CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu kurumlarında binlerce taşeron bulunduğunu, taşeron olarak çalışanların diğer kamu çalışanlarına göre ciddi hak kayıpları yaşadığını söyledi. Gürer, taşeron işçi uygulamasının kaldırılması için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığına verdi.

CHP'DEN İSTANBUL'DA "BÜYÜK EĞİTİM MİTİNGİ"... ÖZGÜR ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A: "MADEM ATAMAYACAKTIN BU 1 MİLYON GÜNAHSIZI NİYE OKUTTUN?" CHP'DEN İSTANBUL'DA "BÜYÜK EĞİTİM MİTİNGİ"... ÖZGÜR ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A: "MADEM ATAMAYACAKTIN BU 1 MİLYON GÜNAHSIZI NİYE OKUTTUN?"

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2018 yılında yapılan KHK düzenlemesi ile taşeron sisteminin bitirildiği ifade edilse uygulamada taşeron çalışanın kamuda varlığının devam ettiğini belirtti. Gürer, “2018 yılında yapılan KHK düzenlemesinin amacı taşeron sistemini sonlandırmak olması gerekirken yapılan düzenleme ile taşeron bitmedi, modeli değişti. Halen binlerce kamu ve kurumlarında taşeron çalışan bulunuyor” dedi.

BİRÇOK KONUDA HAK GASBI MEVCUT

Taşeron çalışanların birçok konuda haklarının gasp edildiğini belirten Ömer Fethi Gürer, “Taşeron işçiler güvencesiz, örgütsüz, gir çık yapılarak genellikle asgari ücret veya ona yakın bir ücretle çalışmaktadır ve bu durum, yaşam pahalılığını karşılamayı zorlaştırmakta ve işçilerin yoksulluk sınırının altında yaşamalarına neden olmaktadır. Taşeron işçi, işsizlik sigortası, kıdem tazminatı ve emeklilik gibi temel sosyal güvencelere erişimi de sorunludur. Bu durum, geleceğe dair güvensizlik ve endişe yaratmakta, aynı zamanda işlerini kaybetme korkusu ve sürekli sözleşme yenileme süreci nedeniyle stres oluşturmaktadır. Sendikalı olma ve toplu pazarlık yapma konusunda da çeşitli engellerle karşılaşmaktadırlar, bu da haklarını savunmalarını ve çalışma koşullarını iyileştirmelerini zorlaştırmaktadır” şeklinde konuştu

 Gürer, TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifine ilişkin de şunları dile getirdi:

“Taşeron sisteminin kaldırılmasıyla taşeron işçilerin kamuda kadrolu olarak istihdam edilmesi, çalışma hayatında atılmış önemli bir adım olacaktır. Bu adımın atılmasıyla, taşeron işçilerin güvencesiz çalışma koşullarından kurtulması ve daha adil bir istihdam düzeninin sağlanması sağlanacaktır. Gelir adaleti ve iş güvencesi açısından önem arz eden bir diğer nokta, taşeron işçilere asgari ücretin üzerinde bir ücret ve ek tazminatların ödenmesi olacaktır. Bu, işçilerin daha insanca yaşam koşullarına erişimini sağlayarak ekonomik refahlarını artırırken toplumsal adaleti de güçlendirecektir. Bu çalışanların kamu kurumlarında asıl kadrolarına alınmasıyla beraber sendikalı olma ve toplu pazarlık yapma özgürlüklerinin güvence altına alınmış olacaktır. Sendikal hakların korunması, işçilerin haklarını savunmalarını ve daha iyi çalışma koşulları için mücadele etmeleri açısından da son derece önemlidir.”