Vergi mükelleflerinin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerden, Ticaret Bakanlığı'nca elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletilenler, mükellefler tarafından yapılmış gibi kabul edilecek. Söz konusu işlemler için mükellefler tarafından ayrıca vergi dairesine bildirimde bulunulmasına gerek olmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Düzenleme 1 Şubat 2023’te yürürlüğe girecek.

TESCİL BAŞVURULARI YAZILI VEYA ELEKTRONİK ORTAMDA İNTİKAL ETTİRİLECEK

Buna göre; ticaret sicili memurlukları, kurumlar vergisi mükellefi olup Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca tescil için başvuran mükelleflerin başvuru evraklarının bir suretini ilgili vergi dairesine yazılı veya elektronik ortamda intikal ettirecek. Bu mükelleflerin işe başlamayı bildirme yükümlülükleri yerine getirilmiş sayılacak.

TESCİL ZORUNLULUĞU BULUNAN İŞLEMLER İÇİN DÜZENLEME YAPILDI

​​​​​​​Ticaret Sicili Yönetmeliği gereğince tescil zorunluluğu bulunan işlemlerden, tebliğin tablosunda yer alanlara ilişkin bilgiler, Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirildiğinden, söz konusu işlemlere ilişkin bildirimler de "mükellefler tarafından yapılan bildirim" olarak kabul edilecek. Bu kapsamda söz konusu işlemler için mükelleflerce ayrıca vergi dairesine bildirimde bulunulmasına gerek olmayacak. 

BAKAN: TEMEL HEDEFİMİZ BÜROKRATİK SÜREÇLERİ AZALTMAK

Ticaret Bakanlığı'na elektronik ortamda bildirilen ve ticaret siciline tescil edilmesi zorunlu olan bazı işlemlerin mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilmesini sağlayacak düzenlemeye ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bakanlık olarak temel hedeflerimizden birisi, bürokratik süreçleri kısaltacak, sunduğumuz hizmetlere ilişkin süreleri azaltan ve hem insan kaynağının hem de zamanın etkin bir şekilde kullanılmasına imkan verecek uygulamaları hayata geçirmek.

VERGİ DAİRESİNE AYRICA BİLDİRİMDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KALDIRILDI: Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Tebliğ ile ticaret siciline tescil edilmesi zorunlu olan bazı işlemleri Ticaret Bakanlığı’mıza elektronik ortamda bildireceğinden, bu bildirimlerin mükelleflerimiz tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilmesini temin ettik. Bu kapsamda, işe başlama, şube açılışı-kapanışı, adres değişikliği, tür değişikliği, tasfiyeye giriş, tasfiyeden vazgeçme, tasfiye kapanış ve unvan değişikliği işlemleri için mükelleflerimizin vergi dairesine ayrıca bildirimde bulunması yükümlülüğünü kaldırmış olduk.

YENİ İŞLEMLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA TEMİN EDİLMESİYLE BİLDİRİMDE BULUNMA ZORUNLULUĞUNU KALDIRACAĞIZ: Söz konusu işlemler için mükelleflerimiz tarafından 2022’de vergi dairelerine yaklaşık 400 bin bildirim yapıldı. Bundan böyle, söz konusu işlemler için mükelleflerimiz tarafından vergi dairesine gidilmesi ve bildirim yapılması söz konusu olmayacak. Ayrıca, sonraki süreçte yeni işlemlerin de Ticaret Bakanlığı’ndan elektronik ortamda temin edilmesi halinde, Gelir İdaresi Başkanlığı’mızın resmi internet sitesinde yayımlanacak duyuruyla mükelleflerimizin bu işlemlere ilişkin bildirimde bulunma zorunluluğunu da kaldırmış olacağız.

BİLDİRİM SÜREÇLERİNİ AZALTAN UYGULAMALARI HAYATA GEÇİRECEĞİZ: Ticaret Bakanlığı’mız başta olmak üzere, söz konusu uygulamanın hayata geçmesinde katkısı olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak, mükelleflerimizin bildirim yükümlülüklerini azaltan, bürokratik süreçleri kısaltan uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: anka