Yanlış tedavi masrafını hasta ödeyecek

Özel hastanede yanlış tedavinin masrafını da hastalar ödeyecek.

Yanlış tedavi masrafını hasta ödeyecek
Özel Hastaneler Yönetmeliği değişikliği ile “yanlış tedavinin” masrafını, yanlışlığı yapan hastane değil, hastanın kendisi karşılayacak. CHP Gaziantep Milletvekili Dr. Mehmet Şeker, söz konusu değişikliğin hastaları mağdur edeceğini belirterek “Bu durum hem hukuka hem de tıp etiğine aykırı. Yanlışlığın yapıldığı hastane hastanın masrafını karşılamalı, hasta ortada bırakılmamalı” dedi. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ümit Şen, uygulamanın özel hastanelerin yararına yapılan bir düzenleme olduğunu belirterek “Aslında eski ve yeni yönetmeliğin her ikisi de hasta için aleyhte durum içeriyor. Tabip odası olarak diyoruz ki sağlığın nitelikli, ulaşılabilir ve ücretsiz olması önemli” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı yeni düzenleme, 21 Mar­t’­ta Res­mi Ga­ze­te­’de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe girdi. Yerel seçimler ve si­ya­si gün­dem yoğunluğu ne­de­niy­le yönetmelik değişikliği gözlerden kaçtı. CHP’li milletvekili Dr. Meh­met Şe­ker, değişiklik öncesinde özel hastanede tedavi gören hastanın yanlış tedavi ile karşı karşıya kalması ve hastanenin olanaklarının yetersizliği durumunda hastanın kamu ya da özel başka bir hastaneye sevk edilebildiğini, bu durumda masrafların da yanlış tedavi uygulayan hastane tarafından karşılandığını söyledi. Şeker, yapılan yönetmelik değişikliği ile yanlış tedavi ya da hastanenin yetersizliği durumunda ortaya çıkan masrafların hastaya yüklendiğini ve yurttaşların da sevk edildiği özel hastanelerde fark ücretleri ile karşı karşıya kalabileceğini anlattı. Şeker, “Yurttaşlar, fark ücreti vermemek için özel hastaneleri değil, devlet hastanelerini tercih edecektir. Bu da buralarda yoğunluğun artmasına neden olacaktır. Yanlışlığı yapan hastane, sorumluluğunu mutlaka almalıdır. Bu kanun önünde de böyle olmalı, tıp etiği bakımında da. Hastanın kamu hastanesine sevk edilmesi durumunda da muğlaklıklar bulunuyor. Bunu SGK mi hasta mı ödeyecek belli değil. SGK ya da hasta zarara uğratılmamalıdır. Yeni uygulama ile yanlışlığı yapan hekimin sorumluluğu olmadığı için hasta ile ilgilenmeyecek. Yeni gittiği hastanede hasta arada kalacak” diye konuştu. Şeker, konuyu TBMM’ye taşıdığını ve Sağ­lık Ba­ka­nı Meh­met Mü­ez­zi­noğlu­’nun ya­nıt­la­ma­sı is­te­miy­le soru önergesi verdiğini de kaydetti.

Özel hastane menfaati

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ümit Şen ise yeni düzenlemenin özel hastanelerin menfaatinin gözetilerek yapıldığını söyledi. Şen, aslında her iki yönetmeliğin de hasta aleyhine olduğunu belirterek özetle şunları kaydetti: “Yeni yönetmelik eskiye göre daha aleyhte durum içeriyor. Eski yönetmelikte ağır hastalığı olan bir kişi hastaneye gittiği zaman, hastane olası komplikasyon riski nedeniyle, ‘Bu hastayı başka yere sevk edersem masrafını ödemek zorunda kalırım’ diye çok fazla almak istemiyordu. Hasta mağduriyet yaşıyordu. Yeni yönetmelikte ise komplikasyon durumunda tüm masraflar hastaya yükleniyor, yine hasta mağduriyet yaşıyor. Hastanın yararına, hizmetin ücretsiz ve nitelikli olmasını öncelemeyen bir anlayışla çıkarılan her türlü kanun hastanın aleyhine olacaktır. ”

Sağlık Bakanlığı ise yönetmelik değişikliğinin Danıştay kararı doğrultusunda yapıldığını, kusurlu bir tıbbi müdahale olmaksızın özel hastanelerin masraflardan sorumlu tutulmasının hakkaniyet ilkesi ile bağdaşmadığı, tedavi sırasında ortaya çıkan komplikasyon yanlış tedaviden kaynaklandığı takdirde hastanın dava açabileceğini ve bu durumda tedavi ücretinin hastane tarafından karşılanacağını belirtilmişti. 

Cumhuriyet
Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2014, 07:09
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER