CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Büyükşehirlerdeki emlak vergilerinin yüzde 10’u oranında toplanan kültür varlıklarını koruma payını TBMM gündemine taşıdı. Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Kültür varlıklarını koruma katkı payı adı altında tahsil edilen bütçe hangi projelerde kullanılmıştır” sorusunu yöneltti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Büyükşehirlerdeki emlak vergilerinin yüzde 10’u oranında toplanan kültür varlıklarını koruma payını TBMM gündemine taşıdı. Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Kültür varlıklarını koruma katkı payı adı altında tahsil edilen bütçe hangi projelerde kullanılmıştır” sorusunu yöneltti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Büyükşehirlerdeki emlak vergilerinin yüzde 10’u oranında toplanan kültür varlıklarını koruma payını TBMM gündemine taşıdı. İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve İçişleri Bakanı Soylu’nun yanıtlaması istemiyle iki soru önergesi verdi. İlgezdi’nin önergesi şöyle:

GÜLTEKİN UYSAL: TÜRKİYE’NİN 13. CUMHURBAŞKANI'NIN “YETER! SÖZ MİLLETİNDİR” DİYEN MİLLET İTTİFAKI’NIN ADAYI OLACAĞINA İNANIYORUZ GÜLTEKİN UYSAL: TÜRKİYE’NİN 13. CUMHURBAŞKANI'NIN “YETER! SÖZ MİLLETİNDİR” DİYEN MİLLET İTTİFAKI’NIN ADAYI OLACAĞINA İNANIYORUZ

“Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2014 yılından itibaren kültür varlıklarını korumak ve aslına uygun şekilde restore etmek amacıyla büyükşehir belediye sınırları içindeki gayrimenkullerden alınan emlak vergisinin yüzde 10'unu kendi bütçesine katıyor. Bakanlık, toplanan bu bütçeyi nerede ve nasıl harcandığını vatandaşlara açıklamalıdır. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği yıldan itibaren ne kadar para toplandığı ve bu paranın ne kadarının kültür varlıkları için harcandığı kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

“KÜLTÜR VARLIKLARI, BAKIMSIZLIK VE İLGİSİZLİK YÜZÜNDEN YOK OLUYOR”

Birçok kültür varlığımız bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayken, birçok eserimiz de yanlış ve bilimden uzak restorasyon çalışmalarıyla tarihi değerini kaybetmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığının ve İçişleri Bakanlığına bağlı İl Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının bu restorasyonları kendi yandaşlarına emanet edip, kontrol dahi etmemesi sonucunda eserler aslına uygun yenilenmek yerine, restorasyon yapan şirketin hayal gücüne bırakılmaktadır. Vatandaşın cebinden toplanan bu bütçenin nereye harcandığının açıklanması bu nedenle önem taşımaktadır. Bu bütçenin amacına uygun harcanıp harcanmadığını bilmek toplumsal vicdan için gereklidir. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren toplanan katkı payının ne kadar olduğu, hangi projelerde kullanıldığı, amacı dışında kullanıldı mı soruları emlak vergisi ödeyen tüm vatandaşlar tarafından merak uyandırmakta.”

“KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA KATKI PAYI ADI ALTINDA TAHSİL EDİLEN BÜTÇE BAKANLIĞINIZCA HANGİ PROJELERDE KULLANILMIŞTIR”

Dr. İlgezdi’nin Bakan Ersoy’a yönelttiği sorular şöyle:

“22.08.2015 tarihinden, önergenin verildiği tarihe kadar, toplamda ne kadar kültür varlıklarını koruma katkı payı tahsil edilmiştir? Toplanan katkı payları Bakanlığınızın hangi birimleri tarafından denetlenmektedir? Yıl bazında emlak vergilerinden toplanan bütçeyi açıklar mısınız? Bakanlığınızın emlak vergileri dışında kültür varlıklarını koruma adına ne kadar bütçe ayrılmıştır? Kültür varlıklarını koruma katkı payı adı altında tahsil edilen bütçe Bakanlığınızca hangi projelerde kullanılmıştır? Yıl bazında açıklar mısınız?”

“KATKI PAYININ 31 İLDEKİ PROJELERE HARCANAN YÜZDE 20’Sİ İLE HANGİ PROJELER YAPILMIŞTIR”

İlgezdi’nin Bakan Soylu’ya yönelttiği sorular ise şöyle:

“22.08.2015 tarihinden, önergenin verildiği tarihe kadar, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına toplamda ne kadar kültür varlıklarını koruma katkı payı yollanmıştır? Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına yollanan kültür varlıklarını koruma katkı payının yıllara ve illere göre dağılımı nedir? Kültür varlıklarını koruma katkı payı adı altında tahsil edilen bütçe Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarınca hangi projelerde kullanılmıştır? Yıl bazında açıklar mısınız? Katkı payının 31 ildeki projelere harcanan yüzde 20’si ile hangi projeler yapılmıştır?