İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi üzerindeki görüşmeler sırasında; “Vatandaşın aylarca randevu alamadığı şu hasta garantili şehir hastaneleri için yapılmış olan sözleşmeleri hiçbir tazminat ödemeden derhal feshedin Sayın Bakan. Şehir hastaneleri devletin olsun. Gelin bunu yapın ve siz bu şekilde anılın. … Şehir hastanelerine aktardığınız bu kaynakla ortalama tedavi maliyeti 2,5 milyon dolar olan 187 SMA'lı çocuğun tedavi masrafını karşılayabilirsiniz. Ya da 157 tane devlet hastanesi de yapabilirsiniz” dedi.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi üzerindeki görüşmeler sırasında; “Vatandaşın aylarca randevu alamadığı şu hasta garantili şehir hastaneleri için yapılmış olan sözleşmeleri hiçbir tazminat ödemeden derhal feshedin Sayın Bakan. Şehir hastaneleri devletin olsun. Gelin bunu yapın ve siz bu şekilde anılın. … Şehir hastanelerine aktardığınız bu kaynakla ortalama tedavi maliyeti 2,5 milyon dolar olan 187 SMA'lı çocuğun tedavi masrafını karşılayabilirsiniz. Ya da 157 tane devlet hastanesi de yapabilirsiniz” dedi.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Cesur, perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi üzerindeki görüşmeler sırasında söz aldı. Cesur, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı 2023 bütçe teklifinde Sağlık Bakanlığı’na 293 milyar 369 milyon TL’lik bir bütçe ayırmış. Bu genel bütçenin yüzde 6,56’sı ve önceki yıla göre daha az.

Sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasında da pozitif bir ilişki var ve sağlık harcamalarındaki yüzde 1’lik bir artış ekonomik büyümeyi yaklaşık yüzde 0,7 artırıyor. Uzun vadede kalkınmaya katkısı var. Bakanlığınız bu konuda nasıl bir politika benimsemiş diye bakalım. OECD 2021 Sağlık Raporu'na göre, OECD ülkelerinde milli gelirin yüzde 8,8'i halkın sağlığına harcanırken, Türkiye'de bu yüzde 4,3. Sağlık sistemi en çok eleştirilen ülkelerden biri olan ABD’de bu oran, yüzde 16,8. Türkiye'de her 100 liralık sağlık harcamasının 17 lirası vatandaşın cebinden çıkıyor, Almanya'da 13, ABD'de 11 lira. OECD ülkelerinde bin kişiye 3,6 hekim, 8,8 hemşire, 4,4 yatak düşerken; bizde her bin kişiye 2 hekim, 2,4 hemşire, 2,9 yatak düşüyor. Liste sonuyuz bu verilerle.

“SAĞLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİNDEN MÜTEAHHİTLERE VE ŞİRKETLERE 46 MİLYAR 662 MİLYON LİRA AYRILMIŞ”

2022’de koruyucu sağlık hizmetlerine 38 milyar 729 milyon ayrılmıştı ve bu rakam bütçenin yüzde 33,3’üydü. Şimdi 28,6’ya indi. Düşmüş yani. ‘Hastanelerin Hizmet Alımı Suretiyle Sunduğu Hizmetler’ adı altında şirketlere yapacağınız ödeme, 18 milyar 946 milyon lira. ‘Şehir Hastaneleri Yatırımlarının Kullanım Bedeli’ olarak yapacağınız ödeme 27 milyar 716 milyon lira. Yani; Sağlık Bakanlığı bütçesinden müteahhitlere ve işletmeci şirketlere 46 milyar 662 milyon lira ayrılmış.

Bursa'da barajlara kar morali Bursa'da barajlara kar morali

‘2023 sağlık harcamaları yüzde 40’lık arttı’ diyorsunuz ya hani, 2022 Eylül ayı TÜFE’ye göre 545.657 milyon ÜFE’ye göre 748.067 milyon olmalı idi ama 415 milyon. Dolar kuruna göre toplam sağlık harcaması 18,6 milyar dolardan 19,3 milyar dolara çıkmış. Nüfusu hesaba katınca artmamış yani.

Maaşları, şehir hastanelerine ayrılan yüzde 23’ü çıkarınca, Bakanlığınızın halka sunduğu sağlık hizmetine 85 milyar TL kalıyor. Kişi başı bin lira gibi ortalama. Bunun 606 lirası tedaviye, 397 lirası sadece koruyucu sağlık hizmetine ayrılmış oluyor. Bununla 1 yılda neyini koruyacaksınız vatandaşın? Sağlığını koruyamazsınız bu rakamla. 46 milyar 662 milyon lira şehir hastanesi sahiplerine kira ve hizmet alım bedeli olarak ödeyeceksiniz çünkü.

“ŞEHİR HASTANELERİ SÖZLEŞMELERİNİ HİÇBİR TAZMİNAT ÖDEMEDEN DERHAL FESHEDİN”

Vatandaşın aylarca randevu alamadığı şu hasta garantili şehir hastaneleri için yapılmış olan sözleşmeleri, hiçbir tazminat ödemeden derhal feshedin Sayın Bakan. Şehir hastaneleri devletin olsun. Gelin bunu yapın ve siz bu şekilde anılın… Şehir hastanelerine aktardığınız bu kaynakla ortalama tedavi maliyeti 2,5 milyon dolar olan 187 SMA'lı çocuğun tedavi masrafını karşılayabilirsiniz. Ya da 157 tane devlet hastanesi de yapabilirsiniz. Vatandaşlarımız haftalar, aylar sonrasına randevu alabiliyorlar, ameliyat olamıyorlar. Aile sağlığı merkezleri ticarethaneye dönüşmüş. Ameliyathanelerde doktor malzeme bulamıyor. Hasta ilacı eczanede bulamıyor. 20 yıl evvel başlatılmış AK Parti sağlıkta dönüşüm programının bir fiyasko olduğu ve sistem donduğu ve çöktüğünü görüyoruz. Kapat-aç filan işemiyor, reset lazım, onu da senelerce AK Partinin sağlık vaatlerine inanan ve bugün ortada kalan vatandaş yine sağlıkla ama sandıkta yapacak.

Birinci basamağı ihmal ettiniz, Pandemi döneminde sınırlı personel ve ekipmanla çok büyük yük yüklendi aile hekimlerimiz. Sağlık çalışanlarımız 20 yıllık iktidarınızda yoksullaştı. Atama bekleyen sağlık personeline artık eziyet etmeyin. Yetkiniz var, atayın onları.

“SAĞLIK PERSONELİNE 3600 EK GÖSTERGEYİ ÇOK GÖRMEYELİM”

Hekimlerimiz gidiyorlar. 7200 ek göstergeyi, sağlık personeline 3600 ek göstergeyi çok görmeyelim. Sağlık çalışanlarını OECD ortalamasına çıkaralım gelin. 4-d, 4-b, 4-c bunlardan çıkalım. Herkes 4a’yı hak etmiyor mu sizin de yanınızda çalışan personeliniz var. Hiçbir şey yoksa onlara karşı sorumluluğunuz var. Gelin devlette çalışan bu arkadaşların hepsinin 4-a olmasını sağlayalım. Kronikleşmiş ikinci dünya, üçüncü dünya ülkeleri sendromu yaşıyoruz maalesef. Yapılanlar kadar yapmadıklarınızdan da sorumlusunuz Sayın Bakan.”

Cesur, Bakan Koca’ya ayrıca, “11 Mart 2019’da özellikle sağlık sektöründe dışa bağımlılığımızın yoğun olduğu, ilaçta yüzde 54, malzemede yüzde 82, cihazda yüzde 84, aşıda yüzde 100’e yakın bir Türkiye’den bahsediyoruz. ‘Dört yıl içinde buralarda yüzde 50 millileşme olacak’ demiştiniz. Altı ay kaldı. Ne durumdayız” sorusunu yöneltti.