(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığınca, mevsimlik tarım işçilerine kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulacak hizmetlerle ilgili genelge yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde, bulundukları illerden başka illere giden işçilerin ve ailelerinin yaşam alanları, sağlık, eğitim, ulaşım ve güvenlik, istihdam ve sosyal güvenlik ile sosyal hizmetler konularında yapılacak çalışmalara ilişkin usul ve esaslar yer aldı.

Genelgeye göre, valiliklerce işçilerin yoğun çalıştığı yerlerde eğitim, sosyal faaliyetler ile temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri ortak kullanım alanları bulunan, iklim şartlarına uyumlu, emniyetli, ekonomik, estetik ve fonksiyonel prefabrik, betonarme ya da çelik iskeletli, yeterli büyüklükte bir geçici ortak kullanım merkezi ile elektrik, su ve kanalizasyon alt ve üst yapısı bulunan gecici yerleşim alanları oluşturulacak. 

Su ve elektrik hizmeti verilmesine ilişkin abonelikler ve kullanım bedelleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tahsis edilen/gönderilen ödeneklerden veya kullanıcı tarafından karşılanacak. Ayrıca işçilerin güvenliği için evlerinin çevresinde kolluk kuvvetleri devriye faaliyetleri yürütecek.

SAĞLIK DURUMLARI TAKİP EDİLECEK

Sağlık konusunda, tarım işçilerinin ve ailelerinin aşılamaları; kadın, gebe, çocuk ve gençlik sağlığı izlemleri, bulaşıcı hastalık, kanser, verem taramaları ile kronik hastalık tarama ve izlemlerine yönlendirmeye ilişkin hizmetler yürütülecek. İşçilerin yoğun olduğu bölgelerde yeterli sayıda sağlık personeli istihdamı sağlanacak.

EĞİTİM MERKEZLERİ OLUŞTURULACAK

Eğitim ile ilgili olarak il milli eğitim müdürlüklerince; geçici yerleşim alanlarında öncelikle çocuklar için etkin bir eğitim merkezi oluşturulacak. Çocukların okul kıyafetleri ve malzemeleri valilikler ve vakıflar aracılığıyla temin edilecek. 

TRAFİK DENETİMLERİ ARTIRILACAK

Geçici tarım işçilerinin ulaşımlarına ilişkin de önlemler alınacak. Güvenli ve sağlıklı ulaşım yapılabilmesi için trafik denetimleri arttırılacak. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan karayolu araçlarının 24.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmaları sağlanacak. 

Kolluk kuvvetlerince, Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği kapsamında gerekli izin ve belge denetimi yapılacak. Belgesi olmayan tarım araçları ile ilgili tutanak tutulup çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerine bildirilecek.

KOLLUK KUVVETLERİ DEVRİYE GEZECEK

Valiliklerce geçici yerleşim alanlarının korunmasına ve asayişinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirler alınacak. Kolluk kuvvetlerince gece ve gündüz düzenli aralıklarla güvenlik amaçlı devriye faaliyetleri yürütülecek.

İstanbul Üsküdar'da çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı İstanbul Üsküdar'da çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı

çalışma ve İş Kurumu il müdürlüklerince işverenlerin mevsimlik tarım işçilerine özel istihdam büroları veya Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı kayıtlı tarım aracıları aracılığıyla istihdam etmelerine yönelik tanıtıcı ve teşvik edici faaliyetler gerçekleştirilecek. İşçilerin çalmışma ve sosyal güvenlikleri açısından mevcut durumlarının iyileştirilmesi ve sosyal güvenliklerinin sağlanması için gerekli bilgilendirme faaliyetleri ile iş ve işlemlerinde gerekli kolaylık sağlanacak.

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ BAKIM HİZMETLERİ İÇİN PERSONEL GÖREVLENDİRİLECEK

Okul çağına gelmemiş çocuklar için Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlükleri ile il milli eğitim müdürlükleri tarafından geçici yerleşim alanlarında eğitim ve bakım hizmetleri için personel görevlendirilecek.

Çalışma ve iş kurumu il müdürlükleri koordinasyonunda sosyal güvenlik il müdürlükleriyle, Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerinin katılımlarıyla oluşturulan Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimleri ve il milli eğitim müdürlükleri başta olmak üzere ilgili kamu kurumu ve kuruluşlarının iştirakıyla çocuk işçiliği riskini ortadan kaldırmak için mevsimlik tarım işçilerine, tarım aracılarına, tarla veya bahçe sahiplerine/işletmelerine ve işverenlere yönelik faaliyetler yürütülecek. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sunulan gezici kütüphane, gezici müze vb. hizmetlerin geçici yerleşim alanlarında sunulması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca koordineli çalışma yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığınca  mevsimlik işçi ailelerinin çocuklarına yönelik sosyal ve sportif faaliyetler yürütülecek.

İBADET İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

İl müftülüklerince mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin inanç ve ibadet ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm tedbirler alınacak. Çocuk işçiliğinin önlenmesine ve çocukların zorunlu eğitime devam etmelerinin sağlanmasına ilişkin ailelerin bilgilerndirilmesine yönelik çalışmalara destek verilecek.