(ANKARA)- İdare Mahkemesi, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) "Ermeni soykırımı" söylemi nedeniyle Açık Radyo'nun yayın lisansının iptali kararının yürütmesini durdurdu. 

Ömer Fethi Gürer: "Besici sattığı hayvanın yerine yeni hayvan alamıyor" ( Ömer Fethi Gürer: "Besici sattığı hayvanın yerine yeni hayvan alamıyor" (

Açık Radyo tarafından X hesabından yapılan açıklamada, RTÜK'ün lisans iptali kararına karşı yargıya başvurulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Belirtilen süreçte yayın durdurma ve para cezası kararına ilişkin davanın görüldüğü idare mahkemesi tarafından davaya konu işlem, program yayının durdurulmasına yönelik olduğundan ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunduğundan davalı idarenin savunması ve ara karar cevabı alınıp ya da savunma ara karara cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş bulunmaktadır."

Kaynak: anka