SIK SORULAN SORULAR

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü "SIK SORULAN SORULAR" Başlığı altında bir yazı yayınladı..

SIK SORULAN SORULAR

ACİL SAĞLIK HİZMET ARAÇLARI

 • Kara Ambulanslarının Kasko sigortalarının yaptırılması işi İl Sağlık Müdürlükleri tarafından mı yoksa Genel Müdürlüğümüz tarafından mı yapılacak ?
 • Genel Müdürlüğümüz tarafından 05.08.2013 tarihinde 2013/75899 ihale kayıt numarası ile ihalesi yapılan ve 03/10/2013 tarihinde sözleşmeye bağlanan 2608 adet kara ambulansları kasko sigortalarının yaptırılması işi dâhilinde olan ambulansların kasko sigortaları sözleşme bitim tarihi olan 31/12/2014 tarihine kadar yaptırılacaktır.

  Ancak hali hazırda poliçe süreleri biten ve 2013/75899 ihale kayıt numarası ile ihalesi yapılan 2608 adet ambulansın kapsamına dâhil olmayan ambulanslar ile yeni tahsis edilen ambulansların kasko sigortaları İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

  Genel Müdürlüğümüz tarafından kara ambulansları kasko sigortalarının yaptırılması işi için hizmet alımı yapılması halinde sözleşme imzalanmasını müteakip 81 İl Sağlık Müdürlüğüne bilgi verilecektir.

 • İl Sağlık Müdürlükleri emrine tahsis edilen ambulans ve UMKE araçlarının giderlerinde kullanılacak ödenek kodları nelerdir ?
 • İl Sağlık Müdürlükleri emrine tahsis edilen ambulans ve UMKE araçlarının giderlerinde kullanılacak ödenek kodları ve isimleri aşağıda belirtilmiştir.
  • 03.2.3.02Akaryakıt ve yağ alımları
  • 03.4.3.02İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler
  • 03.5.4.02Sigorta Giderleri
  • 03.7.3.03Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
 • İller arası Araç Devir Süreci Nedir ?
 • İller arası Araç Devir Süreci:
  • Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarından araç devir talebi ve tekliflerinin gelmesi
  • Gelen yazının incelenerek durum hakkında sonuç değerlendirilmesi yapılması
  • Başkanlıkça uygun görülmesi halinde makam onayının oluşturulup Müsteşar Yardımcısı oluruna sunulması
  • Devir ile ilgili üst yazı oluşturulup makam onayı örneği eklenerek İllere gönderilmesi.
 • Acil Sağlık Araçlarının Terkin (HEK) Edilme Süreci (Araçların Ekonomik ve Yaş Ömrünü Doldurulması Sonucu Trafikten Çekilme Süreci) ?
  • İllerden araçların kullanımının ve onarımının ekonomik olmadığına dair terkin talep yazı ve belgelerinin gelmesi
  • Talebin Acil Sağlık Araçları Birimince incelenmesi
  • Talep Ambulans için ise araç 10 yaşını doldurmamış ve terkini uygun bulunmaması halinde görüş sorulması
  • Uygun görüş yazısının gelmesi veya talebin uygun bulunması halinde işlemlerin başlatılması
  • Makam onayı oluşturulup müsteşar yardımcısı onayına sunulması
  • Aracın makam onayı ile terkin edilmesi ve üst yazı ile İl Sağlık Müdürlüğüne bildirim yapılması
  • Makam onayı sonucunda aracın Bakanlık envanter kayıtlarından düşümü yapılarak silinmesi
 • Acil Sağlık Araçlarının Hibe İşlemleri Süreci Nasıldır ?
 • Yurt içi Hibe İşlemleri Süreci
  • Bir sonraki yılın bütçesine teklif edilen hibe talepleri Maliye Bakanlığından geçtikten sonra Bakanlar Kurulu Kararı onayının ardından Resmi Gazetede yayımlanması
  • Yıl içerisinde hibe yolu ile edinilecek taşıtlar Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün yazısı ekinde Bakanlar Kurulu Kararı ve T işaretli cetvel örneğinin gönderilmesi
  • Bakanlığın hibe yolu ile edineceği araçlar gelen T işaretli cetvel incelendikten sonra 81 İl Valiliğinin hibe olarak edinebilecekleri araçların bilgisi yazılarak bilgilendirilmesi
  • Bakanlığa bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının hibe olarak edinmek istediği araçları yazı ile bildirmesi
  • Gelen talepler incelenerek uygun görülmesi halinde bilgi ve belgelerin istenmesi
  • Gelen belgeler sonucunda Müsteşar Yardımcısı onayı alınması
  • İl Sağlık Müdürlüklerine yazılacak üst yazının hazırlanması ve Makam onayı örneği ile gönderilmesi
  • Aracın Bakanlık envanterine kayıt edilmesi ve İl Sağlık Müdürlüklerince alınacak plaka tescil işlemlerinin bilgisinin beklenmesi
  • Gelen ruhsat bilgilerinin Bakanlık envanter kaydından kontrolü yapılarak sürecin sonuçlanması
 • Yurt Dışı Hibe İşlemleri Süreci
  • Öncelikle hibeyi yapacak vatandaşın veya yetkili kıldığı bir kişinin yurt dışından araç getirmek için şifayi olarak, Bakanlıktan telefon ile veya Bakanlığa gelerek bire bir bilgi alması
  • Aracın hibe işlemlerinin başlaması için Başkanlığa talep yapılması
  • Gelen hibe talebinin değerlendirilerek uygun görülmesi halinde aracın bilgi ve belgelerin istenmesi
  • Gelen bilgiler doğrultusunda Gümrük müsteşarlığına aracın serbest bırakılması ile ilgili müsaade yazısı yazılması
  • Makam onayının oluşturulup Müsteşar Yardımcısı oluruna sunulması
  • Gümrük Müsteşarlığında işlemlerin bitirilip aracın kullanılacağı İle götürülüp ruhsat işlemleri yapılarak Bakanlığın plaka tescil işlemleri ile ilgili bilgilendirilmesi ve gelen bilgiler neticesinde Bakanlık envanterine kaydedilmesi
 • Acil Sağlık Araçları Dönüşüm Süreci Nasıldır ?
  • Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarından araç dönüşüm talebi ve tekliflerinin gelmesi
  • Gelen yazı ve belgelerinin incelenerek durum hakkında sonuç değerlendirilmesi yapılması
  • Başkanlıkça uygun görülmesi halinde makam onayının oluşturulup Müsteşar Yardımcısı oluruna sunulması
  • Dönüşüm ile ilgili üst yazı oluşturulup makam onayı örneği eklenerek İllere gönderilmesi.
 • Acil Sağlık Araçları Arıza Nedeni ile Motor Değişimi Nasıl Yapılır ?
  • Arızanın nedeni, aracın modeli, yaptığı kilometre istenir.
  • Aracın modeli göz önünde bulundurularak üretici hakları bağlamında üretim hatası veya kullanıcı hatası ihtimallerinin değerlendirilmesi istenir.
  • Buna mutabık teknik inceleme yapılarak düzenlenecek rapor istenir. Eğer teknik servis raporu ve teknik rapor (kurumca düzenlenen) bulunmuş ve bulunmadığı halinde ise muhakkik tayin edilmesi istenir.
  • Bunun dışında normal değişimlerde makam onay alınarak motor değişiminin yapılması sağlanır.
  • Onaya istinaden Trafik Şb. Müdürlüğü’ne kaydı sağlanır.

EĞİTİMLER

 • İlkyardım Eğitici Eğitmenliği Eğitimine katılmak için aranılan nitelikler nelerdir ?
  • İlkyardım eğitmenliği sertifikasına sahip olması
  • En az 5 gruba sertifikalı ilkyardım eğitimi verildiğinin dair belgenin olması
  • Eğitimci Eğitmeni eğitimine katılmak istediğini bildirir bir dilekçe
  • Yukarıdaki belgeler düzenlenerek, İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile Bakanlığa gönderilir.
  • İlkyardım eğitim merkezi mesul müdürü kaç merkezde çalışabilir ?
  • İlkyardım eğitim merkezi mesul müdürü yalnızca bir merkezde mesul müdürlük yapabilir. İsterse aynı merkezde eğitmenlikte yapabilir.
  • Yıllık eğitim planı dışında plansız eğitimler yapılabilir mi ?
  • Yıllık eğitim planı dışında yapılacak eğitimlerde Bakanlık oluru aldıktan sonra eğitim gerçekleştirilir.
  • Acil sağlık Hizmetleri eğitim sonuçları ve temel UMKE Eğitim sonuç raporları hangi sıklıkta Bakanlığa gönderilir ?
  • Her eğitimin sonunda e-mail ortamında ve her ayın sonunda üst yazı ile Bakanlığa gönderilir.
  • ASHEP Eğitim Becerileri Eğitimi aldıktan sonra hangi eğitimlerin eğitimcisi olunabilir ?
  • ASHEP Eğitim Becerileri Eğitimi öncesi belgesini aldığınız modül Uygulayıcı Eğitimlerinin (Temel modül, Erişkin İleri Yaşam Desteği Eğitimi, Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitimi ve Travma ve Resüsitasyon) ve Temel UMKE eğitiminin eğitimcisi olarak görev alınabilir.
  • ASHEP Eğitim Becerileri Eğitiminden sonra alınan uygulayıcı eğitimlerinin de eğitimcisi olunabilir mi ?
  • ASHEP Eğitim Becerileri Eğitiminde sonra, belgesini aldığınız diğer uygulayıcı eğitimlerinin de eğitimcisi olarak görev yapılabilir.

  İDARİ VE MALİ İŞLER

  • Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılan ihaleler hakkında genel bilgileri nasıl temin edebilirim ?
  • Elektronik Kamu Satın Alma Platformu (EKAP) sistemi üzerinden Genel Müdürlüğümüze ait ihale dokümanlarına ulaşılabilir ve yapılan ihaleler hakkında kapsamlı bilgi elde edilebilmektedir.
  • Kurumsal “Mevzuata” (Kanun, Genelge, Yönetmelik) Nasıl Ulaşabilirim ?
  • Detaylı bilgi için >>
  • Kurumsal “Belge ve Formalara” Nasıl Ulaşabilirim ?
  • Detaylı bilgi için >>
  • İl Sağlık Müdürlükleri emrine yıl içinde hangi dönemlerde ödenek gönderilecektir ?
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerince hazırlanan Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programı doğrultusunda, 4 (dört) dönemde Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim aylarında İl Sağlık Müdürlükleri emrine ödenek gönderimleri yapılmaktadır. Bu dönemler haricinde yapılan ek ödenek talepleriniz ise herhangi bir zamana bağlı kalmaksızın mevcut ödenekler doğrultusunda karşılanmaktadır.
  • İl Sağlık Müdürlükleri emrine gönderilen ödenekleri harcarken ekonomik sınıflandırmayı 2’li düzeyli mi yoksa 4’lü düzeyli mi dikkate alacağız ?
  • İl Sağlık Müdürlükleri emrine gönderilen ödeneklerimizi 4’lü düzeyli olarak harcamalarınız gerçekleştirilecektir. 4‘lü düzeyli olarak harcamaların gerçekleştirilmesi ve amacı dışında kullanılmaması gerekmektedir.

  SAKOM

  • SAKOM nedir, ne iş yapar ?
  • Açılımı, Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi olan SAKOM deprem, sel, heyelan, yangın gibi afetlerin yanı sıra, patlama, göçük, büyük kazalar gibi olağan dışı durumların gerek görsel, gerek yazılı medya ve illerin komuta kontrol merkezlerinden edinilen bilgiler aracılığıyla takibinin yapıldığı, en kısa zamanda doğru bilgiye ulaşmayı hedefleyen bir merkezdir.
  • SAKOM hangi kuruma bağlı olarak çalışıyor ?
  • T.C.Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet vermektedir.
  • SAKOM hangi saatler arasında çalışıyor ?
  • 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir
  • SAKOM’ u direk arayarak acil yardım talebinde bulunabilir miyim ?
  • Hayır. Öncelikle ilinizde bulunan acil yardım (112) hattına ulaşmalısınız. İl düzeyinde çözümlenemeyen acil, afet ve olağandışı durumlarda İL-SAKOM ve ilde bulunan Komuta Kontrol Merkezi tarafından SAKOM’a ulaşılarak acil yardım talebi karşılanacaktır.
  • Somali sahra hastanesinde görev yapmak üzere hangi branşlarda sağlık personeli görevlendirilmektedir görevlendirme aralıkları kaç gündür ?
  • Somali sahra hastanesinde görev yapmak üzere 45 günlük periyotlarla Uzman Hekim, Pratisyen Hekim, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Paramedik, Acil Tıp Teknisyeni, Anestezi Teknisyeni, Laboratuvar Teknisyeni, Röntgen Teknisyeni, Aşçı vb. sağlık personelleri görevlendirilmektedir.
  • Somali sahra hastanesinde görev yapmak isteyen sağlık personeli nasıl başvuru yapabilir ?
  • Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ait www.acilafet.gov.tr adresinde bulunan "hakkımızda/belge ve formlar" sekmesindeki, Yurtdışı Görev Başvuru Formunu doldurularak ; acilafetumke@sağlik.gov.tr adresine e-mail olarak, 0312 585 14 48 numaramıza fax çekilerek ya da Afet Ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığımıza elden teslim edilerek başvurunuz kabul edilmektedir.
  • 112 acil sağlık hizmetlerinde kullanılan ambulansların Otoban ve Köprü Geçişlerinde “Geçiş Ücreti” ödemesi zorunlu mudur ?
  • Ambulansların hasta sevkini gerçekleştirme ve görevden geri dönülmesi sürecinde, ambulanslardan otoban ve köprü geçişlerinden ücret talep edilmemesine yönelik 23 Ekim 2003 tarih ve 25268 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 23 Eylül 2003 tarih ve 2003/6254 sayılı Kararnamenin eki olarak yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnamesinde’’ Sağlık Bakanlığına ait resmi ambulansların Otoyol ve Boğaz Köprülerinden geçişlerinde, adı geçen Bakanlık 8.1.2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.” hükmü yer almaktadır.
  • İl Ambulans servisi Başhekimliğine bağıl olarak hizmet veren 112 acil sağlık hizmetleri istasyonları ve komuta kontrol merkezinde görevli personellere (sözleşmeli personel dahil olmak üzere) yemek yardımı nasıl karşılanmaktadır ?
  • 16/07/2013 tarih ve 5338.1 sayılı Genelge ile, 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personel (sözleşmeli personel dâhil), il sağlık müdürlüklerinin yemek servislerinden veya il sağlık müdürlüklerince belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumlarının yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanır. Bu personelden hizmetin kesintisiz olması nedeniyle görev yerinden ayrılamayacak durumda bulunanlar kumanya verilmek suretiyle bu yardımdan yararlandırılabilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
  • Ambulans hizmet alımı işini kimler verebilir ?
  • 07 Aralık 2006 tarih ve 26369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinin Ambulans servisleri, özel sağlık kuruluşları ile ambulans hizmet alımı için sözleşme yapabilir. Ambulans servislerinin hangi bölgelerde ve hangi sayıda kuruluşla sözleşme yapabileceği müdürlükçe ilgili şubelerden oluşturulacak bir heyetçe belirlenir. Buna göre bu hizmetleri yetki belgesi olan ambulans servisleri verebilir.
  • Sağlık kuruluşları aynı adreste kaç ambulans bulundurabilirler ?
  • 07 Aralık 2006 tarih ve 26369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinin “(Değişik:RG-10/4/2012-28260) Sağlık kuruluşları aynı adreste birden fazla ambulans bulundurdukları takdirde ambulans servisi uygunluk belgesi almak zorundadır. Bu kuruluşların mesul müdürü veya sorumlu hekimi, aynı zamanda ambulans servisinin de mesul müdürüdür. Hastaneler bünyelerinde birden fazla ambulans bulundurabilirler. Bu durumdaki hastanelerin ambulans servisi uygunluk belgesi alma zorunluluğu yoktur.”

  UMKE

  • UMKE Nedir ?
  • UMKE; Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin kısaltması olup, afet ve acil durumlarda görev yapan gönüllü personellerin oluşturduğu medikal bir yapıdır.
  • UMKE ne zaman kuruldu ?
  • UMKE 2003 tarihinde bir proje olarak başlatılarak bu günkü son şeklini almıştır.
  • Nasıl UMKE gönüllüsü olurum ?
  • Bulunduğunuz ilin, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan Afetlerde Sağlık Hizmetleri birimine başvurmanız halinde gerekli işlemler gerçekleştirilecektir. Resmi olarak UMKE gönüllüsü olmak için, başvurunuz sonrası düzenlenecek ilk eğitimle beraber UMKE Temel Modül Eğitimi'ni almış olmanız gerekir.
  • Kimler UMKE gönüllüsü olabilir ?
  • İl UMKE sorumlusunun ihtiyaç duyduğu branşlar öncelikli olmak kaydı ile herkes UMKE gönüllüsü olabilir.
  • Operasyonel faaliyetlere kimler katılabilir ?
  • İl UMKE sorumlusu müdahale edilecek vaka ve mevcut durumları değerlendirerek en uygun branşlardaki personelini operasyonel faaliyetlerde görevlendirebilir.
  • UMKE ekipleri nerede bulunur ?
  • UMKE gönüllüleri afet ve acil durumlarda en hızlı şekilde önceden belirlenmiş toplanma noktasına intikal eder. Bunun dışında asli görevlerini icra etmek üzere kendi bağlı olduğu kurum veya kuruluşlarda mesaisini sürdürür.
  • UMKE personeli maaş alır mı ?
  • UMKE gönüllü bir organizasyondur. UMKE gönüllülüğü bir iş olmadığı gibi UMKE gönüllüsünün bir maaşı da yoktur.
  • UMKE Eğitim ve Tatbikat faaliyetlerinde ne yapılır ?
  • Bu faaliyetlerde; mevcut UMKE gönüllülerinin teoride aldığı eğitimler, daha önceden hazırlanmış vaka senaryoları üzerinden tatbik edilir. Ekiplerin bir biri ile koordinasyonu, arazi şartlarına mukavemet ve olağan üstü durumlarda olay yeri yönetimi ile hastaya müdahale konusunda tatbikat yaparlar..

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2014, 11:29
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER