Enflasyon Kamu Çalışanlarını Vurdu

Maalesef 2017 yılında memur sen konfederasyonunca imzalanan toplu sözleşmede sağlık çalışanlarının haklı talepleri ile ilgili bir iyileştirme olmadığı gibi maaş artışına %3,5’a imza atarak haklarımız noktasında geriye gidilmiştir.

Enflasyon Kamu Çalışanlarını Vurdu

DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI

Maalesef 2017 yılında memur sen konfederasyonunca imzalanan toplu sözleşmede sağlık çalışanlarının haklı talepleri ile ilgili bir iyileştirme olmadığı gibi maaş artışına %3,5’a imza atarak haklarımız noktasında geriye gidilmiştir.

2002 yılında ortalama memur maaşı ile 22 çeyrek, en düşük devlet memuru maaşı ile 15 çeyrek altın alınırken, bu günkü durum herkesin malumudur.

Türkiye Kamu Sen araştırma geliştirme merkezinin yapmış olduğu 2018 Ağustos ayına ait asgari geçim endeksi sonuçlarına göre tek kişilik yoksulluk sınırı 2.905.50 TL , 4 kişilik bir ailenin asgari geçim haddi 5.978.82 Lira olarak belirlenmiştir. Başta memurlarımız ve emeklilerimiz olmak üzere dar ve sabit gelirli bu günlerde ekonomik dar boğazı daha da hissetmektedir. Temel harcama kalemlerinde yaşanan artış bir tarafa Eylül ayının gelmesi ile birlikte okul masrafları da vatandaşın belini bükmüştür. Yetkili konfederasyon memur senin öngörüden uzak imzaladığı toplu sözleşmedeki artış tamamen ortadan kalktığı bir ekonomik tabloyla karşı karşıyayız.

Döner sermaye sisteminin de ısrarla kapsamı dar tutularak, genel sorunlara çözüm getirmeyen ve çalışanların talepleri ile uyuşmayan günü kurtarma düzenlemeler yapılmaktadır.
Sorunun büyüklüğü ve karmaşıklığı göz önüne alındığında ise döner sermaye sisteminin baştan aşağıya yenilenmesinin zaruri olduğu ortaya çıkmaktadır.

Sadece çalışanlar açısından bakıldığında bile hiç bir çalışanın memnun olmadığı, 5-6 yıl öncesinde alınan performans ödemelerinin mumla arandığı ve 5-10 TL gibi trajik ödemelerin yapıldığı bir sistemin var olduğu görülmektedir.

Çalıştıkça artacak denilen döner sermaye, iş yükü artıkça azalmıştır. Hastanelerle ilgili birleştirme, taşınma gibi durumlarda sürekli olarak döner sermaye sistemi üzerinden çalışanların alın terlerine adeta el konulmaktadır.İdareler bütün finansal sorunlarda çözüm olarak çalışanın döner sermayesinden kesinti yapmayı kural haline getirmiştir.

Kısacası döner sermaye sistemi yürütülemez bir hale gelmiştir. İşte bu sebepledir ki biz uzunca bir süredir döner sermaye sisteminde kapsamlı bir değişikliğe gidilerek mevzuatın yenilenmesi gerektiğini söylüyoruz.

Döner sermaye sorununa, tüm çalışanları kapsayacak bir biçimde çözüm getirilmesini ısrarla savunuyoruz. Bu anlamda temel beklentimiz çalışanların performans ödemelerinin arttırılması ve döner sermayelerin emekliliğe yansıtılmasıdır.

İdari izinlerde ise, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu çalışanları idari izinli olduğu gün herhangi bir maddi kaybı olmaz iken ne yazık ki idari iznin olduğu kurban bayramı arifesinde Cumhurbaşkanımızın genelgeleri ile izinli sayılması gereken çalışanların ay içerisinde yaptıkları fazla mesaiden 5 saat düşülmüştür. Böylece sağlık çalışanları maddi kayba uğramışlardır. Bu haksız uygulamadan doğan maddi kayıpların bir an önce karşılanarak çalışanların gönüllerinin alınmasını talep ediyoruz.

En son yapılan kanuni değişiklikle sağlık çalışanlarının yıllardır beklemiş olduğu yıpranma payı hayal kırıklığına uğratmış, yıllardır çalışılan süreler hizmetten sayılmamış, dolayısıyla uzun süre çalışanlar açısından bir anlamı olmamıştır. Sağlık alanında çalışan herkesi kapsayacak şekilde yeniden yıpranma payı için kanuni düzenlemenin yapılması hususunda Genel Merkezimiz tarafından ülke genelinde dilekçe kampanyası başlatılmıştır.

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışanlar sağlık hizmetini en ücra köşeye kadar eksiksiz olarak ulaştırma gayretinde olmalarına rağmen bu yılın ocak ayından bu güne kadar hak ettikleri gezi paraları ödenmemiştir.Bir an önce gezi paralarının ödenmesini bekliyoruz. Ayrıca ÖBS (ölüm bildirim sistemi) icap nöbeti tutan çalışanların tuttukları icap nöbet ücretleri ödenmemektedir. Bundan dolayı mağdur olan çalışanların mağduriyetinin giderecek gerekli düzenlemelerin yapılarak bu güne kadar ödenmeyen icap nöbet ücretlerinin ödenmesini talep ediyoruz.

Hal böyleyken zor geçinmeye çalışan memur ve emeklilerimiz için acil tedbir alınması gerekmektedir. Piyasaları canlandıracak olan memurlar ve emeklilerdir. Bu konuda yetkilileri zaman geçirmeden tedbir almaya çağırıyoruz. Yerli ve milli üretim ve tüketim için çağrılarımız ilk günden beri devam etmektedir. Memur ve emeklilerimizin desteklenmesi halinde ekonomik duruma en büyük katkıyı sağlayacaklardır.

Ahmet BOZKURT

Türk Sağlık-Sen

Aydın Şube Başkanı

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER