“Sağlık Çalışanları alanı dışında çalıştırılmamalı”

Türk Sağlık Sen Aydın Şube Başkanı Ahmet Bozkurt, aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına haftalık çalışma süresi ve mesai saatlerinin uzatılması ile ilgili basın açıklaması yaptı.

“Sağlık Çalışanları alanı dışında çalıştırılmamalı”
Türk Sağlık Sen Aydın Şube Başkanı Ahmet Bozkurt, aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına haftalık çalışma süresi ve mesai saatlerinin uzatılması ile ilgili basın açıklaması yaptı. Şube Başkanı Ahmet Bozkurt mesai saatlerinin uzatılmasını eleştirerek, sağlık çalışanlarının alanı dışında çalıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Türk Sağlık Sen Aydın Şube Binası’nda düzenlenen basın toplantısına Türk Sağlık Sen Aydın Şube Başkan Yardımcıları Nedim Cuman, Naime Pabuccu ve sendika üyeleri katıldı.

Şube Başkanı Bozkurt, yaptığı açıklamada, “02 Ocak 2014 tarihli ve 6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 52'nci maddesi ile 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nun 3'üncü maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi "Aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına 657 sayılı Kanunun ek 33'üncü maddesinde belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında ayda asgari sekiz saat, ihtiyaç halinde ise bu sürenin üzerinde nöbet görevi verilir’ şeklinde değiştirilmiş, ‘Nöbet karşılığı olarak da, 657 sayılı Kanun'un ek 33'üncü maddesi çerçevesinde nöbet ücreti ödenir’ hükmü eklenmiştir. Bakanlık bu uygulamasına da, tüm sağlık personelinin nöbet hizmetine katkısını sağlamak, sağlık insan gücünün verimli ve etkin şekilde kullanılabilmesini temin etmek, sürekli mesleki eğitim ve acil sağlık hizmeti pratiklerinin devamlılığını sağlamak olarak gerekçe göstermiştir” dedi.

“BAKANLIK İHTİYACINDAN DAHA AZ PERSONEL İLE HİZMET VERİYOR”

Sağlık Bakanlığı’nın ihtiyacı olan çok az daha sayı ile sağlık hizmeti verdiğini söyleyen Şube Başkanı Ahmet Bozkurt, “Sağlık Bakanlığı elinde bulunan sağlık personelini etkin ve verimli bir şekilde kullanmak durumundadır. Bunun yolu da mevcut çalışanların iş yükünü arttırmak yerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 45'inci maddesi hükümleri çerçevesinde tüm sağlık çalışanlarını sınıfı içerisinde istihdam etmektir. Çalışan sayısını gerekçe göstererek Aile Hekimliği çalışanlarına nöbet tutturmak yerine, çeşitli ayak oyunları ile nöbet tutması gereken çalışanları, nöbetten muaf ederek yeni görev yerleri icat etmekten vazgeçmek, daha adil bir uygulama olacaktır” dedi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ YÜKÜ DAHA DA ARTTI”

Sağlık personelinin verimli ve etkin şekilde çalışabilmesi için Sağlık Bakanlığı’na önerilerde bulunan Başkan Bozkurt, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sağlık Bakanlığı, kendi görevini yapma konusunda, her türlü fedakarlığı gösteren çalışanlara ekstra işler yüklemek ve iş yoğunluklarını artırmak yerine, sağlık çalışanlarını kendi görevi alanı dışında başka işlerde çalıştırmamalıdır. Yine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 45'inci maddesinde hiçbir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz hükmü mevcuttur. Yukarıda bahse konu edilen yasal mevzuatlara ve sağlık personeli yetersizliğine rağmen, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında, yönetici olarak çalışan üç bin Hekim mevcuttur. Bu Yönetici Hekimler, almış oldukları eğitim ve hekimlik mesleği dışında başkaca işlerde görevlendirmeleri, sağlık insan gücünün verimli ve etkin şekilde kullanılabilmesinin önünde engel teşkil etmekle beraber, zaten yetersiz olan sağlık çalışanlarının, iş yükü daha da artmaktadır” diye konuştu.

aydındenge.com.tr

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2014, 20:18
YORUM EKLE
YORUMLAR
sağlıkçı
sağlıkçı - 5 yıl Önce

bence sağlık personellerini görev alanı dışında çalıştırarak zaten sırtına yüklenmiş yükün üzerine birde nöbet yükü getirerek tükenmişlik sendromuna sokmak yerine idari hizmetlerde çalıştırdıkları sağlık personellerini görevlerine iade etmeliler. bu sayede yükü biraz hafifletebilirler.

SIRADAKİ HABER