Türkiye Afet Müdahale Planı hazırlandı

"Türkiye Afet Müdahale Planı", Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu tarafından onaylanarak bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Afet Müdahale Planı hazırlandı
Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) amacı, afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemek olarak tanımlandı. Planda, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu (AADKK), Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM), Başbakanlık AADYM, Bakanlıkların Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri (BAADYM), İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu (İAADKK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (İAADM) ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (İAADYM) olmak üzere ulusal ve yerel düzeyde koordineli çalışma öngörülüyor. "Stratejik", "Taktik" ve "Operasyonel" yaklaşımla hazırlanacak planlarda dikkate alınacak başlıca varsayımlar ise şöyle belirlendi:
"Muhtemel afetin geçmiş yıllarda o bölgede meydana gelen en büyük çaplı afetten daha büyük ve yaygın olabileceği, geçmişte bilinen afet hasarı olmasa dahi afet tehlike haritasındaki olası afetlerin meydana gelebileceği,
Küresel ısınma, iklim değişikliği, kuraklık gibi yavaş gelişen doğal afetlerin süreç içinde daha önceden hiç yaşanmamış sonuçlar oluşturabileceği,
Afetlerde yangınların çıkabileceği, sanayi ve enerji tesislerinde yangın, patlama, kimyasal sızma, akaryakıt veya petrol sızıntısı ve gaz kaçakları gibi ikincil afetler meydana gelebileceği, aynı anda birden fazla afetle birden mücadele edilmesi gerekebileceği,
Zarar gören binaların çok olabileceği, açıkta kalan ailelerin barınma problemlerinin artabileceği,
Afet bölgesi ve dışında ulaşım talebinin artabileceği,
Ulaşım yollarında ve tesislerinde hasarlar meydana gelebileceği, ulaşımın bir süre aksayabileceği veya durabileceği,
Barajların, santrallerin, akaryakıt depo ve tesisleri ile diğer önemli bina ve tesislerin hasar görebileceği veya tamamen yıkılabileceği, bu hasarlardan kaynaklanan can, mal kayıplarının olabileceği,
İletişim ve haberleşme sistemlerinin kesintiye uğrayabileceği,
Elektrik, doğalgaz, içme suyu, arıtma ve kanalizasyon tesislerinin ağır hasar görebileceği ve çalışamaz hale gelebileceği, bu durumun susuzluğa ve salgın hastalıklara yol açabileceği, ısınma, aydınlatma ve enerji sorunlarının ortaya çıkabileceği,
Afetin, gece veya sabaha karşı meydana gelebileceği, mesai saatleri içerisinde veya tatil günlerinde, kış veya yaz şartlarından birisinde olabileceği,
Hasarın büyük olabileceği, enkaz altında insanların kalabileceği,
Kuvvetli artçı veya başka depremler sonucunda binaların hasar düzeyinin artabileceği hatta yıkılabileceği,
Gıda, ilaç, ısınma, barınma vb. temel ihtiyaçlarda sıkıntılar meydana gelebileceği,
Hükümet binası, sağlık ve eğitim tesisleri gibi kritik tesislerin hasara uğrayabileceği,
Görevli personel ve ailelerinin de afetten etkilenebileceği,
Afet bölgesinde görevlendirilen ekiplerin de barınma, ısınma, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının olabileceği,
Afet bölgesinde asayiş sorunlarının olabileceği, toplumsal olayların olabileceği,
Yiyecek, içecek, giyecek, barınma ve benzeri acil yardım ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve temininde acil yardım süresinin 15 günden daha fazla olabileceği,
Kış ve yaz şartlarının genel hayatı etkileyecek derecede olumsuz geçebileceği, yaz aylarında gerçekleşen bir afetin etkilerinin kış aylarında da devam edebileceği,
Afetin ve varsa ikincil afetlerin etki alanının birden fazla ili kapsayacak büyüklükte olabileceği, bu nedenle destek illerin de yardımına ihtiyaç duyulabileceği,
Olay bölgesinde incinebilir gruplar ve yabancı uyruklu kişilerin olabileceği, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehdit ve tehlikelerinin olabileceği, kontrolsüz nüfus hareketlerinin olabileceği, karantina önlemlerinin gerekebileceği, tahliye ve yerleştirme gerekebileceği,
Kültürel ve tarihi mirasın etkilenebileceği, komşu ülkelerde yaşanabilecek afetlerin ülkemizi de etkileyebileceği, yaşanan afetler sonrası ekonomik krizlerin tetiklenebileceği."
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yardım taleplerini olay türü ve ölçeğine göre değerlendirerek olay seviyesini belirleyecek ve ilan edecek. Olayla ilgili "Seviye 4" kararı verilmesi halinde tüm ulusal kapasitenin müdahaleye katılmasının yanı sıra, gerektiğinde uluslararası yardım çağrısında bulunmaya kadar harekete geçilecek. Ulusal düzeyde müdahalede "minimum hiyerarşi, maksimum etkinlik" esas alınacak.
Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2014, 16:58
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER