CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için kapsamlı bir yol haritası hazırladıklarını belirterek, “CHP olarak iktidara geldiğimizde tarım ve hayvancılığı öncelikli alanlarımızdan biri haline getireceğiz. Ancak beklemeye tahammülümüz yoktur. İktidardaki beceriksizlik ve kayıtsızlık, ülkemizi daha fazla sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Bu nedenle CHP'li belediyeleri tarım ve hayvancılığın desteklenmesi noktasında seferber edeceğiz. Üreticilerimizin ve çiftçilerimizin sorunlarını biliyoruz ve çözüm önerilerimizle hazırız” dedi.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP'li belediyelerin tarım ve hayvancılık sektörlerini desteklemek için seferberlik başlatacaklarını açıkladı. Adem yaptığı açıklamada, CHP'li belediyelerin  tarımsal üretimin her aşamasında çiftçilerin yanında olacağını belirten Adem, "Tohum temini, gübre desteği, sulama altyapısı gibi konularda çözümler üretilecektir. Hayvancılık sektöründeyse yem fiyatlarındaki dalgalanmaların önüne geçilmesi, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve modern hayvancılık tesislerinin kurulması önceliklerimiz arasında yer alacaktır" dedi.

Adem açıklamasında şunları söyledi:

“Ülkemiz, tarım ve hayvancılık alanında ciddi sıkıntılarla karşı karşıyadır. Yıllardır izlenen yanlış politikalar neticesinde, bu stratejik sektörler ihmal edilmiş, üretim düşmüş ve ithalata bağımlılığımız artmıştır. Oysa tarım ve hayvancılık, ülkemizin can damarlarındandır. Ekonomimizin sağlıklı şekilde işleyebilmesi, gıda güvenliğimizin sağlanması ve istihdamın artırılması için bu alanların güçlendirilmesi şarttır. CHP'li belediyeler bugüne kadar üreticilere ve çiftçilere çeşitli destekler vermiş vermeye de devam edecektir. CHP olarak iktidara geldiğimizde tarım ve hayvancılığı öncelikli alanlarımızdan biri haline getireceğiz. Ancak beklemeye tahammülümüz yoktur. İktidardaki beceriksizlik ve kayıtsızlık, ülkemizi daha fazla sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Bu nedenle CHP'li belediyeleri tarım ve hayvancılığın desteklenmesi noktasında seferber edeceğiz. Üreticilerimizin ve çiftçilerimizin sorunlarını biliyoruz ve çözüm önerilerimizle hazırız.

"KAPSAMLI BİR YOL HARİTASI HAZIRLADIK”

Belediyelerimiz, tarımsal üretimin her aşamasında çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olacaktır. Tohum temini, gübre desteği, sulama altyapısı gibi konularda çözümler üretilecektir. Hayvancılık sektöründeyse yem fiyatlarındaki dalgalanmaların önüne geçilmesi, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve modern hayvancılık tesislerinin kurulması önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Tarım ürünlerinin pazarlanması ve ihracatı için kooperatifler kurulması ve desteklenmesi ve tarım arazilerinin korunması ve verimliliğinin artırılması için çalışmalarımız var. CHP'li belediyeler, kendi öz kaynaklarını bu alanlara aktaracak, ayrıca uluslararası kuruluşların kaynaklarından da faydalanacaktır. Üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve özel sektörle iş birliği içinde olacağız. Halkımızın değerli bilgi birikiminden de istifade edeceğiz. Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için kapsamlı bir yol haritası hazırladık. Bölgesel farklılıkları dikkate alacak, iklim değişikliğine uyumlu ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimseyeceğiz. Genç çiftçileri ve kadın üreticileri özellikle destekleyeceğiz.

"ÜLKEMİZİN TARIMI VE HAYVANCILIĞI, BU YÖNETİMİN ELİNE BIRAKILAMAYACAK KADAR DEĞERLİDİR”

Biliyoruz ki tarım ve hayvancılık, sadece ekonomik değil; aynı zamanda sosyal bir meseledir. Kırsaldan kente göçün önüne geçmek, istihdam yaratmak ve insanlarımızın doğal yaşam alanlarına bağlılığını sürdürmek için bu sektörlerin kalkınması şarttır. CHP olarak üreticimizin ve çiftçimizin derdine derman olmaya kararlıyız. CHP'li belediyelerimiz, emaneti hakkıyla yerine getirecek ve vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Ülkemizin zenginliklerini, halkımızın refahı için harekete geçireceğiz. Gücümüzü halkımızdan alıyor, bu destekle tarım ve hayvancılığı ayağa kaldıracağımıza yürekten inanıyoruz. CHP'li belediyelerimiz, tarım ve hayvancılığın gelişmesi için tüm imkânlarını seferber edecektir. Üreticilerimizin ve çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin tarımı ve hayvancılığı, bu yönetimin eline bırakılamayacak kadar değerlidir.

"TARIM POLİTİKALARIMIZDA ÜRETİCİ ODAKLI BİR ANLAYIŞ BENİMSEYECEĞİZ”

Tarım sektörünün sorunlarının temelinde, uzun yıllardır yanlış tarım politikalarının uygulanması yatmaktadır. Üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu gübre, tohum, yem ve diğer girdi maliyetleri kontrolsüz şekilde artarken ürün fiyatları bunu karşılayacak düzeyde artmamıştır. Ayrıca tarımsal desteğin yetersizliği, pazarlama ve lojistik sorunları da üreticilerimizi zor duruma düşürmüştür. Biz CHP olarak, tarım sektörünün sorunlarını yakından biliyor ve çözüm önerilerimizi hazırlıyoruz. Tarım politikalarımızda üretici odaklı bir anlayış benimseyeceğiz. Üreticilerimizin gelir seviyesini artırmak ve onları desteklemek öncelikli hedefimiz olacaktır. Tarımsal üretimde girdi maliyetlerini düşürecek ve ürün fiyatlarını artıracak pazarlama modelleri geliştireceğiz. Gübre, tohum, yem gibi ürünlerde KDV oranlarını indirerek üreticilerimize nefes aldıracağız. Sulama altyapısını geliştirerek üretim potansiyelini artıracağız. Kooperatifçiliği yaygınlaştırarak üreticilerimizin pazardaki gücünü artıracağız.

"İKTİDARA GELDİĞİMİZDE TARIMDA YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI ARALAYACAĞIZ”

CHP Grup Başkanvekili Emir: "Melih Gökçek'in dosyalarını kapatan savcıya ihalesiz daire satmışlar" CHP Grup Başkanvekili Emir: "Melih Gökçek'in dosyalarını kapatan savcıya ihalesiz daire satmışlar"

Tarımsal üretimde AR-GE çalışmalarına ağırlık verecek, yerli tohum ıslahına yatırım yapacağız. Tarımsal sanayinin gelişmesini destekleyecek, katma değerli ürün üretimini teşvik edeceğiz. Kırsal kalkınma programlarıyla üreticilerimizin refah seviyesini yükselteceğiz. Bunun yanı sıra, CHP’li belediyelerimiz de tarımsal üretim ve üreticilerimize desteğe devam edecektir. Belediyelerimiz, üreticilerimize makine parkuru, fide-fidan, gübre-tohum desteği sunmaya devam edecektir. Ayrıca pazarlama ve lojistik altyapı hizmetleriyle üreticilerimizin yanında olacaktır. Tarım sektörünün sorunlarına çözüm üretmek, üreticilerimizi desteklemek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Üreticilerimizin refah düzeyini artıracak, tarımın katma değerini yükseltecek projelerimiz hazırdır. İktidara geldiğimizde tarımda yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız. Üreticilerimizin yanındayız.”