Çankaya Belediyesi, 2022'de de planlı ve sağlıklı yapılaşma çalışmalarını tamamladı. Tehlike arz eden ve işgale açık 765 gecekondu yıkımı yapıldı.

Çankaya Belediyesi, 2022'de de planlı ve sağlıklı yapılaşma çalışmalarını tamamladı. Tehlike arz eden ve işgale açık 765 gecekondu yıkımı yapıldı.

Tehlike oluşturan, terk edilerek işgallere açık hale gelen ve harap halde bulunan gecekonduların tespitini yapan Çankaya Belediyesi, 1 yıllık sürede, 765 gecekondunun yıkımını gerçekleştirdi.

İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca yapı ruhsatı bulunmadan ya da yapı ruhsatı ve eki mimari projeye aykırı olarak inşa edilen yapının verilen süre içerisinde uygun hale getirilmediği 53 yapının yıkımını da gerçekleştiren Çankaya Belediyesi, görüntü kirliliğine neden olan 17 işgal yapının da kanunlar çerçevesinde yıkımını tamamladı.