu birilerine atfederek sorumluluktan kurtulmaya çalışıyor. Bu millet, kimin ne yaptığını, kimin de iş tuttuğunu gayet iyi biliyor.”

 

banner257
Yorumlar (0)
2
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Oturduğunuz binanın 6.5 ve üstü büyüklüğünde bir depreme dayanacağını düşünüyor musunuz?
Namaz Vakti 19 Ocak 2022
İmsak 06:49
Güneş 08:18
Öğle 13:20
İkindi 15:49
Akşam 18:11
Yatsı 19:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 21 42
3. Beşiktaş 22 35
4. Hatayspor 21 35
5. Başakşehir 20 34
6. Adana Demirspor 22 34
7. Fenerbahçe 21 33
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 22 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 21 27
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11

Gelişmelerden Haberdar Olun

@