AFAD-Türkiye Deprem Veri Merkezi Kuruluyor

Türkiye'de bugün gerek ulusal gerekse de yerel ölçekte zayıf ve kuvvetli deprem gözlem ağı kuran ve işleten kurum/kuruluş ve üniversitelerimiz bulunmaktadır.

AFAD-Türkiye Deprem Veri Merkezi Kuruluyor
 Türkiye'de bugün gerek ulusal gerekse de yerel ölçekte zayıf ve kuvvetli deprem gözlem ağı kuran ve işleten kurum/kuruluş ve üniversitelerimiz bulunmaktadır. Deprem gözlem ağları deprem riskini azaltma ve deprem kayıplarının en aza indirgenmesi çalışmalarında vazgeçilmez bir unsurdur. Bu çalışmalar büyük ölçüde kamu kaynakları kullanılarak yürütülmektedir. Bu işletim şekli, kaynak israfı ve koordinasyon eksikliği sorununa da yol açabilmektedir. Bu kaynak israfı ve koordinasyon eksikliğinin önüne geçilmesi, istasyonların ve alınan verinin kalitesi ile güvenirliğinin standartlara uygun bir hale getirilmesi için ilgili kurum/kuruluş ve üniversiteler arasında işbirliğini gerektirmektedir.
 
Bu amaçla Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi ULAKBİM teknik işbirliğinde AFAD-Türkiye Deprem Veri Merkezi (AFAD-TDVM) kurulmasına karar verilmiştir.
 
Başbakanlık AFAD bünyesinde kurulan bu Merkez; sismik ağları işleten kurum/kuruluş, üniversite ve araştırma merkezlerinin işlettiği sismik ağlardan elde edilen sayısal deprem verilerinin eş zamanlı aktarılmasıyla verilerin standart hale getirilmesini, depolanmasını, saklanmasını, belirli kurallar çerçevesinde ulusal ve uluslararası tüm araştırmacılara dağıtılması işlemlerini yürütecektir. Bu çalışma aynı zamanda 18.08.2011 tarih ve 28029 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023) kapsamında da yer almaktadır.
 
AFAD-Türkiye Deprem Veri Merkezi Protokol Töreni Başbakan Yardımcımız Sayın Beşir ATALAY'ın teşrifleri ve yapacakları konuşma ile 23 Aralık 2013 tarihinde JW Mariott Otel’de gerçekleştirilecektir.

AFAD BAŞKANLIĞI
Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2013, 14:56
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER