Anayasa Mahkemesi (AYM), Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda eğitim görülen sürelerin sigortalılık kapsamında borçlanılabilmesi için "emniyet hizmetleri sınıfında" çalışma şartı getiren hükmünü, Anayasa'nın “eşitlik ilkesine” aykırı bularak iptal etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda eğitim görülen sürelerin sigortalılık kapsamında borçlanılabilmesi için "emniyet hizmetleri sınıfında" çalışma şartı getiren hükmünü, Anayasa'nın “eşitlik ilkesine” aykırı bularak iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin Polis Akademisi ile fakülte yüksekokullarında eğitim görülen sürelerin sigortalılık kapsamında borçlanılabilmesi için ‘emniyet hizmet sınıfında çalışma şartı’ getiren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14 Nisan 2008 tarihli ve 5754 sayılı kanunun 68. maddesiyle değiştirilen geçici 4. maddesinin 10. fıkrasının birinci cümlesindeki ‘emniyet hizmet sınıfında’ ibaresinin iptali için yaptığı başvuruyu görüştü.

İRLANDA’NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ MCGUINNESS: “ÖZGÜR GAZETECİLİĞİN DEMOKRASİ İÇİN ÖNEMİNİ NE KADAR VURGULASAK AZ" İRLANDA’NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ MCGUINNESS: “ÖZGÜR GAZETECİLİĞİN DEMOKRASİ İÇİN ÖNEMİNİ NE KADAR VURGULASAK AZ"

İptal isteminde, söz konusu ibarenin polis okullarındaki eğitim sürelerinin sigortalılık kapsamında borçlanılabilmesi için emniyet hizmetleri sınıfında çalışma koşulunu getirdiği, benzer bir görevi icra eden astsubaylar için ise böyle bir şartın bulunmadığı belirtildi.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

Başvuruyu görüşen AYM, Anayasa'nın 10. maddesinde herkesin eşit olduğunun güvence altına alındığı belirterek; ‘emniyet hizmet sınıfında’ ibaresinin ‘eşitlik ilkesine’ aykırı olduğuna hükmetti.