Polis Akademisi Başkanlığı, 26 ilde istihdam edilmek üzere bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alacak. Bekçi adaylarının ön başvuruları, bugünden itibaren internet üzerinden alınmaya başlanacak. Ön başvurular, 3 Şubat'a kadar sürecek.

Polis Akademisi Başkanlığı, 26 ilde istihdam edilmek üzere bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alacak. Bekçi adaylarının ön başvuruları, bugünden itibaren internet üzerinden alınmaya başlanacak. Ön başvurular, 3 Şubat'a kadar sürecek.

Polis Akademisi Başkanlığı'nın bekçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. 2023 Yılı 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı ilanına göre; adaylar ön başvurularını bugünden itibaren yapmaya başlayacak. www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile gerçekleştirilecek ön başvurular için son tarih 3 Şubat olacak.

ISIL-SEA ADLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TÜRKİYE’DEKİ MAL VARLIĞI DONDURULDU ISIL-SEA ADLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TÜRKİYE’DEKİ MAL VARLIĞI DONDURULDU

Alıma ilişkin sınav takvimi de Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi www.pa.edu.tr üzerinden ilan edilecek. İlanda “Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur” denildi.

Başvurmak isteyen adalarda aranan şartlar da şöyle sıralandı:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

-En az 167 santimetre boyunda olmak,

- Beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmak,

- Ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla askerliğini yapmış olmak, 31 yaşından gün almamış olmak,

- Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramamış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü olmamak,

- Türk toplumunun telakkilerine göre kötü şöhretle tanınmamak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum olmamak,

- Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki engeli bulunmamak,

- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen şartları taşımak,

- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fillilerinde bulunmamış olması, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı sesli ve görüntülü eserleri kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturmaya devam ediyor olmaması, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm  giymemiş olmak,

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

- Sağlık yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamış olmak,

- Güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması olumlu olmak,

- Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü itibarıyla son bir yıldır veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak.