Doktorlarla İlgili Analiz

Doktorlarla İlgili Analiz

Son Tus sonuçlarına bakılacak olursa Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda ilk 100'e giren adayların çoğu radyoloji, cildiye gibi bölümleri yazıyor. Ne yazık ki artık hekimler, masa başında film veya tetkik sonucu yorumlamayı tercih ediyor. Bir başka deyişle, hastalarla karşılaşmaktan ,yüzyüze gelmekten kaçınıyor.

Ayrıca 'Son yıllarda bir çok değerli hekim, yoğun hasta yükü olan kamu hastanelerini terkederek, az sayıda hastanın bakıldığı özel hastanelere ve vakıf üniversitelerine geçti. Ya da mesleğini terkederek, resimle, tarımla, lokantacılıkla vs. uğraşmaya başladı.'

Peki Neden??

'Siyasi iktidar, medya, halk..hep birlikte hekimleri küstürdü. Onların büyük özverisini, yoğun emeğini onurlandıracağı yerde, hakarete ve şiddete başvurdu.

Altı yıl süren ağır tıp eğitiminin, arkasından gelen uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitiminin, ne kadar büyük bir emek gerektirdiğini hiç kimse anlamak istemedi. Bu ülkenin doğusunda her mesleğe ihtiyaç varken, neden sadece hekimlerin ailelerinden,yerlerinden ,yurtlarından koparılıp mecburi hizmete gönderildiğinin hesabını hiç kimse sormadı. Herkes yatağında mışıl mışıl uyurken veya bir yerlerde eğlenirken, onların acil servislerde, imkansızlıklar içinde, insanların acılarını dindirmek için canla başla nasıl uğraştığını hiç kimse takdir etmedi. Uykusuz ve stresle geçen gecenin sabahında ,bazen kahvaltı bile edemeden yine aynı tempoda tüm gün çalışmaya devam etmek zorunda olduklarını, kimse bilip söylemedi. Gün ışığı görmeyen ameliyathanelerde,yoğun bakımlarda 16-20 saat ayakta, nice hayatları kurtardıklarını, masaya eğilmekten kambur kaldıklarını, mikrop kaparak hastalandıklarını, hatta öldüklerini kimse yazmadı.

Aksine normalde de ,zaten yüzde bir görülen komplikasyonu ,medya, hekim hatası olarak yansıttı.

Ülkemizde yolsuzluktan,eroinden, emlaktan.. milyonlarca lira haksız kazanç sağlayanlar baştacı edilirken, oranı binde biri bile bulmayan çok az sayıda hekimin serbest piyasada aldığı ücretler söz konusu yapıldı. Zamanın başbakanı ve sağlık bakanı, ihalelerde yapılan vurgunları görmezken, ‘’Hekim efendi,Hastanın cebinden elini çek’’ diye demeçler verdiler. Hekimin emeğinin karşılığını ödemeyerek, onu ‘’Performans ‘’ kazancına, günde 80-100 hasta bakmaya muhtaç ettiler.Hastanelerde kötü yönetimin,hemşire,tıbbi sekreter ve personel açığının, cihaz ve malzeme yokluğunun sorumlusu olarak, hekimi hedef gösterdiler.

Zavallı halkımız da kışkırtılmış sağlık talebinin sonucu olarak hastanelere koşup da, kalitesiz bir hizmetle karşılaşınca, karşısında başbakanı ,sağlık bakanını,hastane yöneticisini değil, her zamanki gibi yokluklar içinde onun sorununa çözüm bulmaya çalışan hekimi gördü. Sistemin gerçek sorumlularını hiç düşünmeksizin ,nankörce hekime saldırdı,hırsını, özveriyle kendine hizmet etmekte olan hekimlerden aldı. Gencecik hekimler, mesleğinin en verimli çağında, daha nice hayatlar kurtarabilecekken, acımasızca katledildiler.

Tüm kamu hastanelerinde, acil servislerde hasta ve hasta yakınlarının sözlü ve fiziksel şiddeti ,hekimleri artık hayatından bezdirdi.Mesleğinden soğuttu. Diğer taraftan bu acımasız neoliberal düzende,hekim hatalarından kar etmek isteyen büyük bir grup doğdu.Avukatlar haklı haksız davalar açarken,sigorta şirketleri pahalı poliçelerle hekimlerin başına üşüştü.'

Prof. Dr. Feyza ERKAN

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2017, 14:17
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER