CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde açılan NACSO Güvelik A.Ş.'ye ait Poligonİzmir'e ilişkin iddiaları Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu. Poligonİzmir'in yapı kayıt belgelerinin geçersiz olduğuna ilişkin bilirkişi raporuna atıf yapan Bülbül, "Burada SADAT üyelerine silah ve drone uçuşu eğitimleri verildiği, sözde tetikçi yetiştirdikleri, zaman zaman alandan bazı patlamalar duyulduğu iddialar arasındadır. Eğitim alan kişilerin ise otelde konaklatıldıkları belirtilmektedir" dedi.

BERKAY VAROL 

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde açılan NACSO Güvelik A.Ş.'ye ait Poligonİzmir'e ilişkin iddiaları Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu. Poligonİzmir'in yapı kayıt belgelerinin geçersiz olduğuna ilişkin bilirkişi raporuna atıf yapan Bülbül, "Burada SADAT üyelerine silah ve drone uçuşu eğitimleri verildiği, sözde tetikçi yetiştirdikleri, zaman zaman alandan bazı patlamalar duyulduğu iddialar arasındadır. Eğitim alan kişilerin ise otelde konaklatıldıkları belirtilmektedir" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Poligonİzmir'e ilişkin iddiaları, gündeme taşıdı. Bülbül’ün iddiasına göre, Poligonİzmir'in yapı kayıt belgeleri sahte. Konu üzerine işletme sahipleri hakkında ise "sahte yapı kayıt belgesi düzenledikleri ve kullandıkları" iddiasıyla soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporuna göre ise de "yapı kayıt belgelerinin geçersiz olduğu" tespit edildi ve ruhsatların iptal edilmesi yönünde de görüş bildirildi. 

Bülbül, Poligonİzmir'in yanında da AKP'li Kemalpaşa Belediyesi tarafından verilen izin belgesi olan bir otel bulunduğunu ileri sürdü. Otelin yanı sıra bir restoran ve bir uçuş okulu inşa edildiğini ifade eden Bülbül, SADAT üyelerinin burada eğitim aldığı; eğitim alanların bu otelde konakladığı iddialarını gündeme getirdi. 

"YÖNETİM KURULU BAŞKANI, AKP ÜYELERİNİN KURDUĞU SİVİL TOPLUM HAREKETİ'NİN İZMİR BAŞKANI İLHAN ÇELİK"

Bülbül, Soylu ve Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinin gerekçesinde, NASCO Güvenlik A.Ş.’ye ilişkin, “22 Kasım 2017 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde kuruluş amacı ‘savunma sanayi ile ilgili olacak gerek proje bazında gerekse bir firmanın lisansı adı altında her türlü ana malzeme cihaz veya parça ile yedek parçaların alımı, satımı, ithalat ve ihracata dayalı dış ticaret suretiyle savunma sanayine dahil bilcümle konularla iştigal…’ şeklinde belirtilmiştir. 8 Nisan 2022 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre mevcut yönetim kurulu başkanı aynı zamanda AK Parti üyelerinin kurduğu Sivil Toplum Hareketi’nin İzmir Başkanı İlhan Çelik’tir” ifadelerine yer verdi.

"İŞLETME İZİN BELGESİ, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCISI MEHMET ERSOY İMZASIYLA..." 

İşletmenin kuruluş ilanı, Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmadan önce 16 Kasım 2017 tarihinde NASCO Güvenlik A.Ş’nin Poligonİzmir’i faaliyete açtığını ifade eden Bülbül; “Ancak işletme izin belgesi İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy imzasıyla 31 Ekim 2019’da verilmiştir. Yani bu poligon 2 yıl boyunca işletme belgesi olmadan faaliyet yürütmüştür. Yine aynı alana 7 Şubat 2019 tarihinde çıkarılan vergi levhasında Demirhan Plastik ve Gıda Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi adına endüstriyel kimyasalların toptan ticareti (anılın, matbaa mürekkebi, kimyasal yapıştırıcı, havai fişek, boyama maddeleri, sentetik reçine, metin alkol, parafin, esans ve tatlandırıcı, soda, sanayi tuzu, nitrik asit, amonyak, sanayi gazları vb) yapan bir yer daha açılmıştır. Demirhan Plastik ve Gıda Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi’nin adresi ise bir yıl sonra yani 28 Şubat 2020 tarihli ticaret sicil gazetesinde yer almıştır” dedi.

"OTEL, RESTORAN, UÇUŞ OKULU..."

Bülbül, poligon alanı üzerine, “Aynı alana dönemin AK Partili Kemalpaşa Belediyesince verilmiş izin belgesi olan bir de otel bunun yanı sıra restoran ve uçuş okulu inşa edilmiştir. İşletme tarihleri ile ticaret sicil ilan tarihlerinin tutarsızlığıyla ilgili hukuksuz durumların yanı sıra tarımsal amaçla yapı kayıt belgesi düzenlenen yerlere yukarı bahsedilen ticari işletmeler açılmış ve bunun için belediye yetkilileri ‘olur’ vermiştir” açıklamasına önergesinin gerekçesinde yer verdi.

"SAHTE YAPI KAYIT BELGESİ DÜZENLEDİKLERİ VE KULLANDIKLARI' İDDİASIYLA SORUŞTURMA AÇILDI"

İşletme sahipleri hakkında soruşturma açıldığını belirten Bülbül, önergesinde şu ifadeleri kullandı:

“İşletme sahipleri hakkında ‘sahte yapı kayıt belgesi düzenledikleri ve kullandıkları’ iddiasıyla soruşturma açılmış, soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda ‘yapı kayıt belgelerinin geçersiz olduğu’ tespit edilmiş ve ruhsatların iptal edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirilmiştir. 10 Ekim 2021 tarihli bilirkişi raporuna rağmen savcılık tarafından dosya sonuçlandırılmadığı için hala işletmeler çalışmaya devam etmektedir. Soruşturmanın ilerlememesinin nedeni olarak, savcılığın İçişleri Bakanlığı yetkililerince arandığı ve ‘dosyayı kapat’ talimatı verildiği, hatta dosya savcısının değiştirildiği iddiası öne sürülmektedir.”

"ONUR GERGER'İN İLGİLİ POLİGONDA ATIŞ EĞİTİMLERİ ALDIĞI DAVA DOSYALARINA GİRDİ"

HDP İzmir İl Başkanlığı binasına 17 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen ve Deniz Poyraz’ın yaşamını yitirdiği saldırıya değinen Bülbül, “Yukarıda bahsedilen işletmelerin şaibeli durumları kuruluşunda başlamış ilerleyen süreçte daha vahim iddiaların da odağı olmuştur. Poligonİzmir’in ismi, 17 Haziran 2021’de HDP İl binasına Onur Gencer tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürülen parti üyesi Deniz Poyraz’ın davasında geçmiş, Gencer’in ilgili poligonda atış eğitimleri aldığı dava dosyalarına girmiştir” dedi.

"SADAT ÜYELERİNE SİLAH VE DRONE UÇUŞU EĞİTİMLERİNİN VERİLDİĞİ, TETİKÇİ YETİŞTİRİLDİĞİ İDDİALAR ARASINDA"

Bülbül, önergesinde, “Bu durumun yanı sıra, burada SADAT üyelerine silah ve drone uçuşu eğitimleri verildiği, sözde tetikçi yetiştirdikleri, zaman zaman alandan bazı patlamalar duyulduğu iddialar arasındadır. Eğitim alan kişilerin ise otelde konaklatıldıkları belirtilmektedir” ifadelerine yer vererek Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

"SAVCILIĞIN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN ARANDIĞI VE SORUŞTURMANIN KAPATILMASI TALİMATI VERİLDİĞİ İDDİALARI DOĞRU MUDUR?"

CHP'li Bülbül, Adalet Bakanı Bozdağ'a şu soruları yöneltti: 

"6 Ağustos 2021 tarihinde suç duyurusu yapılan ve 2021/4019 soruşturma numarası ile açılan dosya kapsamında 10 Eylül 2021 tarihinde bilirkişi atanmıştır. Bilirkişi raporunda 'yapı kayıt belgelerinin geçersiz olduğu' ve ruhsatların iptal edilmesi gerektiği yönünde tespit yapılmış olmasına rağmen neden soruşturma dosyası ilerlememiştir? Savcılığın İçişleri Bakanlığı tarafından arandığı ve soruşturmanın kapatılması talimatı verildiği iddiaları doğru mudur? Bu konuyla ilgili yürütülen bir soruşturma var mıdır? Bakanlık bu durumdan haberdar değil ise, işbu önergedeki iddiaları araştıracak mıdır? Soruşturma sürecinde savcı değişikliği olmuş mudur? Olmuş ise nedeni nedir?" 

"HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE 'OLUR' VEREN BELEDİYE YETKİLİLERİ HAKKINDA İDARİ YA DA HUKUKİ İŞLEM YAPILMIŞ MIDIR?"

Bülbül'ün İçişleri Bakanı Soylu'nun yanıtlaması istemiyle yönelttiği sorular ise şöyle: 

Bursa'ya 'suda verimlilik' ödülü Bursa'ya 'suda verimlilik' ödülü

"NASCO şirketine bağlı Poligonİzmir isimli atış poligonu faaliyeti gerçekleştirilen yere, yapı kayıt belgesi geçersiz olmasına rağmen İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy tarafından nasıl işletme izin belgesi verilmiştir? Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy hakkında, imza attığı hukuka aykırı belgeyle ilgili idari ve hukuki inceleme başlatılmış mıdır? Gerçek silah ve mermilerle atış yapılan, patlayıcı madde bulunan bir yer, nasıl iki yıl boyunca işletme belgesi olmadan çalışmıştır?

İşletme belgesi verilmeden önce hangi incelemelerde bulunulmuştur? İşletmenin SADAT üyelerine silah ve drone uçuşu eğitimleri verdikleri, sözde tetikçi yetiştirdikleri, zaman zaman alanda bazı patlamaların olduğu vahim iddialar araştırılmış mıdır? İşletme sahipleri hakkında 'sahte yapı kayıt belgesi düzenledikleri ve kullandıkları' iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, savcılığı telefonla arayıp talimat veren İçişleri Bakanlığı yetkilisi/yetkilileri kimdir/kimlerdir? Bu kişiler hakkında herhangi bir idari ve hukuki işlem yapılmış mıdır? Tarımsal amaçlı yapı kayıt belgesi düzenlenen yerlere işletme açılması için hukuka aykırı şekilde 'olur' veren belediye yetkilileri hakkında idari ya da hukuki işlem yapılmış mıdır? NASCO şirketi savunma sanayi ile ilgili herhangi bir proje, mal alım vb işlerle ilgili herhangi bir yurtdışı faaliyetlerinde bulunmuş mudur?"

"BİR NEVİ SAHTE YAPI BELGESİ DÜZENLENMİŞ"

Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Milletvekili Bülbül, "İzmir Kemalpaşa’da kurulan NASCO Güvenlik Anonim Şirketi ve ona bağlı olan, ateşli silahlarla atış yapılan yer Poligonİzmir vahim iddiaların odağı konumundadır. İşletme tarihleri ile ticaret sicil tarihlerinin tutarsızlığı bir kenara tarımsal amaçla yapı kayıt belgesi düzenlenen yerlere ticari işletmeler açılmış. Yani bir nevi sahte yapı kayıt belgesi düzenlenmiştir. Yapı kayıt belgelerinin geçersizliği tespit edildiği halde hala bu yerler işletilmektedir" dedi.

"SADAT ÜYELERİNE SİLAH VE DRONE UÇUŞU EĞİTİMİ VERİLDİĞİ İDDİALARI VAR"

İşletmeye ilişkin iddialar olduğunu söyleyen Bülbül, "Durumla ilgili soruşturma olmasına rağmen bir yıldır bir adım ilerleme olmamaktadır. Çünkü yine iddia odur ki savcılık, İçişleri Bakanlığı yetkililere tarafından aranmış ve ‘dosyayı kapat’ talimatı verilmiştir. Çünkü burada sadece sahte belge iddiaları yok. Daha büyük iddialar var. O da burada SADAT üyelerine silah ve drone uçuşu eğitimi verildiği, zaman zaman alandan bazı patlama sesleri duyulduğu iddiaları vardır. İllegal paramiliter eğitim kampı iddiaları çok vahimdir" diye konuştu. 

"HUKUK DEVLETİ VE DEMOKRASİ AÇISINDAN İLLEGAL, PARAMİLİTER EĞİTİM KAMPLARININ TÜRKİYE'DE YERİ VE İŞİ YOK"

Bülbül, konuya ilişkin hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hem de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verirken, ANKA'ya, "İzmir’in merkezinde neyin eğitim alanı bulunmaktadır? İddialar vahim ve İçişleri Bakanlığı iddiaların tam ortasındadır. İş güvenliği açısından tehlike arz ettiği iddiası olan bu yerle ilgili bir an önce gerekli soruşturmalar yapılarak vatandaşın aydınlatılması şarttır. Hukuk devleti ve demokrasi açısından illegal, paramiliter eğitim kamplarının Türkiye’de yeri ve işi yoktur" dedi.